17.01.2017

Parantaminen

Raamattu

Matt. 6:9 Isä, 13

9 -- Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

13 Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

 

5.Moos. 13:2-4 (tapahtuisikin.), 5

2 Teidän keskuuteenne saattaa ilmestyä profeetta tai unennäkijä, joka lupaa tehdä ihmeen tai tunnusteon

3-4 ja joka näin koettaa taivuttaa teidät palvelemaan vieraita ja teille outoja jumalia.

3-4 Älkää kuunnelko sellaisen profeetan tai unennäkijän sanoja, vaikka hänen lupaamansa ihme tapahtuisikin.

5 Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.

 

2.Moos. 15:26 Minä

26 … Minä, Herra, olen sinun parantajasi."

 

2.Aik. 16:12, 13 hän

12 Kolmantenakymmenentenäyhdeksäntenä hallitusvuotenaan Asa sairastui pahaan jalkatautiin. Mutta sairauteensakaan hän ei etsinyt apua Herralta vaan lääkäreiltä.

13 … hän kuoli neljäntenäkymmenentenäyhdentenä hallitusvuotenaan.

 

Jer. 8:22

22 Eikö edes Gileadissa ole balsamia, eikö sieltäkään löydy parantajaa? Minkä vuoksi kansani haavat eivät vieläkään arpeudu?

 

Jes. 38:16

16 Herra, minun sydämeni elää sinulle, anna rauha hengelleni, vahvista minua, tee minut terveeksi!

 

2.Kun. 20:1-5 (sinut.), 7 kuningas (parani.)

1 Noihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillaan. Silloin profeetta Jesaja, Amosin poika, tuli hänen luokseen ja sanoi: "Näin sanoo Herra: 'Järjestä asiasi, sillä sinä et parane vaan kuolet!'"

2 Hiskia kääntyi seinään päin ja rukoili Herraa:

3 "Voi, Herra! Muista, miten vilpittömästi ja vakain sydämin olen vaeltanut sinun tahtosi mukaan ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi." Ja hän itki katkerasti.

4 Jesaja ei vielä ollut lähtenyt palatsin keskimmäisestä pihasta, kun hänelle tuli tämä Herran sana:

5 Mene takaisin ja sano Hiskialle, kansani hallitsijalle: Näin sanoo Herra, isäsi Daavidin Jumala: 'Minä olen kuullut rukouksesi, olen nähnyt kyyneleesi. Minä parannan sinut.

7 … kuningas parani.

 

Matt. 4:23

23 Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.

 

John 14:12

12 "Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo,

 

Tiede ja terveys

17:12-15

Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta;

Eikä Jumala saata meitä kiusaukseen, vaan päästää meidät synnistä, sairaudesta ja kuolemasta.

 

381:5

Ole yhtä haluton kärsimään harhasta, että olet sairas tai että jokin sairaus kehittyy elimistössäsi, kuin olet taipumaton synnin viettelyksiin sen perusteella, että synti olisi välttämätöntä.

 

393:30-33

Ihminen ei ole koskaan sairas, sillä Mieli ei ole sairas eikä aine voi sitä olla. Väärä uskomus on sekä kiusaaja että kiusattu, synti ja synnintekijä, sairaus ja sen aiheuttaja.

 

218:25

   Käsittele sairaususkomusta kuten käsittelisit syntiä; karkoita se heti. Vastusta kiusausta uskoa, että aineessa on älyä, aistimiskykyä tai voimaa.

 

153:16-15

   Sanot paisetta tuskalliseksi, mutta tämä on mahdotonta sillä aine ilman mieltä ei ole tuskallinen. Paise vain ilmentää tulehduksella ja turpoamisella uskoa kipuun, ja tätä uskomusta kutsutaan paiseeksi. Anna nyt potilaallesi mentaalisesti totuutta korkea-asteisena laimennoksena, niin tämä parantaa paiseen nopeasti. Se tosiasia, ettei kipua voi olla siellä, missä ei ole kuolevaista mieltä sitä tuntemassa, osoittaa, että tämä niin sanottu mieli luo oman kipunsa – eli oman kipu-uskomuksensa.

