Matt. 7:7

Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.

 

PYYTÄKÄÄ

Luuk. 10:2

Hän sanoi heille: "Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.

Joh. 15:7

"Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen.

Joh. 16:24

Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen.

 

Tiede ja Terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

 

13:10-12 Jos pyyntömme ovat vilpittömiä, me työskentelemme saadaksemme mitä pyydämme, ja Isämme, joka salassa näkee, maksaa meille avoimesti.

448:2-5 Kun publikaanin huokaus nousi Rakkauden avaran sydämen luo, hänen nöyrä pyyntönsä kuultiin.

1:10-14 Lausumattomat ajatukset eivät ole tuntemattomia jumalalliselle Mielelle. Toivominen on rukousta, emmekä voi menettää mitään uskoessamme Jumalalle toivomuksemme, jotta ne muovautuisivat ja ylevöityisivät, ennen kuin ne ilmenevät sanoina ja tekoina.

 

ETSIKÄÄ

Raamattu

Matt. 6:33

Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.

Matt. 7:8

Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.

Room. 2:7

Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän,

Hepr. 11:6

Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä.

1. Piet. 1:10

Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta

 

Tiede ja Terveys sekä avain Raamattuun

 

x:24-26 Jokainen vilpitön Totuuden etsijä saa henkilökohtaisessa kokemuksessaan todisteen parantamisen jumalallisesta Periaatteesta.

xii:24-27 Kristuksen rakkauden hengessä — kuten se, joka ”kaikki toivoo, kaikki kärsii”, ja iloitsee voidessaan tuoda lohtua sureville ja paranemisen sairaille — hän omistaa nämä sivut Totuuden rehellisille etsijöille.

10:16-18 Etsiminen ei riitä. Vasta pyrkimällä pääsemme astumaan sisälle. Henkinen edistys avaa oven jumalallisen Elämän syvempään ymmärtämiseen.

60:29-31 Sielulla on äärettömät varat ihmiskunnan siunaamiseen, ja saavuttaisimme onnen helpommin ja se olisi varmemmin tallessamme, jos etsisimme sitä Sielusta.

142:8-11 Meidän täytyy etsiä jakamatonta vaatetusta, koko Kristusta, ensimmäisenä osoituksena kristillisyydestämme, sillä vain Kristus, Totuus, voi antaa meille ehdottoman todisteen.

234:21-24 Inhimillisten järjestelmien nykyiset lait tuottavat pettymyksen sellaisen jumalallisen teologian uupuneelle etsijälle, joka olisi kelvollinen kasvattamaan inhimillistä ajatusta oikealla tavalla.

238:21-23 Jätämme usein etsimättä Totuutta, kunnes etsimme tätä parannuskeinoksi inhimilliseen hätään siksi, että kärsimme suuresti erheestä.

254:11-13 Kun odotamme kärsivällisesti Jumalaa ja etsimme Totuutta oikeamielisesti, Hän näyttää meille tien.

329:1-4 Puhtaan kristinuskon parantaviin aineksiin tullaan ajan mittaan suhtautumaan oikeudenmukaisesti, niitä etsitään ja opetetaan ja ne loistavat koko

maailman käsittävän hyvyyden kaikessa suuruudessa.

518:14-18 Hengessä rikkaat auttavat köyhiä yhdessä suuressa veljeydessä, sillä kaikilla on sama Periaate eli Isä; ja siunattu on se ihminen, joka näkee veljensä tarpeen ja auttaa häntä siinä — joka etsii omaa hyväänsä toisen parhaasta.

555:16-18 Ihmisen, Jumalan kuvastuman, alkuperän etsiminen on kuin etsisimme Jumalan, itseolemassaolevan ja ikuisen alkuperää.

570:14-18 Miljoonat ennakkoluulottomat mielet — yksinkertaiset Totuuden etsijät, väsyneet vaeltajat janoisina erämaassa

— odottavat ja toivovat lepoa ja juotavaa. Anna heille maljallinen kylmää vettä Kristuksen nimeen äläkä pelkää seurauksia.

 

KOLKUTTAKAA

Ilm. 3:20

Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven,

minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.

 

Tiede ja Terveys sekä avain Raamattuun

 

vii:14-16 Ajattelijain aika on tullut. Opinkappaleista ja vakiintuneista järjestelmistä riippumaton Totuus kolkuttaa ihmiskunnan porttia.

224:22-25 Korkeampi ja käytännöllisempi kristillisyys, joka ilmentää oikeudenmukaisuutta ja täyttää kuolevaisten tarpeet niin sairauden kuin terveydenkin aikana, seisoo aikamme ovella ja kolkuttaa päästäkseen sisään.