Historia

Kristillinen Tiede – Christian Science

Kirkon perustaja vapaakirkollinen Mary Baker Eddy varttui (1821-1910) aikuiseksi Yhdysvalloissa New England’issa kalvinistisessa kodissa, evankelisen puritanismin ilmapiirissä.

Niiden kirkkojen teologia ja uskonnon harjoittaminen, joissa Bakerit olivat jäseninä perustui Raamattuun eikä perinteeseen. Sitä opiskeltiin päivittäin. Niinpä sen sisältö tuli Mary-tyttöselle hyvin tutuksi ja rakkaaksi. Hän oppi kysymään neuvoa ja apua Jumalalta rukoilemalla monesti päivässä, eikä vain omissa asioissaan, vaan hän rukoili myös perheenjäsentensä puolesta ja paransi heitä.

Kaikki suvun papit olivat Amerikan puritanismin evankelisesta haarasta ja he pitivät itseään amerikkalaisen teologia saarnaajan Jonathan Edwardsin (1703-1758) oppilaina ja seuraajina.

Mary Baker Eddyn Christian Science’ssa esittämä teologia sijoittuu, tarkasteltaessa kolmea perinteistä kristillistä suuntausta, kirkkoisä Augustinoksen (354-430) platonismiin. Augustinoksen teologiassa vain henkiset asiat ovat todellisia ja opimme niistä henkisen aistin tai jumalallisen valistuksen kautta. Jonathan Edwards oli myös tämän suuntauksen edustaja. Muutaman vuosisadan ajan rukouksella parantaminen oli osa kristinuskoa Augustinoksen ollessa viimeinen tunnettu kristillinen parantaja.

Eddyn kotiseudulla New Hampshiressa vaikuttivat lisäksi vapaat baptistit, kveekarit, Kristillinen kirkko, universalistit ja shakersit, joilta löytyy samoja teologisia ajatuksia kuin Christian Science’sta. Shakersit paransivat myös rukouksella. Kaikki he pitivät itseään evankelisina.

Mary Baker Eddyn jatkuva, pitkäaikainen sairastelu sai hänet etsimään apua oman aikansa lääketieteestä, homeopatiasta muista sen ajan parannusmenetelmistä sekä kansanparantajilta. Ponnisteluistaan huolimatta hän ei parantunut.

Ollessaan 45-vuotias hän liukastui talvella jään päällä ja loukkasi itsensä hengenvaarallisesti. Muutaman päivän kuluttua onnettomuudesta hän luki erästä Uuden Testamentin kertomusta ja parani kaikista fyysisistä vaivoistaan. Sen seurauksena alkoi kolme vuotta kestänyt Raamatun opiskelu, tutkiminen ja opitun soveltaminen käytäntöön, parantaminen. Mary Baker Eddy ymmärsi oppimansa kristinuskon tieteeksi ja hän nimesi sen Christian Science’ksi (KristiIliseksi Tieteeksi).

1875 Hän kirjoitti pääteoksensa Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun, joka on kirja käytännön kristillisyydestä ja kristillisestä parantamisesta, henkisyydestä ja terveydestä.

1879 Perusti kirkon Bostoniin ja toimi sen pastorina.

1881 Perusti Bostoniin opiston, jossa opetettiin kristillistä parantamista.

1882 Julkaisi kuukausittain ilmestyvän lehden, The Christian Science Journal, saarnasi ja luennoi suurimmissa kaupungeissa.

1898 Perusti oman kustantamon ja aloitti viikkolehden Christian Science Sentinelin julkaisun.

1908 Perusti päivälehden the Christian Science Monitorin.

Mary Baker Eddylle on annettu tunnustusta Yhdysvalloissa oman aikakautensa merkittävänä ja vaikuttavana ajattelijana.

1992 Women’s National Book Association äänesti Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun -kirjan niiden 75 naisen kirjoittaman kirjan joukkoon, joiden sanat ovat muuttaneet maailmaa.

1994 Hänen elämäntyölleen osoitettiin kunnioitusta valitsemalla Eddy The National Women’s Hall of Fame’iin 1900-luvun merkittävimpänä naisena uskonnon alueella. Myös hänen vaikutuksensa yhteiskuntaan ja journalismiin sai tunnustusta.

1998 The Women’s Rights National Historical Park’in järjestämässä The First Women’s Rights Convention’in 150-vuotisjuhlanäyttelyssä Seneca Falls’issa hänet esiteltiin oman aikansa uudistajana, ajattelijana ja parantajana.

PBS’n Religion and Ethics Newsweekly nimesi hänet 25:n Amerikassa 1900-luvulla vaikuttaneen merkittävimmän uskonnollisen henkilön joukkoon.

1999 Rhode Island’in osavaltio osoitti kunnioitusta ”hänen monista huomattavista ansioistaan naisten hyväksi” ja ”hänen lukuisista ansioistaan ihmiskunnan hyväksi”.

National Foundation for Women Legislators antoi tunnustusta hänen saavutuksilleen esittämällä hänelle media-palkintoa ”hänen työstään oikeudenmukaisen ja tasapuolisen journalismin puolesta”.

LEVINNEISYYS

Christian Science -kirkkoja on 74 maassa ja kristillisiä tieteilijöitä 136 maassa. Lukusaleja on 2200 kaupungissa.

Kristillinen Tiede Suomessa

Anna Behse (1877-1974) tutustui Saksassa laulua opiskellessaan kristillisiin tieteilijöihin vuonna 1919. Muutamaa vuotta myöhemmin hän aloitti Raamatun opiskelun Suomessa. Toiminta alkoi, kun mukaan liittyi kaksi muuta henkilöä kymmenisen vuotta myöhemmin. Behse omisti koko elämänsä ihmisten auttamiselle rukoillen heidän puolestaan. Hän oli Suomessa ensimmäinen virallisesti rekisteröity kristillinen parantaja eli Christian Science -praktikko.

Vuonna 1955 perustettiin Kristillisen Tieteen Yhdistys – Kristen Vetenskaps Samfund (The Christian Science Society), joka rekisteröitiin yhdistysrekisteriin vuonna 1975. Yhdistys toimii Helsingissä, jossa sillä on lukusali, kirkko ja pyhäkoulu. JumalanpaIvelus ja pyhäkoulu ovat sunnuntaisin ja keskellä viikkoa on keskiviikkokokous. Yleisölle on järjestetty esitelmätilaisuuksia. Epävirallista toimintaa on myös muilla paikkakunnilla ja Kristillisen Tieteen opiskelijoita on ympäri Suomea.

Mary Baker Eddyn kirjan suomennos, Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun, ilmestyi vuonna 1987.
Suomenkielisiä artikkeleita oli julkaistu toisinaan The Christian Science Monitorin kansainvälisessä painoksessa.
Kun lehti kävi läpi formaattiuudistuksia ja sille tuli rinnakkainen verkkojulkaisu, suomekielisten artikkelien julkaisu lopetettiin.
Suomenkielinen Christian Science Viestin -lehtinen ilmestyi neljä kertaa vuodessa vuoteen 2009 asti. Vuodesta 2010 lähtien Viestin on ilmestynyt jatkuvasti ajan tasalla olevana ja ilmaisena verkkojulkaisuna., joka tavoittaa lukijakuntansa laajemmin kuin aikaisemmin.


Lisää tietoja Anna Behsestä suomeksi Behsen sukukroniikkasivustosta: