Kiitospäivän Jumalanpalvelus, torstaina 26.11.2015

Hyvää iltaa, aloitamme kiitospäivän jumalanpalveluksen laulamalla Kristillisen Tieteen laulukirjasta laulun nro. 3. (Read the first verse.)

 

Luen muutamia kohtia Raamatusta

(1992 käytäntöön ottama suomennos)

Ps. 146:1-3, 9, 10, [ 147:13-19]

 

1 Halleluja! Ylistä Herraa, minun sieluni!

2 Koko elinaikani minä ylistän Herraa, Jumalalleni minä laulan ja soitan niin kauan kuin elän!

3 Älkää luottako maan mahtaviin, älkää luottako yhteenkään ihmiseen -- ei ihmisestä ole auttajaksi.

9 hän suojelee muukalaisia ja tukee leskiä ja orpoja, mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi.

10 Herra hallitsee ikuisesti. Hän on sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen. Halleluja!

...

13 Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat, hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi.

14 Hän tuo rajoillesi rauhan ja antaa ravinnoksesi parhainta vehnää.

15 Hän lähettää käskynsä maan päälle, hetkessä saapuu hänen sanansa perille.

16 Hän sirottelee lunta kuin villan hahtuvia, hän levittää kuuraa kuin tuhkaa.

17 Hän viskoo rakeita kuin leivänmuruja, hänen pakkasessaan vesi jähmettyy.

18 Kun hän käskee, jää sulaa. Hän käskee tuulensa puhaltaa, ja vedet virtaavat.

19 Hän on ilmoittanut sanansa Jaakobille, käskynsä ja säädöksensä Israelille.

 

Yhdymme nyt hiljaiseen rukoukseen ja luemme sen jälkeen yhdessä Herran Rukouksen sekä sen henkisen tulkinnan Kristillisen Tieteen oppikirjasta.

 

Laulamme laulun nro. 374. (Read the first verse.)

----------------------------------

 

Ystävät! Raamattu ja Kristillisen Tieteen oppikirja ovat ainoat saarnaajamme. Saarnan tarkoituksena on vahvistaa ja selittää Raamatun tekstien henkistä merkitystä ja sitä, kuinka ne voidaan soveltaa kaikkiin aikakausiin ja tilanteisiin. Saarnamme on totuudesta erottamaton, sitä eivät inhimilliset oletukset ole tahranneet eivätkä kahlinneet ja sillä on jumalallinen valtuutus.

 

Tämän päivän aihe on: Kiitospäivä

 

Kultainen Teksti:  Psalmit

Vuoroluku:  2.Moos. ja Psalmit

 

Seuraavat lainaukset muodostavat saarnamme:

 

 

Kiitospäivä / Thanksgiving

 

Kultainen teksti | Ps. 33:5* maa

... maa on täynnänsä Herran armoa.

 

Vuoroluku |  2.Moos. 33:12*, 13*, 17-19* (edessäsi.)   Ps. 31:20;  107:21, 22;  145:7

12 Ja Mooses sanoi Herralle: "Katso, sinä sanot minulle: 'Johdata tämä kansa sinne', mutta et ole ilmoittanut minulle, kenen sinä lähetät minun kanssani. Ja kuitenkin sinä sanoit: 'Minä tunnen sinut nimeltäsi, ja sinä olet myös saanut armon minun silmieni edessä'.

13 Jos siis olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin ilmoita minulle tiesi, että tulisin tuntemaan sinut ja tietäisin saaneeni armon sinun silmiesi edessä; ja katso: tämä kansa on sinun kansasi."

17 Herra vastasi Moosekselle: "Mitä sinä nyt pyydät, sen minä myös teen; sillä sinä olet saanut armon minun silmieni edessä, ja minä tunnen sinut nimeltäsi".

