Keskiviikkoilta 16.11.2016

Missä on voima ja valta?

Raamattu

Luukas 8: 22-25

22 Eräänä päivänä Jeesus astui opetuslastensa kanssa veneeseen ja sanoi heille: "Nyt lähdemme vastarannalle." He lähtivät vesille.

23 Matkalla Jeesus nukahti. Mutta järvelle syöksyi myrskytuuli, ja veneeseen tuli vettä niin että he olivat vaarassa.

24 Silloin opetuslapset herättivät Jeesuksen ja sanoivat: "Opettaja, opettaja, me hukumme!" Jeesus nousi ja nuhteli tuulta ja järven aaltoja. Ne asettuivat, ja tuli tyven.

25 "Missä teidän uskonne on?" kysyi Jeesus. Opetuslapset joutuivat pelon valtaan ja sanoivat hämmästyneinä toisilleen: "Mikä mies tämä oikein on? Hän käskee jopa tuulta ja vettä, ja ne tottelevat häntä."

Luukas 9: 10-17, 49-50

10 Apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle, mitä kaikkea olivat tehneet. Jeesus otti heidät mukaansa ja lähti Betsaidan kaupungin lähistölle saadakseen olla siellä kaikessa rauhassa.

11 Ihmiset saivat kuitenkin tietää, missä hän oli, ja lähtivät hänen peräänsä. Jeesus antoi heidän tulla luokseen. Hän puhui heille Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki, jotka olivat avun tarpeessa.

12 Kun päivä alkoi kallistua iltaan, Jeesuksen kaksitoista opetuslasta tulivat hänen luokseen ja sanoivat: "Lähetä ihmiset pois, että he menisivät lähiseudun kyliin ja taloihin ja hankkisivat sieltä yösijan ja ruokaa. Tämä on aivan asumatonta seutua."

13 "Antakaa te heille syötävää", sanoi Jeesus. He vastasivat: "Ei meillä ole enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa -- vai menemmekö ostamaan ruokaa koko tälle joukolle?"

14 Siellä näet oli noin viisituhatta miestä. Jeesus sanoi opetuslapsille: "Pankaa heidät istumaan aterialle viidenkymmenen hengen ryhmiin."

15 He tekivät niin ja järjestivät kaikki aterioimaan.

16 Sitten Jeesus otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui niistä kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen kansalle tarjottaviksi.

17 Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin kaksitoista korillista.


49 Johannes sanoi silloin: "Opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei seuraa sinua meidän joukossamme."

50 Mutta Jeesus vastasi: "Älkää estäkö. Joka ei ole teitä vastaan, on teidän puolellanne."

 

 

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

215: 15-24

   Johdumme joskus uskomaan pimeyttä yhtä todelliseksi

kuin valo, mutta Tiede vakuuttaa, että pimeys on vain

kuolevainen käsitys valon poissaolosta ja kadottaa

näennäisen todellisuutensa valon tullessa.

Niin myös synti ja suru, sairaus ja kuolema ovat

Elämän, Jumalan, oletettua poissaoloa ja pakenevat erheen

unikuvien tavoin totuuden ja rakkauden edestä.

   Tiede kumoaa jumalallisella todistuksellaan aineellisten

aistien todisteet. Kuolevaisuuden jokainen ominaisuus ja

tila katoaa sulautuen kuolemattomuuteen.

216: 12-21

   Sen ymmärtäminen, että Ego on Mieli ja että on vain

yksi Mieli eli äly, alkaa heti hävittää kuolevaisten aistien

erheitä ja jakaa kuolemattoman aistin totuutta.

Tämä ymmärrys tekee ruumiin sopusointuiseksi;

se tekee hermot, luut, aivot ynnä muut palvelijoiksi,

ei herroiksi. Jos ihmistä hallitsee jumalallisen Mielen laki,

hänen ruumiinsa on ikuisen Elämän, Totuuden ja Rakkauden

alamainen. Kuolevaiset erehtyvät suuresti olettaessaan,

että ihminen, Jumalan kuva ja kaltainen, on sekä

ainetta että Henkeä, sekä hyvä että paha.

223: 14-23, 25-26 (huomiotta;)

   Kysymys ”Mikä on Totuus” järkyttää maailmaa. Monet

ovat valmiit kohtaamaan tämän kysymyksen ymmärryksen

antamalla varmuudella; mutta useimmat

ovat vanhojen harhakäsitystensä sokaisemia

ja yrittävät ”antaa kysymyksen levätä”. ”Jos sokea

sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat.”

   Erheen yritykset vastata tähän kysymykseen jollain ologialla

ovat turhia. Henkinen järjenmukaisuus ja vapaa

ajatus myötäilevät lähestyvää Tiedettä eikä niitä voida

lannistaa.

   Hälytysmerkit, joiden pitäisi hätkähdyttää uinuva ajatus

erheellisestä unestaan, on jätetty osittain huomiotta; ...


 

 

224: 7-9, 22-25, 29-33

   Edistyksen tulee olla tuskatonta,

elämän ja rauhan eikä epäsoinnun ja kuoleman saattelemaa.

      Korkeampi ja käytännöllisempi kristillisyys, joka ilmentää

oikeudenmukaisuutta ja täyttää kuolevaisten tarpeet

niin sairauden kuin terveydenkin aikana, seisoo aikamme

ovella ja kolkuttaa päästäkseen sisään.

   Totuus tuo vapauden perusainekset. Sen lipussa on Sielun

innoittama tunnus: ”Orjuus on lakkautettu.”

Jumalan voima tuo vapautuksen vangeille.

Mikään voima ei voi vastustaa jumalallista

Rakkautta.