Teema: Jumalalle on kaikki mahdollista – ke 20.12.2017

Raamattu

Ps. 78:1-3, 6, 7, 12-16, 18, 19*, 41, 42

1 Kuuntele, kansani, mitä opetan, tarkatkaa sanojani, te kaikki.

2 Minä aion esittää viisaiden mietteitä, tuon julki menneisyyden arvoituksia,

3 vanhoja asioita, joista olemme kuulleet, joista isämme ovat meille kertoneet.

6 jotta tulevakin polvi ne tuntisi, jotta vastedes syntyvätkin ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen.

7 Jumalaan heidän tulee turvautua, muistaa, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa hänen käskyjään,

12 Egyptin maassa, Soanin tasangolla, hän antoi isiemme kokea ihmeen.

13 Hän jakoi kahtia meren ja vei heidät sen poikki, hän jähmetti vedet muuriksi.

14 Hän antoi pilven johdattaa heitä päivisin ja tulen loisteen öisin.

15 Hän halkaisi kallioita autiomaassa, ja he saivat vettä, kuin syvyyden vesiä.

16 Hän antoi purojen puhjeta kalliosta, antoi vesien virrata.

18 Ehdoin tahdoin he koettelivat Jumalaa vaatimalla mielensä mukaista ruokaa.

19* Ja he puhuivat Jumalaa vastaan sanoen: "Voikohan Jumala kattaa pöydän erämaassa?

41 Yhä uudelleen he uhmasivat Israelin Pyhää, koettelivat Jumalan kärsivällisyyttä.

42 He eivät muistaneet hänen väkevää kättään, eivät päivää, jona hän vapautti heidät

     * Raamattu 1933/38

 

Ps. 1:1-3

1 Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa

2 vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin.

3 Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan.

 

5.Moos. 6:4, 5

4 "Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin.

5 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.

 

Sananl. 3:5

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan.

 

Matt. 8:18, 23-27

18 Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle.

23 Jeesus astui veneeseen, ja opetuslapset seurasivat häntä.

24 Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui.

25 Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: "Herra, pelasta meidät! Me hukumme."

26 "Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset?" Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja, ja tuli aivan tyven.

27 Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: "Mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin."

 

Jes. 30:15 Jos, (voimanne.)

15 … Jos käännytte ja pysytte levollisina, te pelastutte, hiljainen luottamus on teidän voimanne.

 

Jes. 65:24

24 Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen.

 

Matt. 19:26 Jumalalle

26 … Jumalalle on kaikki mahdollista.


Tiede ja terveys

135:17

Tänäkin päivänä olemme vaarassa toistaa juutalaisten rikkomuksen rajoittamalla Israelin Pyhän ja kysymällä: ”Voikohan Jumala kattaa pöydän erämaassa?” Mitä ei Jumala voisi tehdä?

 

494:11-13

Jumalallinen Rakkaus on aina täyttänyt ja on aina täyttävä jokaisen inhimillisen tarpeen.

 

3:19-27

   Kuinka tyhjiä käsityksemme Jumaluudesta ovatkaan! Myönnämme teoriassa, että Jumala on hyvä, kaikkivaltias, kaikkiallinen, ääretön – ja sitten yritämme antaa neuvoja tälle äärettömälle Mielelle. Anomme ansaitsematonta anteeksiantoa ja lahjojen vuolasta virtaa. Olemmeko todella kiitollisia jo saamastamme hyvästä? Silloin käytämme hyväksemme osaksemme jo tullutta siunausta ja tulemme näin kelvollisiksi saamaan lisää.

 

270:36-6

   Kristuksen Jeesuksen elämä ei ollut yliluonnollista vaan se oli luonnollista hänen henkisyydelleen – sille hyvälle maaperälle, jossa Totuuden siemen versoo ja kantaa paljon hedelmää. Kristuksen kristinusko on tieteellisen olemisen ketju, joka ilmestyy uudelleen kaikkina aikakausina, säilyttää ilmiselvän yhtäpitävyytensä Raamatun kanssa ja yhdistää kaikki ajanjaksot Jumalan suunnitelmassa.

 

494:13

Ei ole oikein kuvitella, että Jeesus ilmensi jumalallista parantamisvoimaa vain harvoja valittuja tai vain rajoitettua ajanjaksoa varten, koska jumalallinen Rakkaus jakaa koko ihmiskunnalle joka hetki kaikkea hyvää.

 

340:17-18 (Tiedettä.)

Ensimmäinen käsky on rakkain raamatunkohtani. Se ilmentää Kristillistä Tiedettä.

 

494:18-22 Jeesus

Jeesus todisti ruumiillisuuden kykenemättömyyden kuten myös Hengen äärettömät kyvyt auttaen siten erehtyvää ihmiskäsitystä pakenemaan omista vakaumuksistaan ja etsimään turvan jumalallisesta Tieteestä.

 

329:5

   Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Vähäinenkin Kristillisen Tieteen ymmärtäminen osoittaa todeksi kaiken mitä siitä sanon. Se, että et voi kävellä veden päällä etkä herättää kuolleita, ei oikeuta sinua epäilemään jumalallisen Tieteen suurta mahtia tässä suhteessa. Ole kiitollinen että Jeesus, joka oli Tieteen todellinen toteennäyttäjä, teki näitä tekoja ja jätti esimerkkinsä meille. Tieteessä voimme käyttää vain sitä minkä ymmärrämme. Meidän täytyy osoittaa uskomme toteennäytöillä.

 

55:18-24 (täyttyvät.)

Kaihoisa toivoni yrittää nähdä toteutuneena sen onnellisen päivän, jolloin ihminen tunnustaa Kristuksen Tieteen ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään – jolloin hän toteaa Jumalan kaikkivallan ja jumalallisen Rakkauden parantavan voiman siinä, mitä se on tehnyt ja tekee ihmiskunnalle. Lupaukset täyttyvät.

 

39:20-25, 28-31

   ”Nyt”, huudahtaa apostoli, ”on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä”; hän ei tarkoita tällä, että nyt ihmisten täytyisi valmistautua tulevassa maailmassa odottavaan pelastukseen eli turvallisuuteen, vaan että nyt on aika kokea tämä pelastus hengessä ja elämässä.

Vapautuakseen tästä maallisesta lumouksesta kuolevaisten täytyy saada oikea käsitys kaikesta siitä, mikä todella on olemassa ja hallitsee maailmankaikkeutta sopusointuisesti, ja tajuta tämän jumalallinen Periaate.