Aihe: Työn teko

Keskiviikko 3.12.2008

 

Raamattu

2. Moos. 18:1, 16-27

1 Midianilaisten pappi Jetro, Mooseksen appi, sai kuulla, mitä kaikkea Jumala oli tehnyt Mooseksen ja oman kansansa Israelin hyväksi ja miten hän oli tuonut israelilaiset pois Egyptistä.

13 Seuraavana päivänä Mooses istui jakamassa oikeutta kansalle, ja ihmisiä tuli hänen luokseen aamusta iltaan.

14 Mutta kun Mooseksen appi näki, kuinka paljon työtä Mooses joutui tekemään heidän vuokseen, hän sanoi: "Mitä kaikkea sinä teetkään tämän kansan takia! Minkä vuoksi sinä istut tässä yksinäsi ja koko kansa seisoo ympärilläsi aamusta iltaan?"

15 Mooses vastasi apelleen: "Kansa tulee minun luokseni pyytämään neuvoa Jumalalta.

16 Aina kun heillä on erimielisyyttä, he tulevat luokseni, ja minä ratkaisen asian heidän välillään ja teen tiettäväksi Jumalan säädökset ja lait."

17 Mutta appi sanoi Moosekselle: "Sinä et menettele siinä viisaasti.

18 Sinä vain uuvutat itsesi ja kansan, joka on ympärilläsi, sillä tämä työ on sinulle liian raskas. Et pysty tekemään sitä yksin.

19 Ota nyt varteen minun sanani, kun neuvon sinua, ja antakoon Jumala sen koitua hyväksesi. Edusta sinä kansaa Jumalan edessä ja tuo sen kiistat Jumalan eteen.

20 Neuvo kansalle tarkoin säännökset ja lait, opeta sille tie, jota sen tulee kulkea, ja kaikki, mitä sen tulee tehdä.

21 Mutta sinun itsesi tulee valita kansan keskuudesta kelvollisia, Jumalaa pelkääviä, rehellisiä ja lahjomattomia miehiä ja asettaa heidät kansalle tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenen päälliköiksi.

22 He voivat tästä lähin ratkoa kansan asioita. Vain tärkeät asiat tuotakoon sinun eteesi, kaikki pienemmät asiat he voivat ratkaista itse. Näin taakkasi kevenee, kun he kantavat osan siitä.

23 Jos teet niin ja jos myös Jumala käskee sinua niin tekemään, silloin jaksat hoitaa tehtäväsi, ja nämä ihmiset voivat mennä tyytyväisinä kotiinsa."

24 Mooses noudatti appensa neuvoa ja teki niin kuin tämä oli ehdottanut.

25 Hän valitsi kelvollisia miehiä Israelin kansan keskuudesta ja asetti heidät kansalle päämiehiksi, tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenen päälliköiksi.

26 He ratkoivat kansan asioita; vain vaikeat asiat he toivat Mooseksen eteen. Kaikki pienemmät asiat he ratkaisivat itse.

27 Sitten Mooses hyvästeli appensa ja saatteli hänet matkaan, ja Jetro palasi omaan maahansa.

Nehemia 6: 1-3, 16

1 Kun Sanballat, Tobia, arabialainen Gesem ja muut vihollisemme kuulivat, että rakentamassani muurissa ei ollut enää yhtään aukkoa – tosin en ollut silloin vielä saanut portinpuoliskoja pystytetyksi portteihin –

2 Sanballat ja Gesem lähettivät minulle sanan: "Tule Kefirimiin Onon laaksoon tapaamaan meitä." Heillä oli kuitenkin paha mielessä.

3 Minä lähetin heille sanansaattajan mukana vastauksen: "Minulla on suuri työ tekeillä. En voi tulla sinne, sillä työ keskeytyy, jos jätän sen ja lähden luoksenne."

16 Kun ympärillämme asuvat viholliskansat kuulivat tämän, ne joutuivat pelon valtaan ja niiden täytyi nöyrinä tunnustaa, että tämä työ oli saatu päätökseen meidän Jumalamme avulla.

Luukas 10:38-42

38 Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen.

39 Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan.

40 Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: "Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua."

41 Mutta Herra vastasi: "Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista.

42 Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois."

Luukas 10:1-9

1 Tämän jälkeen Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä.

2 Hän sanoi heille: "Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.

3 "Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle.

4 Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään.

5 Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle kodille.'

6 Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille.

7 Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen.

8 "Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan,

9 parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.'

Matteus 6:25-34

25 "Sen tähden minä sanon teille: älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?

26 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut!

27 Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa?

28 "Mitä te vaatetuksesta huolehditte! Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää.

29 Minä sanon teille: edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä.

30 Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset!

31 "Älkää siis murehtiko: 'Mitä me nyt syömme?' tai 'Mitä me juomme?' tai 'Mistä me saamme vaatteet?'

32 Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä.

33 Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.

34 Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

25:6

Rukous, valvominen ja työ yhdistyneinä itsensä uhraamiseen ovat Jumalan armollisia välineitä toteuttaa kaikki se, mitä on menestyksellisesti tehty ihmiskunnan kristillistämisen ja terveyden hyväksi.

18:7-11

Hän teki elämäntyönsä hyvin, ei ainoastaan oikeudenmukaisuudesta itseään vaan myös laupeudesta kuolevaisia kohtaan — osoittaakseen kuinka heidän tuli tehdä oma elämäntyönsä; ei tehdäkseen sitä heidän puolestaan eikä vapauttaakseen heitä mistään vastuusta.

