KRISTILLISEN TIETEEN YHDISTYS

S-posti: info@christianscience.fi    Puhelin: +358 50 540 9601

KRISTILLISEN TIETEEN YHDISTYS

S-posti: info@christianscience.fi
Puhelin: +358 50 540 9601

TARINAMME

Liikkeen alkuvaiheet

Kristillisen Tieteen löytäjä ja liikkeen perustaja on Mary Baker Eddy. Hän syntyi vuonna 1821 New Hampshiressa, Yhdysvalloissa, uskonnolliseen perheeseen. Mary luki lapsuudestaan lähtien paljon Raamattua. Hänen mieltään askarruttivat kysymykset lunastuksesta, rangaistuksesta ja ikuisesta elämästä.

Hänen näkemyksensä mukaan kristinusko on sovellettavissa käytäntöön samalla tavalla kuin kristinuskon alkuaikoina. M. B. Eddyn oma kokemus vuonna 1866 vahvisti tätä ajatusta. Hän oli loukannut itsensä vakavasti kaatuessaan ja parani vaivastaan lukiessaan Raamatusta eräästä Jeesuksen parantamistyöstä. Tämän innoittamana Eddy keskittyi vuosiksi tutkimaan Raamattua, jotta löytäisi ne jumalalliset lait, jotka olivat kristinuskon alkuaikojen parantamistöiden takana. Koko tutkimisensa ajan hän sovelsi löytöään käytäntöön ja koetteli näin sen toimivuutta.

Vuonna 1875 Mary Baker Eddy julkaisi Kristillisen Tieteen oppikirjan Science and Health with Key to the Scriptures (Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun). Neljä vuotta myöhemmin perustettiin ensimmäinen Kristillisen Tieteen kirkko Bostoniin, Yhdysvaltoihin. M.B. Eddy työskenteli löytönsä vakiinnuttamiseksi aina kuolemaansa v. 1910 asti.

Lisätietoja Mary Baker Eddystä löydät täältä.

Kristillinen Tiede Suomessa

Kristillinen Tiede tuli Suomeen Saksan kautta vuonna 1919, jolloin Saksassa laulua opiskellut ylioppilas Anna Behse palasi kotimaahansa ja ryhtyi joitakin vuosia myöhemmin rukoilemaan kokopäivätoimisesti praktikkona apua tarvitsevien hyväksi. Tämän tuloksena muodostui pian ryhmä Kristillisestä Tieteestä kiinnostuneita helsinkiläisiä, jotka kokoontuivat säännöllisesti. Vuonna 1955 Helsinkiin perustettiin yhdistys, joka rekisteröitiin vuonna 1975 nimellä Kristillisen Tieteen Yhdistys – Christian Science Society ry.

Toiminta oli pitkään pääosin ruotsinkielistä, mutta alkoi muuttua vähitellen 1960 –luvulta lähtien suomenkieliseksi. Suuri etappi saavutettiin, kun Mary Baker Eddyn oppikirjan suomennos, Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun, ilmestyi vuonna 1987. Sitä ennen kirjaa oli luettu monia vuosia irtolehtisinä. Jumalanpalveluksiakin oli pidetty suomeksi niiden ja Raamatun avulla.

Christian Science Heraldin suomennosta Kristillisen Tieteen Viestin -lehteä on julkaistu vuodesta 1999 alkaen. Se muuttui vuonna 2010 verkkojulkaisuksi, joka on luettavissa ilmaiseksi JSH-Onlinesta.

Yhdistyksen toimipiste on ollut vuodesta 1985 lähtien Lapinlahdenkatu 27:ssä. Siellä yhdistys pitää jumalanpalveluksia ja lukusalia. Kristillisen tieteen esitelmiä on vuosikymmenten aikana järjestetty eri puolilla kaupunkia. Viimeisin, korona-ajan esitelmä, oli verkossa.