Reading for Wednesday Testimony Meeting, 6.1.2016 (Finnish)

Laulut: 206, 237, 12

 

Teema: ”Voidakseen olla täysin terve on ihmisen tultava paremmaksi

                sekä henkisesti että fyysisesti.” Tiede & Terveys, s. 369:35-1

 

Raamattu

Joh. 13:3-9, 10* (puhdas;)

3 Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen valtaansa ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen.

4 Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan.

5 Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla.

6 Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi: "Herra, sinäkö peset minun jalkani?"

7 Jeesus vastasi: "Tätä, minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät."

8 Pietari sanoi hänelle: "Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani!" Jeesus vastasi: "Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani."

9 Silloin Simon Pietari sanoi: "Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää."

10 Jeesus sanoi hänelle: "Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas;

 

Ps. 51:12*

Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.

 

Matt. 5:8*

8 Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.

 

Rooom. 8:6-9* (asuu.)

6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;

7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu.

 

Fil. 2:12*, 13*

12 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;

13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

 

* Raamattu 1933/38

 

 

Tiede ja terveys, sekä avain Raamattuun

337:17-19

    Kristillinen Tiede osoittaa todeksi, että vain puhdassydämiset voivat nähdä Jumalan, kuten evankeliumi opettaa.

 

330:14-17, 20

Silmä ei ole nähnyt Jumalaa eikä Hänen kuvaansa ja kaltaisuuttaan. Jumalaa tai täydellistä ihmistä ei voi havaita aineellisin aistein.

    Jumala on, mitä Raamattu selittää Hänen olevan – Elämä, Totuus, Rakkaus. Henki on jumalallinen Periaate, ja jumalallinen Periaate on Rakkaus, ja Rakkaus on Mieli eikä Mieli ole sekä hyvä että paha, sillä Jumala on Mieli; siksi on todellisuudessa vain yksi Mieli, koska on yksi Jumala.

 

383:3

Tarvitsemme puhtaan ruumiin ja puhtaan mielen – ruumiin joka on sekä Mielen puhdistama että vedellä pesty. Joku saattaa sanoa: ”Hoidan ruumistani hyvin.” Voidakseen sanoa näin hän tarvitsee jumalallisen Mielen puhdistavaa ja kohottavaa vaikutusta ruumiiseensa, ja Kristillinen Tieteilijä pitää parhaiten huolta ruumiistaan silloin kun hän ajattelee sitä mahdollisimman vähän ja haluaisi apostoli Paavalin tavoin ”mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö”.

 

272:4-12

    Meidän täytyy tajuta totuus henkisesti, ennen kuin voimme ymmärtää Totuuden. Me omaksumme tämän näkemyksen vain siinä määrin, kuin olemme vilpittömiä, epäitsekkäitä, rakastavia ja sävyisiä. Siemen täytyy kylvää ”vilpittömän ja hyvän sydämen” maaperään, muuten se ei kanna paljon hedelmää, sillä ihmisluonteen sianomainen elementti kitkee sen juurineen irti. Jeesus sanoi: ”Te eksytte, koska te ette tunne Kirjoituksia.”

 

234:17-21, 25-27

    Jos kuolevaiset todella vartioisivat kuolevaista mieltä, tulisi kaikki sitä ahdisteleva paha ajetuksi pois. Meidän täytyy aloittaa tästä niin sanotusta mielestä ja tyhjentää se synnistä ja sairaudesta, muuten synti ja sairaus eivät koskaan lakkaa.

    Syntiä ja sairautta täytyy ajatella, ennen kuin ne voivat tulla ilmi. Sinun täytyy hallita pahat ajatukset ensi hetkestä alkaen, muuten ne ottavat vallan sinussa sittemmin.

 

369:32-1

Kukaan ei parane fyysisesti tahallisen erheen tilassa eikä sen avulla enempää kuin pelastuu moraalisesti syntisenä tai synnin avulla. On erhettä edes napista tai olla vihainen synnin vuoksi. Voidakseen olla täysin terve on ihmisen tultava paremmaksi sekä henkisesti että fyysisesti.

 

95:7-12 Paavali

Paavali sanoi: ”Hengen mieli on elämä.” Me lähenemme Jumalaa eli Elämää siinä määrin kuin olemme henkisiä, uskollisia Totuudelle ja Rakkaudelle; ja samassa määrin tiedämme kaikki inhimilliset tarpeet ja kykenemme havaitsemaan sairaiden ja syntisten ajatukset parantaaksemme heidät.

 

xi:10

Kristillisessä Tieteessä fyysinen parantaminen on nyt kuten Jeesuksen aikanakin seurausta jumalallisen Periaatteen toiminnasta, jonka edessä synti ja sairaus menettävät todellisuutensa inhimillisessä tietoisuudessa ja häviävät yhtä luonnollisesti ja yhtä välttämättömästi kuin pimeys väistyy valkeuden tieltä ja synti parannuksen tieltä. Nämä mahtavat teot eivät ole nyt, kuten eivät olleet silloinkaan, yliluonnollisia vaan äärimmäisen luonnollisia. Ne ovat merkkinä Immanuelista eli ”Jumala meidän kanssamme” — inhimillisessä tietoisuudessa aina läsnä olevasta jumalallisesta vaikutuksesta, joka toistuu ja tulee nyt, kuten muinoin luvattiin,

saarnaamaan [aisteihin] vangituille vapautusta

ja sokeille näkönsä saamista,

päästämään sorretut vapauteen.