   Me itkemme koska muutkin itkevät, haukottelemme koska toisetkin haukottelevat, ja meillä on isorokko koska toisillakin on, mutta tartunnan sisältää ja kuljettaa kuolevainen mieli eikä aine. Kun ymmärrämme tämän mentaalisen tartunnan, valvomme paremmin mielentilojamme, vältämme lörpöttelyä sairauksista, kuten vältämme rikollisuuden puolusteluakin. Myötätunto tai seuraelämä älkööt koskaan vietelkö meitä vaalimaan erhettä missään muodossa, eikä meidän tietenkään kuulu olla erheen puoltajia.

   Sairaus, kuten muutkin mentaaliset tilat, syntyy ajatusyhtymästä. Koska kuolevaisen mielen lain mukaan tiettyjä sairauksia tulee pitää tarttuvina, tämä laki astuu voimaan ajatusyhtymän kautta – se herättää pelon, joka luo mielikuvan sairaudesta ja sen aiheuttamat ilmenemismuodot ruumiiseen.

   Tätä metafyysistä tosiasiaa valaisee seuraava tapaus: Eräs mies saatiin uskomaan hänen makaavan sängyssä, jossa joku kolerapotilas oli kuollut. Tämän sairauden oireet ilmenivät välittömästi, ja mies kuoli. Tosiasia oli, ettei hän ollut saanut koleratartuntaa aineellisesta kosketuksesta, koska tuossa sängyssä ei ollut ollut kolerapotilasta.

 

420:11-14

   Selitä sairaille, että he eivät ole avuttomia uhreja, sillä jos he vain hyväksyvät Totuuden, he voivat vastustaa sairautta ja torjua sen yhtä varmasti kuin kiusauksen tehdä syntiä.

 

145:32-11

   Kristillisen Tieteen teologiaan sisältyy sairaiden parantaminen. Ensimmäinen uskonkappale, jonka Mestarimme esitti opetuslapsilleen, oli parantaminen, ja hän näytti uskonsa teoillaan. Muinaiset kristityt olivat parantajia. Miksi tämä, eräs kristillisyyden perustekijä, on kadotettu? Siksi, että uskonnolliset järjestelmämme ovat enemmän tai vähemmän lääketieteellisten järjestelmiemme hallitsemia. Ensimmäinen epäjumalanpalvelus oli usko aineeseen. Eri koulukunnat ovat tehneet lääkkeisiin uskomisesta muotiasian Jumaluuteen uskomisen sijaan. Luottamalla aineen kykyyn hävittää oma epäsointunsa ihminen on uhrannut sopusointunsa ja terveytensä.

 

450:21

Kristillinen Tieteilijä on liittynyt niihin, jotka vähentävät pahaa, sairautta ja kuolemaa; ja hän voittaa ne ymmärtämällä niiden olemattomuuden ja Jumalan eli hyvän kaikkeuden. Sairaus on hänelle yhtä hyvin kiusaus kuin on syntikin, ja hän parantaa ne molemmat ymmärtämällä Jumalan voiman niihin. Kristillinen Tieteilijä tietää niiden olevan uskomuksen erheitä, jotka Totuus voi hävittää ja jotka se myös hävittää.

 

495:16

   Kun sairauden tai synnin harha kiusaa sinua, pitäydy lujasti Jumalaan ja Hänen ideaansa. Älä salli minkään muun kuin Hänen kaltaisuutensa asua ajatuksissasi. Älä anna pelon tai epäilyksen himmentää selvää näkemystäsi ja vakaata luottamustasi siihen, että elämän sopusointuiseksi tunnustaminen – jollainen Elämä ikuisesti on – voi hävittää jokaisen tuskallisen käsityksen siitä tai uskon siihen, mitä Elämä ei ole. Anna Kristillisen Tieteen ruumiillisen aistinnan sijasta tukea ymmärrystäsi olemisesta, niin tämä ymmärrys ajaa erheen ulos Totuudella, korvaa kuolevaisuuden kuolemattomuudella ja vaientaa epäsoinnun sopusoinnulla.