Teema: Pelon karkottaminen

Keskiviikko 6.2.2019

Raamattu

Ps. 91:9, 10

9 Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on Korkeimman suojassa.

10 Onnettomuus ei sinuun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi.

 

Luuk. 8:40

40 Kun Jeesus tuli takaisin, häntä vastassa oli suuri joukko ihmisiä, sillä kaikki olivat odottaneet häntä.

 

Mark. 5:22-24 (mukaan,), 35-43

22 sinne tuli yksi synagogan esimiehistä, nimeltään Jairos. Jeesuksen nähtyään mies heittäytyi hänen jalkoihinsa

23 ja pyysi hartaasti: "Tule, tyttäreni on kuolemaisillaan. Pane kätesi hänen päälleen, niin hän paranee eikä kuole."

24 Jeesus lähti miehen mukaan,  35 Jeesuksen vielä puhuessa tuotiin synagogan esimiehelle kotoa sana: "Tyttäresi kuoli jo, miksi enää vaivaisit opettajaa."

36 Tämän kuultuaan Jeesus sanoi esimiehelle: "Älä pelkää, vaan usko."

38 He tulivat synagogan esimiehen kotiin, ja Jeesus näki hälisevän väenpaljouden ja kuuli ihmisten itkevän ja valittavan suureen ääneen.  39 Hän meni sisään ja sanoi: "Miksi te noin hälisette ja itkette? Ei lapsi ole kuollut, hän nukkuu."  40 Jeesukselle naurettiin.

Mutta hän ajoi kaikki ulos, otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä seuralaisensa ja meni huoneeseen, jossa lapsi oli.  41 Hän otti lasta kädestä ja sanoi hänelle: "Talita kuum!" [Aramean kieltä: 'Tyttö, nouse!']

42 Heti tyttö nousi ja käveli; hän oli kaksitoistavuotias. Kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan.

43 Jeesus kielsi ankarasti heitä kertomasta tästä kenellekään. Tytölle hän käski antaa syötävää.

 

Joos. 1:9

9 "Muista, että olen sanonut sinulle: 'Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.'"

 

1. Joh. 4:12*, 16*, 17 Pelkoa, 18 (pelon.) se,

12 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.  16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

17 … Pelkoa ei rakkaudessa ole,  18 vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. … se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa.

* Raamattu 1933/38

 

Ps. 27:1

1 Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin? Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin?

 

Tiede ja Terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

371:7-15

Ne, jotka eivät ole saaneet opetusta Kristillisessä Tieteessä, eivät itse asiassa ymmärrä mitään aineellisesta olemassaolosta. Kuolevaisten uskotaan olevan täällä ilman omaa suostumustaan, ja samoin heidät uskotaan otettavan täältä pois vasten tahtoaan ja tietämättään, miksi ja milloin. Kuten pelästyneet lapset odottavat kaikkialla näkevänsä kuvitellun aaveen, samoin näkee sairas ihmiskunta vaaran joka taholla ja etsii apua kaikilla muilla paitsi oikealla tavalla.

 

411:20-21

   Kaiken sairauden aikaansaava syy ja perusta on pelko, tietämättömyys tai synti.

 

380:16-21

Pelon fyysiset seuraukset osoittavat havainnollisesti sen harhaksi. Kahlitun, hyppyyn valmiin leijonan näkemisen ei pitäisi kauhistuttaa ihmistä. Ruumiiseen vaikuttaa vain niin sanotun mielen aiheuttama sairaususkomus; tämä mieli ei tunne totuutta, joka panee sairauden kahleisiin.

 

392:2

Vain niin kauan kuin pelkoa tai syntiä on jäljellä, ne voivat synnyttää kuoleman. Parantaaksemme ruumiillisen vaivan on meidän otettava huomioon jokainen rikottu moraalilaki ja nuhdeltava erhettä. Meidän täytyy karkottaa pelko, eräs sairauksien perustekijä, palauttaaksemme painopisteen Jumalan puolelle. Kun pelko ja paha karkotetaan, tulee totuuden vaakakuppi erhettä painavammaksi. Ainoa tie on ottaa vastustava kanta kaiken suhteen, mikä vastustaa ihmisen, Jumalan kuvan, terveyttä, pyhyyttä ja sopusointua.

