Aihe: Ihminen Jumalan kuvastumana

Keskiviikkoilta 7.6.2017

Raamattu

 

I Mooseksen kirja 1:26, 27 (loi)

26 Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu."

27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi,

 

I Johanneksen kirje 3:1 (olemme), 3, 4, 5, 6 (pysyy)

1 Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme.
3 Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä.

4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

5 Mutta te tiedätte, että Kristus, joka on synnitön, tuli ottamaan pois synnit.

6 Syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy.

Tiede ja Terveys

 

591: 6 -7, 17 – 21 (on;)

   IHMINEN. Äärettömän Hengen ideayhdistymä; Jumalan

henkinen kuva ja kaltaisuus; Mielen täydellinen edustaja.

   MIELI. Ainoa Minä eli Me; ainoa Henki, Sielu, jumalallinen

Periaate, substanssi, Elämä, Totuus, Rakkaus; ainoa

Jumala; ei se, mikä on ihmisessä, vaan jumalallinen Periaate

eli Jumala, jonka kokonainen ja täydellinen ilmaus

ihminen on;

 

469: 8 – 26

   Kysymys. — Mitä on äly?

   Vastaus. — Äly on kaikkitietävyyttä, kaikkiallisuutta ja

kaikkivaltiutta. Se on äärettömän Mielen, kolmiyhteisen

Periaatteen — Elämän, Totuuden ja Rakkauden — Jumalaksi

nimitetyn, alkuperäinen ja ikuinen ominaisuus.

 

   Kysymys. — Mikä on Mieli?

   Vastaus. — Mieli on Jumala. Erheen kitkee juurineen

se suuri totuus, että Jumala, hyvä, on ainoa Mieli ja että

äärettömän Mielen kuviteltu vastakohta — paholaiseksi

tai pahaksi kutsuttu — ei ole Mieli, ei

Totuus vaan älyä ja todellisuutta vailla olevaa

erhettä. Voi olla vain yksi Mieli, koska on vain yksi Jumala;

ja elleivät kuolevaiset väittäisi olevaksi eivätkä hyväksyisi

muuta Mieltä, syntiä ei tunnettaisi. Meillä voi olla

vain yksi Mieli, jos tämä on ääretön. Hautaamme äärettömyyskäsitteen

myöntäessämme, että vaikka Jumala on

ääretön, pahalla on sija tässä äärettömyydessä, silla pahalla

ei voi olla sijaa siellä, missä Jumala täyttää kaiken tilan.

 

475: 27 – 30 (tekemiseen.)

   Ihminen on kykenemätön syntiin, sairauteen ja kuolemaan.

Todellinen ihminen ei voi poiketa pyhyydestä

eikä Jumala, josta ihminen on lähtöisin,

voi luoda kykyä tai vapautta synnin tekemiseen.

 

476: 29 – 2 (ihmisen.)

   Puhuessaan Jumalan lapsista, ei ihmisten lapsista, Jeesus

sanoi: ”Jumalan valtakunta on sisällisesti

teissä”, toisin sanoen: Totuus ja Rakkaus hallitsevat

todellisessa ihmisessä ja osoittavat, että

ihminen Jumalan kuvana ei ole langennut vaan on

ikuinen. Jeesus näki Tieteessä täydellisen ihmisen, joka ilmeni

hänelle siinä, missä kuolevaiset näkevät syntisen

kuolevaisen ihmisen.

 

265: 11 – 16

   Tämä olemisen tieteellinen käsitys, joka hylkää aineen

Hengen vuoksi, ei suinkaan tarkoita ihmisen sulautumista

Jumaluuteen ja yksilöllisyyden menettämistä vaan avartaa

ihmisen yksilöllisyyttä, antaa laajemman ajatuksen ja toiminnan

piirin, avaramman rakkauden, syvemmän ja pysyvämmän

rauhan.