18 Silloin hän sanoi: "Anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi".

19 Hän vastasi: "Minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi ja huudan nimen 'Herra' sinun edessäsi.

20 Kuinka suuri onkaan sinun hyvyytesi! Se on ehtymätön aarre niille, jotka sinua pelkäävät. Kaikkien nähden sinä annat apusi niille, jotka turvautuvat sinuun.

21 Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään, ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt!

22 Uhratkoot kiitosuhreja, kertokoot riemuiten hänen teoistaan!

7 Levitköön sanoma sinun hyvyytesi runsaudesta, kiitettäköön sinun vanhurskauttasi riemuiten.

 

Seuraavat lainaukset muodostavat saarnamme:

*Raamattu 1933/38

 

Osa 1

Raamattu

1)      1.Aik. 28:2, 5, 6

2 Kuningas Daavid nousi seisomaan ja puhui näin: "Veljeni ja kansani, kuulkaa minua! Aikomukseni oli rakentaa temppeli Herran liitonarkun asuinsijaksi ja meidän Jumalamme valtaistuimen jalkakorokkeeksi, ja olin jo alkanut valmistella rakentamista.

5 Ja kaikista pojistani -- sillä Herra on antanut minulle monta poikaa -- hän valitsi poikani Salomon nousemaan Herran oman kansan valtaistuimelle ja hallitsemaan Israelia.

6 Hän sanoi minulle näin: 'Poikasi Salomo rakentaa minulle temppelin ja sen esipihat. Hänet minä olen valinnut pojakseni, ja minä olen oleva hänelle isä.

2)      1.Aik. 29:1, 5 Onko, 9-13

1 Kuningas Daavid puhui koolla olevalle kansalle: "Poikani Salomo, jonka Herra on valinnut seuraajakseni, on nuori ja kokematon. Mutta hänellä on edessään suuri tehtävä, sillä tätä rakennusta ei ole tarkoitettu ihmisille vaan Herralle Jumalalle.

5 ... Onko myös teistä joku nyt valmis antamaan lahjansa Herralle?"

9 Kansa iloitsi heidän anteliaisuudestaan, kun he antoivat näin auliisti lahjoja Herralle. Myös kuningas Daavid iloitsi suuresti.

10 Daavid ylisti kansan edessä Herraa: "Ylistetty olet sinä, Herra, isämme Israelin Jumala, aina ja ikuisesti!

11 Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea muuta korkeammalla.

12 Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta, sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot.

13 "Nyt me kiitämme sinua, Jumalamme, ja ylistämme nimesi kunniaa.

3)      Ps. 145:9 (kaikille,), 10, 11

9 Herra on hyvä kaikille,

10 Herra, sinua ylistäkööt kaikki luotusi, uskolliset palvelijasi kiittäkööt sinua!

11 Julistakoot he valtakuntasi kunniaa, kertokoot mahtavista teoistasi.

4)      Ilm. 4:11

11 -- Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu.

5)      Ilm. 11:17 Me

17 -- Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, sinua, joka olet ja joka olit! Sinä panit liikkeelle suuren voimasi ja otit käsiisi kuninkuuden.

 

Kuten alkuselostuksessa mainittiin, luen nyt vastaavia kohtia Kristillisen Tieteen oppikirjasta Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun, jonka on kirjoittanut Mary Baker Eddy.

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

1)      587:20

    HYVÄ, Jumala; Henki; kaikkivaltius; kaikkitietävyys; kaikkiallisuus; kaikki toiminta.

2)      339:9–10

Jumala, Henki, yksin on luonut kaiken ja Hän sanoi sitä hyväksi.

3)      3:24

Olemmeko todella kiitollisia jo saamastamme hyvästä? Silloin käytämme hyväksemme osaksemme jo tullutta siunausta ja tulemme näin kelvollisiksi saamaan lisää. Kiitollisuuteen kuuluu paljon enemmän kuin kiitosten ilmaiseminen sanoin. Toiminta ilmaisee suurempaa kiitollisuutta kuin puhe.