 

410:32-1

Kristillisesti tieteellinen parantaminen alkaa Kristuksen antamalla sopusoinnun perussävelellä ”Älkää peljätkö!”

 

227:28

Aineellisten aistien harha, ei jumalallinen laki, on kahlinnut teidät, sitonut vapaat jäsenenne, lamauttanut kykynne, heikentänyt ruumiinne ja tärvellyt olemuksenne.

 

399:32-4

   Mestarimme kysyi: ”Kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää?” Toisin sanoen: Kuinka voin parantaa ruumiin, ellen aloita niin sanotusta kuolevaisesta mielestä, joka välittömästi hallitsee ruumista? Kun sairaus on kerta kaikkiaan hävitetty tästä niin sanotusta mielestä, on sairauden pelko mennyt ja näin ollen sairaus on täysin parannettu.

 

377:34-7

Piilevä usko sairauteen kuten myös sairauden pelko liittää sairauden tiettyihin olosuhteisiin ja saa nämä molemmat ilmenemään samanaikaisesti, kuten inhimillisessä muistissa yhtyvät runous ja musiikki. Sairaudella ei ole älyä. Tuomitset tietämättäsi itsesi kärsimään. Tämän ymmärtäminen antaa sinulle kyvyn kumota tämän itsesi tuomitsemisen ja kohdata jokaisen tilanteen totuudella.

 

412:1-5

Se suuri tosiasia, että Jumala hallitsee rakastavasti kaikkea eikä rankaise mitään muuta kuin syntiä, on näkökanta, josta lähtemällä voit hävittää inhimillisen sairaudenpelon. Puhu mentaalisesti ja ääneti Totuuden puolesta tieteellisesti.

 

495:16

   Kun sairauden tai synnin harha kiusaa sinua, pitäydy lujasti Jumalaan ja Hänen ideaansa. Älä salli minkään muun kuin Hänen kaltaisuutensa asua ajatuksissasi. Älä anna pelon tai epäilyksen himmentää selvää näkemystäsi ja vakaata luottamustasi siihen, että elämän sopusointuiseksi tunnustaminen — jollainen Elämä ikuisesti on — voi hävittää jokaisen tuskallisen käsityksen siitä tai uskon siihen, mitä Elämä ei ole. Anna Kristillisen Tieteen ruumiillisen aistinnan sijasta tukea ymmärrystäsi olemisesta, niin tämä ymmärrys ajaa erheen ulos Totuudella, korvaa kuolevaisuuden kuolemattomuudella ja vaientaa epäsoinnun sopusoinnulla.

 

410:14

   Jokainen Jumalaan uskomisemme koetus vahvistaa meitä. Mitä vaikeammalta näyttää se aineellinen tila, joka on Hengen avulla voitettava, sitä voimakkaampi tulee olla uskomme ja sitä puhtaampi rakkautemme. Apostoli Johannes sanoo: ”Pelkoa ei Rakkaudessa ole, vaan täydellinen Rakkaus karkoittaa pelon . . . ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi Rakkaudessa.” Tässä eräs Kristillisen Tieteen täsmällinen ja innoittunut julistus.

 

567:3-9

Totuus ja Rakkaus tulevat lähemmäksi hädän hetkellä, kun vahva usko tai henkinen lujuus taistelee ja pääsee voitolle Jumalan ymmärtämisen avulla. Jumalan läsnäolon Gabrielin ei tarvitse taistella. Äärettömälle, aina läsnä olevalle Rakkaudelle kaikki on Rakkautta, eikä ole erhettä, ei syntiä, sairautta eikä kuolemaa.

 

=============