Raamattu

 

1.Moos 5:28,29,32

28 Kun Lemek oli elänyt 182 vuotta, hänelle syntyi poika.

29  Hän antoi pojalle nimen Nooa ja sanoi: "Tämä poika on antava meille lohtua työssämme ja vaivannäössämme, kun viljelemme maata, jonka Herra on kironnut."

32 Kun Nooa oli elänyt 500 vuotta, hänelle syntyivät Seem, Haam ja Jafet.

1.Moos.6:1,5,8-14,17,18,22

1 Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä,

5 Kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat,

8 Mutta Nooa oli Herralle mieluinen. 9 Tämä on kertomus Nooasta ja hänen suvustaan. Nooa oli aikalaistensa joukossa ainoa oikeamielinen ja nuhteeton, ja hän vaelsi Jumalalle kuuliaisena. 10 Hänelle syntyi kolme poikaa: Seem, Haam ja Jafet. 11 Siihen aikaan turmelus levisi maassa Jumalan silmien alla ja väkivalta täytti maan. 12 Kun Jumala katseli maata, hän näki, että turmelus vallitsi kaikkialla, sillä ihmiset kuluttivat elämänsä pahuudessa. 13 Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta elollisesta, sillä maa on ihmisten takia täynnä väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. 14 Tee itsellesi arkki sypressipuusta, rakenna se huoneita täyteen ja tiivistä se maapiellä sisältä ja ulkoa.

17 "Minä lähetän vedenpaisumuksen maan päälle hävittämään taivaan alta kaiken, missä on elämän henki. Kaikki on tuhoutuva maan päältä, 18 mutta sinun kanssasi minä teen liiton. Sinun tulee mennä arkkiin ja ottaa mukaan poikasi, vaimosi ja poikiesi vaimot.

22 Nooa teki kaiken niin kuin Jumala oli häntä käskenyt.

1.Moos.7:1,2,5,6,7,17

1 Herra sanoi Nooalle: "Mene perheinesi arkkiin, sillä minä olen havainnut sinut ainoaksi vanhurskaaksi tämän sukupolven joukossa. 2 Ota kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä seitsemän paria, uroksia ja naaraita, mutta kaikkia epäpuhtaita karjaeläimiä ota kaksi, uros ja naaras.

5 Nooa teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt. 6 Nooa oli kuudensadan vuoden ikäinen, kun vedenpaisumus tuli.

17 Niin tuli vedenpaisumus neljäksikymmeneksi päiväksi maan päälle. Vedet nousivat ja nostivat arkin irti, niin että se kohosi korkealle maasta.

1.Moos.8:1,2,15,16

1 Mutta Jumala ei unohtanut Nooaa eikä villieläimiä ja karjaeläimiä, jotka olivat arkissa hänen mukanaan, vaan pani tuulen puhaltamaan maan yli, ja vedet lakkasivat nousemasta.

2 Syvyyden lähteet ja taivaan ikkunat sulkeutuivat, ja sade taukosi.

15 Silloin Jumala sanoi Nooalle: 16 "Lähde ulos arkista ja ota mukaan vaimosi, poikasi ja poikiesi vaimot.

1.Moos.9:1,8,9,12,13

1 Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa.

8 Ja Jumala sanoi Nooalle ja hänen pojilleen: 9 "Minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa,

12 Jumala sanoi vielä: "Tämä on merkkinä liitosta, jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan päällä elävien olentojen kanssa kaikkiin tuleviin sukupolviin asti: 13 minä asetan kaareni pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta.

Hepr.11:1,2,7

1 Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. 2 Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut.

7 Usko sai Nooan taipumaan Jumalan tahtoon, kun hän sai ilmoituksen sellaisesta, mikä ei vielä ollut nähtävissä. Hän rakensi arkin, ja näin koko hänen perheensä pelastui. Hänen uskonsa langetti maailmalle tuomion ja antoi hänelle itselleen uskovien perinnön, vanhurskauden.

 

Tiede ja Terveys

 

581:10-16

ARKKI. Turvallisuus; Totuuden idea eli kuvastuma, joka on todistettu yhtä kuolemattomaksi kuin sen Periaate; Hengen ymmärtäminen, mikä hävittää uskon aineeseen.

Jumala ja ihminen rinnakkain olemassa olevina ja ikuisina; Tiede, joka osoittaa kaiken henkisten todellisuuksien olevan Hänen luomiaan ja olemassa ikuisesti. Arkki tarkoittaa voitettua kiusausta, jota seuraa ylentyminen.

592:22-24

NOOA. Ruumiillinen kuolevainen; tieto kaiken aineellisen olemattomuudesta ja kaiken henkisen kuolemattomuudesta.

587:22-23

HAAM. (Nooan poika). Ruumiillinen uskomus; aistillisuutta; orjuutta; tyranniutta.

589:8-11

JAAFET. (Nooan poika). Vertauskuva henkisestä rauhasta, joka virtaa ymmärtämisestä, että Jumala on kaiken olemassaolon jumalallinen Periaate ja että ihminen on Hänen ideansa, Hänen huolenpitonsa lapsi.

594:16-18

SEEM (Nooan poika). Ruumiillinen kuolevainen: lämmintä sydämellisyyttä; rakkautta, joka nuhtelee erhettä; aistillisuuden nuhtelua

590:16-21

HERRA. Hepreankielessä tätä termiä käytetään toisinaan nimityksenä, joka tarkoittaa mestaria tai hallitsijaa alemmassa mielessä. Kreikankielessä sanalla kyrios on miltei aina tämä alempi merkitys, ellei se nimenomaan liity Jumala-nimeen. Sen korkeampi sisältö on Ylin Hallitsija.

213:33-5

Ennen kuin inhimillinen tietous sukelsi väärien käsitysten syvyyksiin - uskomaan aineelliseen alkuperään hyläten ainoan Mielen ja olemisen todellisen lähteen - olivat Totuuden antamat vaikutteet mahdollisesti yhtä selviä kuin ääni, ja ensimmäiset profeetat kuulivat ne ääninä. Jos kuulemisen väline on täysin henkinen, se on normaali ja hävittämätön.

299:13

Enkelit ovat Jumalan edustajia. Nämä ylöspäin liitelevät olennot eivät koskaan johda kohti itseä, syntiä tai aineellisuutta vaan opastavat meitä kaiken hyvän jumalalliseen Periaatteeseen, minne kaikki todelliset yksilöllisyydet, Jumalan kuvat eli kaltaiset, kokoontuvat. Kun tarkkailemme hartaasti näitä henkisiä oppaita, ne jäävät luoksemme ja saamme tietämättämme ”pitää enkeleitä vieraanamme”.

488:6

Heprealaiset ja kreikkalaiset sanat, jotka usein käännetään englanniksi sanalla belief (uskomus), poikkeavat jossain määrin merkitykseltään englannin vebistä believe; niihin sisältyy enemmän uskoa, ymmärrystä, luottamusta, pysyvyyttä, lujuutta. Siksi näyttää yleisesti käytetyssä englantilaisessa käännöksessä Raamatun sana usein hyväksyvän ja suosittavan yksinomaan uskoa, kun sen tarkoituksena on korostaa ymmärtämisen välttämättömyyttä.

15:32

Luotettavuus on valaistuneen uskon perusta. Ellemme ole kelvolliset pyhyyteen, emme voi saavuttaa pyhyyttä.