Aihe: Parantamisesta

Keskiviikko 20.2.2019

Raamattu

1)   Job 33:4,14, 19-30

4 Jumalan henki on minut tehnyt, Kaikkivaltiaan henkäys antaa minulle elämän.

14 Kyllä Jumala puhuu, puhuu toisenkin kerran, mutta ihmiset eivät sitä huomaa.

19 Tautivuoteen tuskat puhuttelevat nekin ihmistä, kun kipu repii hänen luitaan hellittämättä.

20 Leipää hän ei huoli, hän inhoaa sitä, edes mieliruoka ei hänelle kelpaa.

21 Hänen ruumiinsa kuihtuu olemattomiin, kaikki hänen luunsa erottuvat nahkan alta.

22 Hänen tiensä käy hautaa kohden, tuonelan mahdit odottavat häntä.

23 Ehkä hänen vierellään on silloin enkeli, puolestapuhuja, yksi tuhansista, niistä, jotka ilmoittavat ihmisille, mikä on oikein.

24 Ehkä Jumala armahtaa häntä ja sanoo enkelille: "Vapauta hänet vaipumasta hautaan, olen saanut hänestä lunnaat!"

25 Silloin hänen ruumiinsa elpyy, hänestä tulee yhtä uljas kuin hän oli nuoruutensa päivinä.

26 Hän rukoilee, ja Jumala on hänelle suosiollinen, hän saa riemuiten katsella Jumalan kasvoja. Jumala on hänet pelastanut.

27 Hän laulaa kaikille ihmisille: "Olin tehnyt syntiä, olin vääntänyt vääräksi suoran, mutta hän ei mitannut minulle ansioni mukaan.

28 Hän lunasti minut, en joutunut hautaan, minä saan yhä kulkea valossa."

29 Näin Jumala tekee ihmiselle. Kerran toisensa jälkeen

30 Jumala pelastaa hänet kuoleman kidasta. Hän saa yhä katsella elämän valoa.

 

2)   Room 12: 4-8, 14-16, 18

4 Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä,

5 samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä.

6 Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa.

7 Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon,

8 rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.

18 Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa.

 

3)   Room 15:7

7 Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi.

 

Tiede ja Terveys

1)   451: 14-18

   Ihminen vaeltaa siihen suuntaan mihin hän katsoo, ja missä hänen aarteensa on, siellä on myös hänen sydämensä. Jos toiveemme ja kiintymyksemme ovat henkisiä, ne tulevat ylhäältä eivätkä alhaalta ja kantavat, kuten muinoin, Hengen hedelmiä.

 

2)   443: 14-20

   Elleivät potilaat koe Kristillisen Tieteen parantavaa voimaa ja jos he luulevat voivansa hyötyä tietyistä lääketieteellisen hoidon tavanomaisista fyysisistä menetelmistä, tulee Mielen-lääkärin luopua tällaisista tapauksista ja antaa potilaille vapaus turvautua mihin tahansa muuhun järjestelmään, jonka he kuvittelevat tuovan helpotuksen.

 

3)   444: 15-18, 28-31

   Tämän kirjoittaja neuvoo opiskelijoita olemaan lempeitä ja ystävällisiä ei vain uskonnon ja lääkinnän eriäviä muotoja kohtaan vaan myös niitä kohtaan, jotka edustavat näitä eri mielipiteitä.

   ”Älköön olko riitaa meidän välillämme, minun ja sinun, älköönkä minun paimenteni ja ja sinun paimentesi välillä, sillä olemmehan veljeksiä.”

 

4)   446: 12-22

   Kukaan, joka harjoittaa tämän kirjoittajan opettamaa Tiedettä, jonka kautta Mieli valaa valoa ja parannusta tälle sukupolvelle, ei voi käyttää tätä ketään kohtaan alhaisin tai pahansuovin vaikuttimin tuhoamatta omaa parantamisvoimaansa ja omaa terveyttään. Hyvän täytyy olla vallalla parantajan ajatuksissa, muuten hänen toteennäyttönsä viivästyy, on vaarallista ja mahdotonta Tieteessä. Väärä vaikutin tuo mukanaan tappion. Mielen kautta parantamisen Tieteessä on ehdottomasti oltava rehellinen, sillä voitto on muuttumattoman oikean puolella.

 

5)   447:27-28

   Sairaita ei paranneta pelkästään selittämällä, ettei sairautta ole, vaan tietämällä, ettei sitä ole.

 

6)   444:2-7

   Kaikkien täytyy jollakin tavoin, ennemmin tai myöhemmin, nousta aineellisuuden yläpuolelle, ja kärsiminen on usein tämän nousemisen jumalallinen apuväline. ”Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat”, sanoo Raamattu.