4)      192:24-26 (voiman.)

Tekemämme ja ilmentämämme hyvä antaa meille ainoan saavutettavissa olevan voiman.

5)      130:9

Ei ole viisasta epäillä todellisuuden täydellistä sopusointua Jumalan, jumalallisen Periaatteen, kanssa – epäillä, hävittääkö Tiede ymmärrettynä ja toteennäytettynä kaiken epäsoinnun – koska myönnämme, että Jumala on kaikkivaltias; sillä tästä edellytyksestä seuraa, että hyvällä ja sen suloisilla soinnuilla on kaikkivalta.

6)      109:34

    Hengen kolme suurta tosiasiaa: kaikkivaltius, kaikkiallisuus, kaikkitietävyys – että Hengellä on kaikki voima, se täyttää kaiken tilan, se on kaikki Tiede – kumoavat ikuisesti uskomuksen, että aine voi olla todellista. Nämä ikuiset totuudet tuovat ilmi alkuperäisen olemassaolon Jumalan luomakunnan säteilevänä todellisuutena, jossa kaiken, minkä Hän on tehnyt, Hänen viisautensa on julistanut olevan hyvää.

 

Osa 2

Raamattu

6)      Ilm. 7:12 Ylistys (ikuisesti!)

12 ... Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti!

7)      Job 28:12 viisaus, 13* (vertaa,), 14, 15, 20, 23, 24

12 ... viisaus -- missä se on? Missä asuu ymmärrys?

13 Ei tunne ihminen sille vertaa,

14 Syvyydet sanovat: "Ei viisaus ole täällä", ja meri sanoo: "Ei liioin täällä minun luonani."

15 Puhtaalla kullallakaan sitä ei voi ostaa, hopeaa ei punnita sen hinnaksi.

20 Mistä viisaus on lähtöisin? Missä asuu ymmärrys?

23 Jumala yksin tuntee tien viisauden luo. Hän yksin tietää, missä se asuu.

24 Hän näkee maan ääriin saakka, hän näkee kaiken, mikä on taivaan alla.

8)      Joh. 7:14, 15, 31

14 Juhlan jo ehdittyä puoliväliin Jeesus meni ylös temppeliin ja alkoi opettaa.

15 Juutalaiset olivat ihmeissään ja sanoivat: "Kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset?"

31 Monet kansanihmiset sen sijaan uskoivat häneen. He sanoivat: "Tokkopa Messias tullessaan tekee useampia tunnustekoja kuin tämä on jo tehnyt."

9)      Kol. 2:6*, 7*

6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,

7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.

 

Tiede ja terveys

7)      587:5

    JUMALA. Suuri MINÄ OLEN; kaikentietävä, kaikennäkevä, kaikenvaikuttava, kaikkiviisas, täysin rakastava ja ikuinen; Periaate; Mieli; Sielu; Henki; Elämä; Totuus; Rakkaus; kaikki substanssi; äly.

8)      469:8–12

    Kysymys. — Mitä on äly?

    Vastaus. — Äly on kaikkitietävyyttä, kaikkiallisuutta ja kaikkivaltiutta. Se on äärettömän Mielen, kolmiyhteisen Periaatteen – Elämän, Totuuden ja Rakkauden – Jumalaksi nimitetyn, alkuperäinen ja ikuinen ominaisuus.

9)      113:19

Jumala on hyvyys. Hyvä on Mieli.

10)   275:6, 23

Jumalallisen Tieteen lähtökohta on, että Jumala, Henki, on Kaikki-kaikessa ja että muuta mahtia tai Mieltä ei ole – että Jumala on Rakkaus ja että Hän siis on jumalallinen Periaate.

    Jumalallinen metafysiikka, sellaisena kuin se ilmenee henkiselle ymmärrykselle, osoittaa selvästi, että kaikki on Mieltä ja että Mieli on Jumala, kaikkivaltius, kaikkiallisuus, kaikkitietous – eli kaikki voima, kaikki läsnäolo, kaikki Tiede. Siispä kaikki on todellisuudessa Mielen ilmausta.