3:10-13

Jumalan työ on tehty, ja meidän on vain käytettävä hyväksemme Hänen sääntöään saadaksemme Hänen siunauksensa, joka antaa meille kyvyn ahkeroida, että pelastuisimme.

79:19

Jeesus ajoi ulos riivaajia eli vääriä uskomuksia. Apostoli Paavali kehotti ihmisiä omaksumaan sen Mielen, joka oli Kristuksella. Jeesus suoritti oman työnsä ainoan Hengen avulla. Hän sanoi: ”Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä.” Sikäli kuin evankeliumeista käy ilmi, hän ei koskaan kuvaillut sairautta vaan paransi sen.

217:16-2

Tieteellisten menetelmien paremmuus muihin nähden ilmenee niiden tuloksista. Kun olet kerran voittanut ruumiillisen sairaustilan Mielen avulla, tuo tila ei koskaan palaa ja olet edistynyt askeleen Tieteessä. Kun henkisyys antaa levon ruumiille, on seuraava työ rasittava sinua vähemmän, sillä ratkaiset olemisen ongelmaa jumalallisessa metafysiikassa; ja siinä määrin kuin ymmärrät Mielen hallitsevan niin sanottua ainetta, kykenet ilmentämään tätä hallintaa. Tieteellinen ja pysyvä parannuskeino väsymykseen on oppia käsittämään Mielen mahti ruumiiseen tai mihin tahansa fyysisen väsymyksen kuvitelmaan ja siten hävittää tämä harha, sillä aine ei voi olla väsynyt ja raskautettu.

   Sanot: ”Raskas työ rasittaa minua.” Mutta mikä on tämä minä? Onko sitä lihakset vai mieli? Kumpi on väsynyt ja väittää sellaista? Ellei mieltä olisi, voisivatko lihakset olla väsyneitä? Puhuvatko lihakset vai puhutko sinä niiden puolesta? Aine ei ole älyllistä. Kuolevainen mieli on tämä vääränpuhuja, ja tämän väsymyksen on aiheuttanut se, mikä puhuu väsymyksestä.

242:15

Työskennelkäämme kärsivällisen kuuliaisina kärsivälliselle Jumalalle hajottaaksemme Rakkauden yleisliuottimella timantinkovan erheen — omapäisyyden, itsepuolustelun ja itserakkauden — joka sotii henkisyyttä vastaan ja on synnin ja kuoleman laki.

326:19

Oikein elämisen päätös ja vaikutin voidaan saavuttaa nyt. Päästyäsi tähän pisteeseen olet aloittanut niin kuin sinun tuleekin. Olet alkanut opiskella Kristillisen Tieteen kertotaulua, eikä mikään muu kuin väärät tarkoitusperät voi estää edistystäsi. Jos työskentelet ja rukoilet oikein vaikuttimin, avaa Isäsi tien. ”Kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?”

447:5

Mentaalisessa työssä emme saa unohtaa, että erehtyvät inhimilliset mielipiteet, ristiriitaiset itsekkäät vaikuttimet ja taitamattomat yrityksemme tehdä hyvää saattavat viedä meiltä kyvyn tietää ja arvioida tarkalleen kanssaihmistemme tarpeet. Sen vuoksi on sääntönä: paranna sairaat kun apuasi pyydetään ja pelasta mentaalisten salamurhaajien uhrit.

456:24

Totuus tekee työn, ja sinun täytyy sekä ymmärtää toteennäyttösi jumalallinen Periaate että pitäytyä siihen.

519:27-2

Jumala lepää toiminnassa. Antaminen ei ole köyhdyttänyt eikä voi köyhdyttää jumalallista Mieltä. Jumalallisen Tieteen käsityksen mukaan ei tämän Mielen toiminta johda uupumukseen. Syvällisintä ja suloisinta  lepoa, myös inhimilliseltä kannalta katsottuna, on pyhä työ.

521:5-6

Kaikki luotu on Jumalan työtä, ja kaikki on hyvää.

322:10

On äärettömän tärkeää — ottaen huomioon sen suunnattoman työn, joka on tehtävä ennen kuin tämä jumalallisen Tieteen tunnustaminen voi tapahtua — kääntää ajatuksemme kohti jumalallista Periaatetta valmistaaksemme rajallisen uskomuksen hylkäämään erheensä.

385:2-20

On yleisesti tunnettua, että Florence Nightingale ja muut ihmisystävät, jotka ovat omistautuneet työlle ihmiskunnan hyväksi, ovat kyenneet kestämään lannistumatta sellaisia rasituksia ja alttiinaoloa, mitä ihmiset yleensä eivät olisi kestäneet. Tämän selittää se tuki, jota he saivat inhimillisen yläpuolelle kohoavasta jumalallisesta laista. Henkinen vaatimus, joka vaientaa aineelliset vaatimukset, antaa tarmoa ja kestävyyttä enemmän kuin mitkään muut keinot ja torjuu ennakolta rangaistuksen, jonka uskomuksemme pyrkivät liittämään parhaisiin tekoihimme. Muistakaamme, että kaiken oikean ikuinen laki vapauttaa ihmisen kaikista rangaistuksista paitsi niistä, jotka johtuvat hänen vääristä teoistaan, vaikka se ei voikaan kumota sitä lakia, joka panee synnin rankaisemaan itseänsä.

   Jatkuva uurastus, kieltäymykset, alttiinaolo ja kaikki vastukset voidaan kokea kärsimättä, jos niihin ei liity syntiä. Mikä lieneekin velvollisuutesi, voit tehdä sen saamatta vahinkoa itsellesi.