Raamattu

Ps. 91:1-16

1 Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa,

2 sanoo näin: "Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan."

 

3 Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta.

4 Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla.

Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.

5 Et pelkää yön kauhuja etkä päivällä lentävää nuolta,

6 et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää.

7 Vaikka viereltäsi kaatuisi tuhat miestä ja ympäriltäsi kymmenentuhatta, sinä säästyt.

8 Saat omin silmin nähdä, miten kosto kohtaa jumalattomia.

9 Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on Korkeimman suojassa.

10 Onnettomuus ei sinuun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi.

11 Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet,

12 ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.

13 Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn, tallaat maahan jalopeuran ja lohikäärmeen.

 

14 Herra sanoo: "Minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun.

Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä.

15 Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa,

pelastan hänet ja nostan taas kunniaan.

16 Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä, hän saa nähdä, että minä autan häntä."

Ps. 4:2-9

2 Vastaa minulle, Herra, kun huudan sinua! Sinä, Jumala, olet minun auttajani, sinä avaat minulle tien ahdingosta. Ole minulle armollinen ja kuule rukoukseni!

 

3 Ihmiset! Kuinka kauan te panettelette minua? Kuinka kauan te tavoittelette tyhjää,

rakastatte valhetta ja vilppiä? (sela)

4 Tietäkää: Herra tekee omilleen ihmeellisiä tekoja. Hän kuulee minua, kun huudan häntä avuksi.

 

5 Vaviskaa siis, älkää syntiä tehkö! Miettikää tätä vielä, kun menette levolle,

olkaa ääneti Herran edessä. (sela)

6 Uhratkaa säädetyt uhrit ja luottakaa Herraan.

 

7 Monet sanovat: "Kunpa saisimme osaksemme menestystä! Herra, käännä meihin kasvojesi valo."

8 Mutta sinä annat sydämeeni suuremman ilon kuin kukaan saa viinin ja viljan runsaudesta.

9 Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä saan elää turvassa.

2.Moos. 14:13,14

13 Mutta Mooses sanoi kansalle: "Älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne, niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Sellaista, mitä te tänään näette tapahtuvan egyptiläisille, ette enää milloinkaan saa nähdä. 14 Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!"

Gal. 5:13-26

13 Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. 14 Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." 15 Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ettette lopullisesti tuhoa toisianne.

16 Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja. 17 Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. 18 Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia. 19 Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20 epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, 21 kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa.

 

22 Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 23 lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. 24 Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. 25 Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. 26 Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme.

Tiede ja Terveys

83:6

Vain Tiede voi selittää ne uskomattomat hyvät ja pahat voimat, jotka nyt tulevat pintaan. Kuolevaisten täytyy löytää turva Totuudesta välttyäkseen tältä päivien lopun erheeltä. Mikään ei ole vastakkaisempaa Kristilliselle Tieteelle kuin sokea usko ilman ymmärrystä, sillä sellainen usko kätkee Totuuden ja rakentaa erheen varaan.

444:7

Elleivät Kristilliset Tieteilijät joskus saa apua toisilta Tieteilijöiltä - veljiltään, joiden puoleen he kääntyvät -Jumala opastaa heitä silti ajallisten ja ikuisten keinojen oikeaan käyttöön. Askel askeleelta huomaavat ne, jotka Häneen luottavat, että "Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva".

494:15

Armon ihme ei ole ihme Rakkaudelle. Jeesus todisti ruumiillisuuden kykenemättömyyden kuten myös Hengen äärettömät kyvyt auttaen siten erehtyvää ihmiskäsitystä pakenemaan omista vakaumuksistaan ja etsimään turvan jumalallisesta Tieteestä. Oikein ohjattuna järki auttaa oikaisemaan ruumiillisen aistinnan erheitä; mutta synti, sairaus ja kuolema näyttävät todellisilta (kuten myös kokemukset nukkuvan unessa näyttävät todellisilta), kunnes ihmisen ikuisen sopusoinnun Tiede särkee niiden harhat tieteellisen olemisen särkymättömällä todellisuudella

581:14

ARKKI. Turvallisuus; Totuuden idea eli kuvastuma, joka on todistettu yhtä kuolemattomaksi kuin sen Periaate; Hengen ymmärtäminen, mikä hävittää uskon aineeseen.

Jumala ja ihminen rinnakkain olemassa olevina ja ikuisina; Tiede, joka osoittaa kaiken henkisten todellisuuksien olevan Hänen luomiaan ja olemassa ikuisesti. Arkki tarkoittaa voitettua kiusausta, jota seuraa ylentyminen.

96:12

Tämä aineellinen maailma alkaa jo nyt olla ristiriitaisten voimien taistelutanner. Yhtäällä vallitsee epäsointu ja kauhu,  toisaalla Tiede ja rauha. Aineellisten uskomusten luhistuminen saattaa näyttää nälänhädältä ja tuholta, puutteelta ja kärsimykseltä, synniltä, sairaudelta ja kuolemalta, jotka saavat yhä uusia muotoja, kunnes niiden olemattomuus paljastuu. Nämä häiriöt jatkuvat erheen loppuun asti, jolloin kaikki epäsointu hälvenee henkisen Totuuden edessä.

150:4

Meidän aikanamme Totuuden parantavaa voimaa näytetään laajalti toteen tietoisuudessa vaikuttavana, ikuisena Tieteenä eikä ihmeellisten ilmiöiden esityksinä. Sen ilmestyminen merkitsee, että evankeliumi ”maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto” tulee uudelleen. Se tulee Mestarimme lupauksen mukaisesti jäädäkseen pysyväksi armonjakeluksi ihmisten keskuuteen; mutta Kristillisen Tieteen tehtävänä ei ole nyt, kuten ei ollut sen ensimmäisen toteennäyttöjen aikoinakaan, ensisijaisesti fyysinen parantaminen. Nyt kuten silloinkin tehdään tunnustekoja ja ihmeitä parantamalla fyysisiä sairauksia metasyysisesti; mutta näiden merkkien tarkoituksena on vain osoittaa parantamisen jumalallinen alkuperä – todistaa Kristus-voiman syvällisemmän tehtävän, maailman syntien pois ottamisen, todellisuus.

506:10

Jumalallisen Tieteen kautta Henki, Jumala, yhdistää ymmärryksen ikuiseen sopusointuun. Tyyni ja ylentynyt ajatus eli henkinen ymmärrys on rauhaisa. Näin ideoiden sarastus jatkuu ja muodostaa kunkin peräkkäisen edistyksen vaiheen