11)   7:26

”Jumalan korva” ei ole kuulohermo. Se on kaiken kuuleva ja kaiken tietävä Mieli, joka aina tietää ihmisen kaikki tarpeet ja täyttää ne.

12)   95:7–12

Paavali sanoi: ”Hengen mieli on elämä.” Me lähenemme Jumalaa eli Elämää siinä määrin kuin olemme henkisiä, uskollisia Totuudelle ja Rakkaudelle; ja samassa määrin tiedämme kaikki inhimilliset tarpeet ja kykenemme havaitsemaan sairaiden ja syntisten ajatukset parantaaksemme heidät.

 

Osa 3

Raamattu

10)   Ps. 46:2-6* (keskellä,), 8

2 Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva.

3 Sentähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat,

4 vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta.

5 Virta lähteinensä ilahuttaa Jumalan kaupungin, Korkeimman pyhät asunnot.

6 Jumala on sen keskellä,

8 Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme.

11)   1.Aik. 16:23, 24, 27, 34* (hyvä,)

23 Laulakaa Herralle, koko maanpiiri! Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan!

24 Julistakaa hänen kunniaansa, ilmoittakaa hänen ihmetekojaan kansoille, jotka eivät häntä tunne.

27 Hänen on loisto ja hänen on kunnia, hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus.

34 Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä,

12)   Room. 8:35*, 38*, 39*

35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?

38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,

39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

13)   2.Kor. 2:14*

14 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!

 

Tiede ja terveys

13)   444:11

Askel askeleelta huomaavat ne, jotka Häneen luottavat, että ”Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva”.

14)   331:21

Hän täyttää kaiken tilan, ja on mahdoton käsittää sellaista kaikkiallisuutta ja yksilöllisyyttä muuten kuin äärettömänä Henkenä eli Mielenä. Siispä kaikki on Henkeä ja henkistä.

15)   12:33–1

Tieteessä, missä rukoukset ovat sisäisiä, kaikki voivat turvautua Jumalaan, joka on ”apumme hädässä aivan vahva”.

16)   304:3–9

    Tietämättömyys ja väärä uskomus, jotka perustuvat aineelliseen käsitykseen asioista, kätkevät henkisen kauneuden ja hyvyyden. Tämän ymmärtäen Paavali sanoi: ”Ei kuolema eikä elämä . . . ei nykyiset eikä tulevaiset, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta.”

17)   465:21–3 Periaate

Periaate ja sen idea on yksi, ja tämä yksi on Jumala, kaikkivoipa, kaikkitietävä ja kaikkiallinen Olemus, ja Hänen kuvastumaansa on ihminen ja maailmankaikkeus. Näin ollen Jumalassa yhdistyy kaikkivalta eli voima, kaikkitiede eli todellinen tieto, kaikkiallisuus.

18)   107:1–11

    VUONNA 1866 löysin Kristus-Tieteen eli Elämän, Totuuden ja Rakkauden jumalalliset lait ja annoin löydölleni nimen Christian Science. Jumala oli monia vuosia armossaan valmistanut minua vastaanottamaan tämän tapahtuman, jossa tuli lopullisesti ilmi tieteellisen mentaalisen parantamisen ehdoton jumalallinen Periaate.

    Tässä kumoamattomassa Periaatteessa meille ilmenee Immanuel, ”Jumala meidän kanssamme”, ylin kaikkiallisuus, joka vapauttaa ihmisten lapset kaikesta pahasta, ”joka on lihan perintö”.

19)   520:3–5

    Mittaamaton Mieli on ilmaistu. Äärettömän Rakkauden syvyys, laajuus, korkeus, mahti, valtavuus ja kirkkaus täyttävät kaiken tilan. Tämä on kylliksi!

