Aihe: Usko

Keskiviikko 19.12.2018

Raamattu

Joos. 1:9 'Ole

9 ...'Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.'

Ps. 46:11 (Jumala,)

11 "Lakatkaa te huolehtimasta! Tietäkää, että minä olen Jumala,

2. Kor. 13:5 (koetteelle.)

5 Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Pankaa itsenne koetteelle.

Matt. 8:18, 23-27

18 Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle.

23 Jeesus astui veneeseen, ja opetuslapset seurasivat häntä.

24 Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui.

25 Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: “Herra, pelasta meidät! Me hukumme."

26 "Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset?" Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja, ja tuli aivan tyven.

27 Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: "Mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin.'

Mark. 5:21 (väkeä.), 25-34

21 Kun Jeesus oli veneellä palannut toiselle puolen järveä, hänen luokseen kerääntyi paljon väkeä.

25 Siellä oli myös nainen, jota kaksitoista vuotta oli vaivannut verenvuoto.

26 Hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua; pikemminkin hänen tilansa oli huonontunut.

27 Hän oli kuullut Jeesuksesta. ja nyt hän väentungoksessa tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittaansa.

28 Nainen näet ajatteli: "Jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin minä paranen."

29 Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi ja hän tunsi ruumiissaan, että vaiva oli poissa

30 Jeesus tunsi heti, että hänestä oli lähtenyt voimaa. Hän kääntyi tungoksessa ja kysyi: "Kuka koski

vaatteisiini?"

31 Opetuslapset sanoivat hänelle: "Sinä näet, millaisen tungoksen keskellä olet, ja kysyt: kuka koski minuun?“

32 Mutta Jeesus katseli ympärilleen nähdäkseen sen, joka niin oli tehnyt. 33 Nainen vapisi

pelosta, sillä hän tiesi mitä hänelle oli tapahtunut. Hän tuli Jeesuksen eteen, heittäytyi maahan ja kertoi hänelle totuudenmukaisesti kaiken.

34 Jeesus sanoi hänelle: "Tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Mene rauhassa, sinä olet päässyt vaivastasi."

Matt. 17:14-21 Jeesuksen

14  Jeesuksen eteen tuli mies, joka polvistui 15 ja sanoi: "Herra, armahda poikaani! Hän on kuunvaihetautinen, ja hänen tilansa on kovin huono. Hän kaatuu usein, milloin tuleen, milloin veteen.

16 Minä toin hänet opetuslastesi luo, mutta he eivät pystyneet parantamaan häntä."

17 Silloin Jeesus sanoi: “Voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea! Kuinka kauan minun vielä on oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika tänne."

18 Jeesus käski ankarin sanoin pahan hengen poistua, ja se lähti pojasta. Siitä hetkestä poika oli terve.

19 Kun he olivat taas keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: "Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?"

20 “Koska teillä on niin vähän uskoa". vastasi Jeesus. “Totisesti: jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta.

21 Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla "

Jaak. 5:13 (rukoilkoon;), 14, 15*

13 Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon,

14 Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan,

15 Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.

* Raamattu 1933/38

Tiede & terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

12:1-5

”Uskon rukous pelastaa sairaan", sanoo Raamattu. Mitä on tämä parantava rukous? Pelkässä pyynnössä, että Jumala parantaisi sairaan, ei ole voimaa tuoda enempää Jumalan läsnäoloa. kuin aina on saatavilla.

1:1-5

   RUKOUS, joka uudistaa syntisen ja parantaa sairaan, on ehdotonta uskoa, että Jumalalle on kaikki mahdollista - Hänen ymmärtämisensä henkisesti, itsestä vapautunut rakkaus. Riippumatta siitä, mitä muut saattavat sanoa tai ajatella tästä asiasta, minä puhun kokemuksesta.

145:32-11

Ensimmäinen uskonkappale, jonka Mestarimme esitti opetuslapsilleen, oli parantaminen, ja hän näytti uskonsa teoillaan. Muinaiset kristityt olivat parantajia. Miksi tämä, eräs kristillisyyden perustekijä, on kadotettu? Siksi, että uskonnolliset järjestelmämme ovat enemmän tai vähemmän lääketieteellisten järjestelmiemme hallitsemia. Ensimmäinen epäjumalanpalvelus oli usko aineeseen. Eri koulukunnat ovat tehneet lääkkeisiin uskomisesta muotiasian Jumaluuteen uskomisen sijaan. Luottamalla aineen kykyyn hävittää oma epäsointunsa ihminen on uhrannut sopusointunsa ja terveytensä.

230:1

   Jos sairaus on todellista, se kuuluu kuolemattomuuteen, jos tosi, se on Totuuden osa. Yrittäisitkö lääkkeillä tai ilman niitä hävittää jotakin Totuuden ominaisuutta tai tilaa? Mutta jos sairaus ja synti ovat harhaa, niin herääminen tästä kuolevaisesta unesta eli harhasta vie meidät terveyteen. pyhyyteen ja kuolemattomuuteen. Tämä herääminen on Kristuksen ikuista tulemista, Totuuden lisääntyvää ilmituloa, joka ajaa ulos erheen ja parantaa sairaat. Tämä on pelastus, joka tulee Jumalan, jumalallisen Periaatteen, Rakkauden kautta sellaisenakuin Jeesus sitä ilmensi.

23:22

   Heprean, kreikan, latinan ja englannin kielissä on sanalla usko ja sitä vastaavilla sanoilla nämä kaksi merkitystä: luottavaisuus ja luotettavuus Eräänlaista uskoa on hyvinvointinsa uskominen toisten käsiin. Toisenlainen usko ymmärtää jumalallista Rakkautta ja kuinka meidän tulee ahkeroida "pelolla ja vavistuksella", että pelastuisimme. "Minä uskon; auta minun epäuskoani!" ilmentää sokean uskon avuttomuutta, kun taas kehotus "Usko . . . niin sinä pelastut!" edellyttää itseensä luottavaa luotettavuutta, johon sisältyy henkistä ymmärrystä ja joka uskoo kaiken Jumalan huomaan.

368:15

Kun pääsemme siihen, että meillä on enemmän uskoa olemisen totuuteen kuin erheeseen, enemmän uskoa Henkeen kuin aineeseen, enemmän uskoa elämiseen kuin kuolemiseen, enemmän uskoa Jumalaan kuin ihmiseen, silloin eivät mitkään aineelliset oletukset voi estää meitä parantamasta sairaita ja hävittämästä erhettä.

410:16-20

   Jokainen Jumalaan uskomisemme koetus vahvistaa meitä. Mitä vaikeammalta näyttää se aineellinen tila, joka on Hengen avulla voitettava, sitä voimakkaampi tulee olla uskomme ja sitä puhtaampi rakkautemme.

495:1, 16

Jumala parantaa sairaat ihmisen kautta aina, milloin ihminen on Jumalan hallitsema. Totuus karkottaa erheen yhtä varmasti nyt kuin yhdeksäntoista vuosisataa sitten. Koko Totuutta ei ymmärretä; siksi sen parantavaa voimaa ei ole täysin näytetty toteen.

   Kun sairauden tai synnin harha kiusaa sinua, pıtäydy lujasti Jumalaan ja Hänen ideaansa. Älä salli minkään muun kuin Hänen kaltaisuutensa asua ajatuksıssasi. Älä anna pelon tai epäilyksen himmentää selvää näkemystäsi ja vakaata luottamustasi siihen, että elämän sopusointuiseksi tunnustaminen - jollainen Elämä ikuisesti on - voi hävittää jokaisen tuskallisen käsityksen siitä tai uskon siihen, mitä Elämä ei ole Anna Kristillisen Tieteen ruumiillisen aistinnan sijasta tukea ymmärrystäsi olemisesta, niin tämä ymmärrys ajaa erheen ulos Totuudella, korvaa kuolevaisuuden kuolemattomuudella ja vaientaa epäsoinnun sopusoinnulla.

418:23

Käyttämiesi totuudenmukaisten perustelujen avulla ja varsinkin omaksumasi Totuuden ja Rakkauden hengen avulla parannat sairaita.