Reading for Wednesday Testimony Meeting, 20.1.2016 (Finnish)

 

Innoituksen antaja: Laulu 58: Isä, me Sun rakkaat lapses ...

Joka päivä luokses käymme, tahtos tehdä tahdomme.

Halukkaina, ilolla me kutsuasi kuulemme.

 

Raamattu

Mark. 10:13-16

13 Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia,

14 mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.

15 Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse."

16 Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

 

Luuk. 17:20, 21

20 Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: "Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla.

21 Eikä voida sanoa: 'Se on täällä', tai: 'Se on tuolla.' Katsokaa: Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä."

 

Matt. 7:7-11

7 "Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.

8 Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.

9 Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää?

10 Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa?

11 Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät.

 

Sananl. 3:5, 6

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan.

6 Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.

 

Joh. 8:32

32 Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita."

 

Gal. 5:1*, 7* kuka

1 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.

7 ...  kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?

 

Ps. 103:2-4

2 Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.

3 Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni.

4 Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.

 

Fil. 4:4

4 Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!

 

*Raamattu 1933/38


Tiede ja terveys, sekä avain Raamattuun, jonka on kirjoittanut Mary Baker Eddy

236:30

    Jeesus rakasti pieniä lapsia, koska he olivat vapaita väärästä ja vastaanottavaisia oikealle. Kun iäkkäämpi horjuu kahden mielipiteen välillä ja kamppailee väärien uskomusten kanssa, nuori etenee helposti ja nopeasti kohti Totuutta.

 

323:35-5, 9-13

Kun olemme valmiit tulemaan pienen lapsen kaltaisiksi ja jättämään vanhan uuden vuoksi, tulee ajatuksemme vastaanottavaksi edistyneelle oivallukselle. Mielenlaatu, joka iloiten jättää väärät rajapyykit ja riemuitsee nähdessään niiden katoavan, auttaa jouduttamaan lopullista sopusointua.

    Elleivät ihmisen sopusointu ja kuolemattomuus tule meille yhä ilmeisemmiksi, emme ole saavuttamassa oikeaa käsitystä Jumalasta; ja ruumiissa kuvastuu se, mikä sitä hallitsee, olkoonpa se Totuus tai erhe, ymmärrys tai uskomus, Henki tai aine.

 

476:29-7

Puhuessaan Jumalan lapsista, ei ihmisten lapsista, Jeesus sanoi: ”Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä”, toisin sanoen: Totuus ja Rakkaus hallitsevat todellisessa ihmisessä ja osoittavat, että ihminen Jumalan kuvana ei ole langennut vaan on ikuinen. Jeesus näki Tieteessä täydellisen ihmisen, joka ilmeni hänelle siinä, missä kuolevaiset näkevät syntisen kuolevaisen ihmisen. Tässä täydellisessä ihmisessä Vapahtaja näki Jumalan oman kaltaisuuden, ja tämä oikea näkemys ihmisestä paransi sairaat. Näin Jeesus opetti, että Jumalan valtakunta on tahraton, kaikkiallinen, ja että ihminen on puhdas ja pyhä. Ihminen ei ole Sielun aineellinen asunto; hän itse on henkinen.

 

237:1-13

    Eräs pieni tyttö, joka oli silloin tällöin kuunnellut selostuksiani, loukkasi pahoin sormensa. Hän ei näyttänyt huomaavan sitä. Kun häneltä kysyttiin asiasta, hän vastasi teeskentelemättä: ”Aineessa ei ole tuntokykyä.” Silmät säteillen hän juoksi pois ja lisäsi hetken kuluttua: ”Äiti, sormeni ei ole hiukkaakaan kipeä.”

    Olisi saattanut kulua kuukausia tai vuosia, ennen kuin hänen vanhempansa olisivat hylänneet lääkkeet tai päässeet niin korkealle mentaalisesti, kuin heidän pikku tyttärensä oli niin luonnollisesti päässyt. Vanhempien itsepintaisemmat uskomukset ja teoriat tukahduttavat usein hyvän kylvön heidän omassa ja jälkeläistensä mielessä.

 

1:1-14

    Rukous, joka uudistaa syntisen ja parantaa sairaan, on ehdotonta uskoa, että Jumalalle on kaikki mahdollista – Hänen ymmärtämisensä henkisesti, itsestä vapautunut rakkaus. Riippumatta siitä, mitä muut saattavat sanoa tai ajatella tästä asiasta, minä puhun kokemuksesta. Rukous, valvominen ja työ yhdistyneinä itsensä uhraamiseen ovat Jumalan armollisia välineitä toteuttaa kaikki se, mitä on menestyksellisesti tehty ihmiskunnan kristillistämisen ja terveyden hyväksi.

    Lausumattomat ajatukset eivät ole tuntemattomia jumalalliselle Mielelle. Toivominen on rukousta, emmekä voi menettää mitään uskoessamme Jumalalle toivomuksemme, jotta ne muovautuisivat ja ylevöityisivät, ennen kuin ne ilmenevät sanoina ja tekoina.

 

495:16

    Kun sairauden tai synnin harha kiusaa sinua, pitäydy lujasti Jumalaan ja Hänen ideaansa. Älä salli minkään muun kuin Hänen kaltaisuutensa asua ajatuksissasi. Älä anna pelon tai epäilyksen himmentää selvää näkemystäsi ja vakaata luottamustasi siihen, että elämän sopusointuiseksi tunnustaminen – jollainen Elämä ikuisesti on – voi hävittää jokaisen tuskallisen käsityksen siitä tai uskon siihen, mitä Elämä ei ole. Anna Kristillisen Tieteen ruumiillisen aistinnan sijasta tukea ymmärrystäsi olemisesta, niin tämä ymmärrys ajaa erheen ulos Totuudella, korvaa kuolevaisuuden kuolemattomuudella ja vaientaa epäsoinnun sopusoinnulla.