 

Osa 4

Raamattu

14)   1.Moos. 1:2* Jumalan

2 … Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

15)   Matt. 14:14*

14 Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän sairaansa.

16)   Joh. 5:1–9 oli (käveli.)

1 ... oli eräs juutalaisten juhla, ja Jeesus lähti Jerusalemiin.

2 Jerusalemissa on Lammasportin lähellä allas, jonka hepreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa viisi pylväshallia,

3 ja niissä makasi suuri joukko sairaita: sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua.

4 Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan, ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi, sairastipa hän mitä tautia tahansa.

5 Siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentäkahdeksan vuotta.

6 Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuodematolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi: "Tahdotko tulla terveeksi?"

7 Sairas vastasi: "Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua."

8 Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja kävele."

9 Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli.

17)   Ps. 30:3, 12, 13 Herra

3 Herra, minun Jumalani, sinua minä huusin avuksi, ja sinä teit minut terveeksi.

12 Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suruvaatteen ja puit minut ilon pukuun.

13 ... Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän nyt ja aina.

 

Tiede ja terveys

20)   515:22

Kaikki Jumalan antama liikkuu Hänen kanssaan sopusoinnussa ja kuvastaa hyvyyttä ja voimaa.

21)   239:28–29

Jos toiminta on lähtöisin jumalallisesta Mielestä, toiminta on sopusointuista.

22)   207:28–31

    Henkinen todellisuus on kaiken tieteellinen tosiasia. Henkinen tosiasia, joka toistuu ihmisen ja koko maailmankaikkeuden toiminnassa, on sopusointuinen ja Totuuden perikuva.

23)   259:6–12

    Jumalallisessa Tieteessä ihminen on todenmukainen Jumalan kuva. Jumalallinen luonne ilmeni parhaiten Kristuksessa Jeesuksessa, joka loi kuolevaisten ylle Jumalan todemman kuvastuman ja nosti heidän elämänsä korkeammalle, kuin heidän surkeat ajatusesikuvansa olisivat sallineet – ajatusten, jotka esittivät ihmisen langenneena, sairaana, syntisenä ja kuolevana.

24)   136:1–6

    Jeesus perusti kirkkonsa ja täytti tehtävänsä Kristus-parantamisen henkisellä perustalla. Hän opetti seuraajilleen, että hänen uskonnollaan oli jumalallinen Periaate, joka ajaisi ulos erheen ja parantaisi sekä sairaat että synnintekijät. Hän ei tunnustanut Jumalasta erillistä älyä, toimintaa eikä elämää.

25)   4:7

Mestarimme käskyjen pitämisen ja hänen esimerkkinsä seuraamisen olemme todella velkaa hänelle, ja tämä on ainoa kyllin arvokas kiitollisuutemme osoitus kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt. Ulkonainen hartaudenharjoitus ei sinänsä riitä ilmaisemaan uskollista ja sydämessä tunnettua kiitollisuutta, sillä hän on sanonut: ”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.”

26)   169:29

Vain Totuuden, Elämän ja Rakkauden toiminta voi antaa sopusoinnun.

27)   249:10–11

Iloitkaamme siitä, että olemme jumalallisten esivaltojen alaisia, ”jotka ovat”.

 

 

 

----------------------------------

 

Soolo: “In Atmosphere of Love Divine”, hymn/laulu 144/145 (Track 5, ONE CD, Andrew D. Brewis)

 

Ystävät! Kokous on nyt avoin kaikille, jotka haluavat kertoa kokemuksiaan ja huomioitaan Kristillisestä Tieteestä.

----------------------------------

 

Laulamme laulun nro. 342. (Read the first verse.)

 

Luen Olemisen Tieteellisen Selityksen Kristillisen Tieteen oppikirjasta.

Sekä vastaavat kohdat Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä.

Loppusiunaus: 

(1992 käytäntöön ottama suomennos)

Fil. 4:23

23 Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne.