Teema: Todellinen paraneminen

Keskiviikko 02.01.2019

 

Raamattu

Luuk. 4:14, 16-21

14 Täynnä Hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan, ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla.

16 Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan,

17 ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan:

18 -- Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen

19 ja julistamaan Herran riemuvuotta.

20 Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen.

21 Hän alkoi puhua heille: "Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen."

Luuk. 11:20, 21

20 Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: "Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla

21 Eikä voida sanoa: 'Se on tääIlä', tai: 'Se on tuo|Ia.' Katsokaa: Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä.

Mark. 10:13-15

13 Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, 14 mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: "SalIikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.

15 Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse."

Ef. 4:1-3, 6, 7, 13, 17, 18, 20-24

1 Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti,

2 aina nöyrinä, Iempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne.

3 Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys.

6 Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa.

7 Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa.

13 Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme [täydellisen ihmisen*], Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden,

[* King James -raamatunkäänn. mukaan]

17 Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat! Heidän ajatuksensa ovat turhanpäivaisiä,

18 heidän ymmärryksensä on hämärtynyt, ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras, sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita.

20 Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu,

21 jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on.

22 Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma.

23 Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne

24 ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää.

Matt. 6:24

24 "Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

110:25-30

Jeesus näytti toteen Kristillisen Tieteen kuolevaisia mieliä ja ruumiita parantavan voiman. Mutta tämä voima kadotettiin näkyvistä ja se täytyy uudelleen henkisesti nähdä, opettaa ja näyttää toteen Kristuksen käskyn mukaan "sitä seuraavien merkkien kautta".

xi:10-24

Kristillisessä Tieteessä fyysinen parantaminen on nyt kuten Jeesuksen aikanakin seurausta jumalallisen Periaatteen toiminnasta, jonka edessä synti ja sairaus menettävät todellisuutensa inhimillisessä tietoisuudessa ja häviävät yhtä luonnollisesti ja yhtä välttämattömäsfl kuin pimeys väistyy valkeuden tieltä ja synti parannuksen tieltä. Nämä mahtavat teot eivät ole nyt, kuten eivät olleet silloinkaan, yliluonnollisia vaan äärimmäisen luonnollisia. Ne ovat merkkinä Immanuelista eli ”Jumala meidän kanssamme” - inhimillisessä tietoisuudessa aina läsnä olevasta jumalallisesta vaikutuksesta, joka toistuu ja tulee nyt, kuten muinoin luvattiin, saarnaamaan [aisteihin] vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut Vapauteen.

483:1-7

Nyt herää kysymys, kuinka sitten lääkkeet, hygienia ja animaalinen magnetismi parantavat? Varmaa on, että ne eivät paranna vaan ainoastaan lievittävät kärsimystä tilapäisesti vaihtamalla yhden sairauden toiseksi. Luokittelemme sairauden erheeksi, jota ei voi parantaa mikään muu kuin Totuus eli Mieli, ja tämän Mielen täytyy olla jumalallinen eikä inhimillinen.

230:30-33

Luulemme parantuneemme, kun sairaus katoaa, vaikka se uuslintuu helposti; mutta paranemisemme ei ole täydellinen, ennen kuin taipumuksemme sairauteen on voitettu.

231 :4

Ellei Totuus käy pahaa vastaan oikealla tavalla ja voita sitä kokonaan, pahaa ei voiteta koskaan. Ellei Jumala hävitä syntiä, sairautta ja kuolemaa, ne eivät häviä kuolevaisten mielestä vaan näyttävät tästä niin sanotusta mielestä kuolemattomilta. Mitä Jumala ei voi tehdä, on ihmisen turha yrittää. Ellei Jumala paranna sairaita, he eivät parane, sillä mikään vähäisempi voima ei ole äärettömän Kaikkivaltiaan veroinen; mutta Jumala, Totuus, Elämä, Rakkaus parantaa varmasti sairaat oikeamielisten rukouksen kautta.

218:12

Sekä synnin että sairauden parantamisen tekee vaikeaksi se, että synnintekijä on inhimillinen mieli, joka on haluton muuttamaan itseään ja uskoo, että ruumis voi olla sairas kuolevaisesta mielestä riippumatta ja että jumalallisella Mielellä ei ole vaikutusvaltaa ruumiiseen.

82:31-2

Maailmassa, jossa synti ja aistillisuus kiirehtivät hankkimaan yhä enemmän valtaa, on viisasta harkita vakavasti, olemmeko inhimillisen mielen vai jumalallisen Mielen vaikutuksen alaisia.

130:21

Tämän kirjoittaja on ahertanut kauan horjuttaakseen aikuisten uskoa aineeseen ja juurruttaakseen heidän mieleensä edes hitusen uskoa Jumalaan - aavistuksen Hengen kyvystä tehdä ruumis sopusointuiseksi –ja silloin hän on usein muistanut Mestarimme rakkautta pieniä lapsia kohtaan ja ymmärtänyt, kuinka totta onkaan, että heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.

416:34-7

Jeesus näki Tieteessä täydellisen ihmisen, joka ilmeni hänelle siinä, missä kuolevaiset näkevät syntisen kuolevaisen ihmisen. Tässä täydellisessä ihmisessä Vapahtaja näki Jumalan oman kaltaisuuden, ja tämä oikea näkemys ihmisestä paransi sairaat. Näin Jeesus opetti, että Jumalan valtakunta on tahraton, kaikkiallinen, ja että ihminen on puhdas ja pyhä. Ihminen ei ole Sielun aineellinen asunto; hän itse on henkinen.

151 :22

Todellisen ihmisen jokaista toimintoa hallitsee jumalallinen Mieli. lhmismielellä ei ole voimaa tappaa tai parantaa eikä sillä ole valtaa Jumalan ihmiseen. Jumalallinen Mieli, joka on luonut ihmisen, ylläpitää omaa kuvaansa ja kaltaisuuttaan. Inhimillinen mieli vastustaa Jumalaa ja se täytyy hylätä, kuten Paavali julistaa. Kaikki todella olemassa oleva on jumalallista Mieltä ja sen ideaa, ja tässä Mielessä kaikki oleminen havaitaan sopusointuiseksi ja ikuiseksi. Suora ja kaita tie on nähdä ja tunnustaa tämä tosiasia, taipua tämän voiman edessä ja seurata totuuden johdatusta.