Keskiviikkoilta 18.3.2015

Mikä on substanssia?

Raamattu

 

1.Aikakirja 29:11-13

11 Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea muuta korkeammalla.

12 Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta, sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot.

13 "Nyt me kiitämme sinua, Jumalamme, ja ylistämme nimesi kunniaa.

 

Matt. 10:1,8

1 Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja.

8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.

 

2.Kor. 9:8-12

8 Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.

9 Onhan kirjoitettu: -- Hän jakelee, hän antaa köyhille, hänen hyvyytensä kestää ikuisesti.

10 Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua.

11 Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan.

12 Tämän palveluksen toimittaminen ei vain täytä pyhien tarpeita, vaan lisäksi se saa yhä useammat kiittämään Jumalaa.

 

3.Moos. 26:3,4

3 "Jos te elätte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni,

4 minä annan teille sateet ajallaan, ja maa tuottaa niin paljon satoa ja puut niin paljon hedelmää,

 

3.Moos. 23:33, 39

33 Herra sanoi Moosekselle:

39 "Seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä, kun olette korjanneet sadon talteen, ryhtykää viettämään seitsenpäiväistä Herran juhlaa. Juhlan ensimmäinen päivä on lepopäivä, samoin kahdeksas päivä.

 

Ps. 107:1,9,35-37

1 Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa.

9 Herra ravitsee nääntyvän, hän täyttää nälkäisen hyvillä antimilla.

35 Herra muuttaa aavikot kosteikoiksi, kuivan maan vehreiksi keitaiksi.

36 Sinne hän antaa nälkäisten asettua, sinne he rakentavat itselleen kaupungin.

37 He kylvävät peltoja, istuttavat viinitarhoja, ja ne tuottavat runsaan sadon.

 

Tiede ja Terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

 

468:16

Kysymys. — Mikä on substanssia?

Vastaus. — Substanssia, todellista olemusta, on se, mikä

on ikuista ja mikä ei voi joutua epäsointuun eikä kuihtua.

Totuus, Elämä ja Rakkaus ovat substanssia

siinä merkityksessä, kuin Raamattu käyttää

tätä sanaa Heprealaiskirjeessä: ”Sen substanssi mitä toivotaan,

todiste siitä mikä ei näy.”* Henki, synonyymi sanoille

Mieli, Sielu eli Jumala, on ainoa todellinen substanssi.

Henkinen maailmankaikkeus, ihmisyksilö mukaan luettuna,

on ideoiden yhdistelmä ja kuvastaa Hengen

jumalallista substanssia.

* King James -raamatunkäänn. mukaan

 

3:24-27

Olemmeko todella kiitollisia jo

saamastamme hyvästä? Silloin käytämme hyväksemme

osaksemme jo tullutta siunausta ja tulemme näin kelvollisiksi

saamaan lisää.

 

530:6-8

Jumalallisessa Tieteessä ihmistä ylläpitää Jumala, olemisen

jumalallinen Periaate. Maa tuottaa Jumalan

käskystä ravintoa ihmisen käyttöön.

 

506:9

Jumalallisen Tieteen kautta Henki, Jumala, yhdistää

ymmärryksen ikuiseen sopusointuun. Tyyni ja

ylentynyt ajatus eli henkinen ymmärrys on rauhaisa.

Näin ideoiden sarastus jatkuu ja muodostaa kunkin

peräkkäisen edistyksen vaiheen.

 

340:24

Yksi ääretön Jumala, hyvä, yhdistää ihmiset ja kansat; saattaa

voimaan ihmisen veljeyden; lopettaa sodat; toteuttaa Raamatun

sanan ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”;

poistaa pakanallisen ja kristillisen epäjumalanpalvelun —

kaiken mikä on väärää sosiaalisissa, siviili- ja rikosoikeudellisissa,

poliittisissa ja uskonnollisissa säädöksissä; tekee

sukupuolet tasavertaisiksi; poistaa kirouksen ihmisen yltä

eikä jätä jäljelle mitään, mikä voisi tehdä syntiä, kärsiä,

joutua rangaistavaksi tai hävitettäväksi.

 

276:1

Yhden Jumalan, yhden Mielen tunnustaminen tuo ilmi

sen voiman, joka parantaa sairaat ja toteuttaa nämä Raamatun

sanat: ”Minä olen Herra, sinun parantajasi”

ja ”Minä olen saanut lunastusmaksun”.

Kun jumalalliset säädökset ymmärretään, niistä ilmenee

perusta veljeydelle, jossa toinen mieli ei sodi toista vastaan

vaan kaikilla on yksi Henki, Jumala, yksi älyllinen lähde

Raamatun käskyn mukaan: ”Olkoon teillä se Mieli, joka

myös Kristuksella Jeesuksella oli.” Ihminen ja hänen

Luojansa ovat vastaavuussuhteessa jumalallisessa Tieteessä,

ja todellinen tietoisuus on tietoinen vain siitä, mikä

on peräisin Jumalasta.

 

3:27

Kiitollisuuteen kuuluu paljon enemmän

kuin kiitosten ilmaiseminen sanoin. Toiminta ilmaisee

suurempaa kiitollisuutta kuin puhe.

 

183:24-25

Kuuliaisuus Totuudelle antaa ihmiselle

voimaa ja lujuutta.

 

140:9-13

Me tottelemme ja palvelemme Jumalaa siinä määrin kuin

käsitämme jumalallista luonnetta ja rakastamme Häntä

ymmärtäen — kiistelemättä enää ruumiillisuudesta vaan

iloiten Jumalamme yltäkylläisyydestä.