Esitelmä syksyllä 2020 — CS Lecture in autumn 2020


FLAG FINTERVETULOA TULEVAAN ESITELMÄÄN!

Syksyllä pidettävän esitelmän alustava ajankohta on lokakuu 2020. Ajankohta ja tieto paikasta tarkentuu myöhemmin.

”Kristinuskon tiede”
Tietoa tulevasta esitelmästä:
Esitelmässä luonnontieteilijänä toiminut henkilö kertoo siitä, miten hän opiskelee ja soveltaa Jumalan lakia – jumalallista lakia – parantaakseen ja siunatakseen ihmiskuntaa.
Tutustut Raamatun Ensimmäisen Johanneksen kirjeen henkiseen lakiin ”Jumala on rakkaus” ja kuulet esimerkkejä, jotka kuvaavat tämän lain toimintaa.
Saat kuulla, mitä yhtäläisyyksiä puhuja näkee luonnontieteen opiskelun ja Kristillisen Tieteen opiskelun välillä.
Rosen mielenkiinto tiedettä ja teknologiaa kohtaan johti 20-vuotiseen uraan sovelletun luonnontieteen eri aloilla. Hän työskenteli meteorologina Yhdysvaltojen Rajuilmalaboratoriossa ja johtajana kehittämässä maajärjestelmää Hubble-avaruusteleskooppiin. Vuonna 2002 Rose vaihtoi johtajan, insinöörin ja geotieteilijän työnsä kokoaikaiseksi Kristillisen Tieteen praktikoksi. Hän on nyt tämän Tieteen virallinen opettaja ja Kristillisen Tieteen esitelmätoimikunnan jäsen. Rose on kotoisin Marylandin Brookevillestä, USA:sta.

Tilaisuuden järjestää Kristillisen Tieteen yhdistys ry.
Tervetuloa!


INVITATION TO THE COMING LECTURE!

The preliminary time for the coming lecture is October 2020. The location, date and time will be specified later.

”The Science of Christianity”
Information about the coming lecture:
Learn how a former physical scientist studies and applies the law of God — divine law — in order to heal and bless humanity.

Explore the spiritual law ‘God is love’ from the book of First John in the Bible, and hear examples that illustrate that law in action.
Learn how a former physical scientist sees parallels between the study of physical science and the study of Christian Science.
Rose’s interest in science and technology led to a 20-year career in different areas of applied physical science. Her work ranged from a meteorologist for the United States National Severe Storms Laboratory to a manager developing the ground system for the Hubble Space Telescope. In 2002, Rose made the transition from manager, engineer, and earth scientist to the full-time ministry as a Christian Science practitioner. She is now an authorized teacher of this Science and a member of the Christian Science Board of Lectureship. Rose travels from her home in Brookeville, Maryland, USA.

This talk is sponsored by Christian Science society, Helsinki.
You are cordially welcome!