Todistuskokous keskiviikko 7.1.2015 (Aihe: Rakkaus)
Laulut
179
32
139
 
Raamattu
1. Kor. 13:1-13
1 Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali.
2 Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään.
3 Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.
4 Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile,
5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,
6 ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa.
7 Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.
8 Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi.
9 Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista,
10 mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa.
11 Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen.
12 Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee.
13 Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.
 
Tiede ja Terveys sekä avain Raamattuun, jonka on kirjoittanut Mary Baker Eddy
57:24-26
   Inhimillisen kiintymyksen vuodattaminen ei ole turhaa, vaikka se ei saisikaan vastakaikua. Rakkaus rikastuttaa luonnetta, avartaa, puhdistaa ja jalostaa sitä.
8:30-33
   Meidän tulisi tutkia itseämme ja oppia tietämään, mihin sydämemme on kiintynyt ja mihin se pyrkii, sillä vain tällä tavoin opimme tietämään, millaisia me pohjimmaltamme olemme.
192:4-5, 20, 31
   Olemme Kristillisiä Tieteilijöitä vain siinä määrin, kuin lakkaamme luottamasta väärään ja käsitämme toden.
   Tieteessä meillä ei voi olla Jumalalle vastakkaista voimaa, ja fyysisten aistien täytyy luopua väärästä todistelustaan. Vaikutuksemme hyvän puolesta riippuu painosta, jonka panemme oikeaan vaakakuppiin. Tekemämme ja ilmentämämme hyvä antaa meille ainoan saavutettavissa olevan voiman. Paha ei ole voima. Se on voiman pilkkaamista, joka ennen pitkää paljastaa heikkoutensa ja kukistuu nousematta enää koskaan.
   Kristinusko on todellisen parantamisen perusta. Kaikki, mikä pitää ihmisajatusta itsestä vapautuneen rakkauden suuntaisena, saa välittömästi jumalallisen voiman.
2:22 (ainoastaan)
   Jumala on Rakkaus.
365:17-20
   Jos Tieteilijä tavoittaa potilaansa jumalallisen Rakkauden kautta, saatetaan parannustyö loppuun yhdellä käynnillä, ja sairaus katoaa alkuperäiseen olemattomuuteensa kuten kaste auringon noustessa.
276:1-9
   Yhden Jumalan, yhden Mielen tunnustaminen tuo ilmi sen voiman, joka parantaa sairaat ja toteuttaa nämä Raamatun sanat: ”Minä olen Herra, sinun parantajasi” ja ”Minä olen saanut lunastusmaksun”. Kun jumalalliset säädökset ymmärretään, niistä ilmenee perusta veljeydelle, jossa toinen mieli ei sodi toista vastaan vaan kaikilla on yksi Henki, Jumala, yksi älyllinen lähde Raamatun käskyn mukaan: ”Olkoon teillä se Mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli.”
205:22-30, 33
   Kun oivallamme, että on vain yksi Mieli, silloin meille avautuu jumalallinen laki rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme, kun taas usko moniin hallitseviin mieliin estää ihmisen normaalin kulkeutumisen kohti ainoaa Mieltä, ainoaa Jumalaa, ja johtaa ihmisajatukset vastakkaisiin kanaviin, joissa vallitsee itsekkyys.
   Itsekkyys painaa inhimillisen olemassaolon vaa'an erheen eikä Totuuden puolelle.
   Kun ymmärrämme täysin suhteemme Jumalalliseen, meillä ei voi olla muuta Mieltä kuin Hänen — ei muuta Rakkautta, viisautta tai Totuutta, ei muuta käsitystä Elämästä — eikä tietoisuutta aineen eli erheen olemassaolosta.
451:14
   Ihminen vaeltaa siihen suuntaan mihin hän katsoo, ja missä hänen aarteensa on, siellä on myös hänen sydämensä. Jos toiveemme ja kiintymyksemme ovat henkisiä, ne tulevat ylhäältä eivätkä alhaalta ja kantavat, kuten muinoin, Hengen hedelmiä.
326:9, 19
   Koko luonto kertoo Jumalan rakkaudesta ihmiseen, mutta ihminen ei voi rakastaa Jumalaa yli kaiken ja kääntää kokonaan sydäntään henkisiin niin kauan, kuin hän rakastaa aineellisia tai luottaa niihin enemmän kuin henkisiin.
   Oikein elämisen päätös ja vaikutin voidaan saavuttaa nyt. Päästyäsi tähän pisteeseen olet aloittanut niin kuin sinun tuleekin. Olet alkanut opiskella Kristillisen Tieteen kertotaulua, eikä mikään muu kuin väärät tarkoitusperät voi estää edistystäsi. Jos työskentelet ja rukoilet oikein vaikuttimin, avaa Isäsi tien. ”Kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?”
518:14-18
   Hengessä rikkaat auttavat köyhiä yhdessä suuressa veljeydessä, sillä kaikilla on sama Periaate eli Isä; ja siunattu on se ihminen, joka näkee veljensä tarpeen ja auttaa häntä siinä — joka etsii omaa hyväänsä toisen parhaasta.