Aihe: Voimmeko lopettaa politiikasta taistelemisen?

Inspiraation tämän illan teksteille antoi JSH-Online'n artikkeli 'Can we stop fighting about politics?' - 'Voimmeko lopettaa  politiikasta taistelemisen?', (JSH-Online -->the Christian Science Sentinel --> TeenConnect , October 30, 2018).

 

Keskiviikko 07.11.2018

Raamattu

 

5. Mooseksen kirja 6:4-7

4 "Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin.  5 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.  6 Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan.

7 Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla.

 

Malakia 2:10 (luonut?)

10 Eikö meillä kaikilla ole sama isä? Eikö yksi ja sama Jumala ole meidät luonut?

 

1. Johanneksen kirje 3:1, 2

1 Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään.  2 Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on.

 

2. Mooseksen kirja 4:10, 11 (suun?), 12

10 Mooses sanoi Herralle: "Mutta, Herra, minä en ole koskaan ollut hyvä puhuja enkä ole nytkään, vaikka sinä olet puhunut minulle. Minulla on hidas puhe ja kankea kieli."  11 Herra sanoi hänelle: "Kuka on antanut ihmiselle suun?  12 Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa."

 

Markus 1:1

1 Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle näin.

 

Markus 2:1-12

1 Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona,  2 väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa.

3 Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli neljä miestä,  4 jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi.

5 Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi."

6 Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen:  7 "Miten hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?"

8 Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: "Kuinka te tuollaista ajattelette?  9 Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi ja kävele'?  10 Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi" - - hän puhui nyt halvaantuneelle --  11 "nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."

12 Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat: "Tällaista emme ole ikinä nähneet."

 

Job 23:13, 14

13 Kun Jumala jotakin päättää, kuka voisi sen muuttaa? Mitä hän tahtoo, sen hän tekee.  14 Hän panee toimeen sen minkä on minulle määrännyt, eikä sitä ole vähän.

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun

 

469:33-7

Yhden Isän, Jumalan, lapsina koko ihmisperhe olisi veljiä; ja jos ihmiset tunnustaisivat vain yhden Mielen, nimittäin Jumalan eli hyvän, heidän veljeytensä muodostaisivat Rakkaus ja Totuus ja sillä olisi Periaatteen ykseys ja henkinen voima, jotka muodostavat jumalallisen Tieteen. Ajatus useamman kuin yhden mielen olemassaolosta oli epäjumalainpalvonnan peruserhe.

 

469:14-22 Erheen

Erheen kitkee juurineen se suuri totuus, että Jumala, hyvä, on ainoa Mieli ja että äärettömän Mielen kuviteltu vastakohta — paholaiseksi tai pahaksi kutsuttu — ei ole Mieli, ei Totuus vaan älyä ja todellisuutta vailla olevaa erhettä. Voi olla vain yksi Mieli, koska on vain yksi Jumala; ja elleivät kuolevaiset väittäisi olevaksi eivätkä hyväksyisi muuta Mieltä, syntiä ei tunnettaisi. Meillä voi olla vain yksi Mieli, jos tämä on ääretön.

 

276:1-18

   Yhden Jumalan, yhden Mielen tunnustaminen tuo ilmi sen voiman, joka parantaa sairaat ja toteuttaa nämä Raamatun sanat: ”Minä olen Herra, sinun parantajasi” ja ”Minä olen saanut lunastusmaksun”. Kun jumalalliset säädökset ymmärretään, niistä ilmenee perusta veljeydelle, jossa toinen mieli ei sodi toista vastaan vaan kaikilla on yksi Henki, Jumala, yksi älyllinen lähde Raamatun käskyn mukaan: ”Olkoon teillä se Mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli.” Ihminen ja hänen Luojansa ovat vastaavuussuhteessa jumalallisessa Tieteessä, ja todellinen tietoisuus on tietoinen vain siitä, mikä on peräisin Jumalasta.

   Kun oivallamme, että kaikki epäsointu on epätodellista, tämä tuo esineet ja ajatukset inhimilliseen näköpiiriimme niiden oikeassa valossa ja osoittaa ne kauniiksi ja kuolemattomiksi. Sopusointu ihmisessä on yhtä todellista ja kuolematonta kuin musiikissa. Epäsointu on epätodellista ja kuolevaista.

 

454:18-25

Rakkaus Jumalaa ja ihmistä kohtaan on oikea kannustin sekä parantamisessa että opettamisessa. Rakkaus innoittaa, valaisee, säätää ja näyttää tien. Oikeat vaikuttimet antavat siivet ajatukselle ja voiman ja vapauden puheelle ja toiminnalle. Rakkaus on Totuuden alttarin papitar. Odota kärsivällisesti, kunnes jumalallinen Rakkaus käy yli kuolevaisen mielen vetten ja muovaa käsityksen täydelliseksi.

 

495:1

Jumala parantaa sairaat ihmisen kautta aina, milloin ihminen on Jumalan hallitsema. Totuus karkottaa erheen yhtä varmasti nyt kuin yhdeksäntoista vuosisataa sitten. Koko Totuutta ei ymmärretä; siksi sen parantavaa voimaa ei ole täysin näytetty toteen.

 

253:11-17

   Toivon, hyvä lukija, johtavani sinut jumalallisten oikeuksiesi, taivaan suoman sopusointusi ymmärtämiseen — että lukiessasi näkisit, ettei ole mitään syytä (lukuunottamatta erehtyvää, kuolevaista, aineellista käsitystä, joka ei ole voima), mikä voisi tehdä sinut sairaaksi tai syntiseksi; ja toivon, että voitat tämän väärän käsityksen.

 

xi:25

   Kun Jumala kutsui tämän kirjoittajan julistamaan Hänen evankeliumiaan tälle aikakaudelle, hän sai myös tehtäväkseen istuttaa ja kastella Hänen viinitarhaansa.

 

xii:23

   Kristuksen rakkauden hengessä — kuten se, joka ”kaikki toivoo, kaikki kärsii”, ja iloitsee voidessaan tuoda lohtua sureville ja paranemisen sairaille — hän omistaa nämä sivut Totuuden rehellisille etsijöille.

MARY BAKER EDDY