Teema: Rakkaus Raamattua kohtaan – ke 1.11.2017

Raamattu

 

Luuk. 23:33, 50-53, 55

33 Kun tultiin paikkaan, jota kutsutaan Pääkalloksi, he ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja rikolliset, toisen hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle.

50-51 Muuan neuvoston jäsen, Joosef, joka oli kotoisin juutalaisesta Arimatian kaupungista, ei ollut yhtynyt neuvoston päätökseen eikä osallistunut sen toimiin. Hän oli hyvä ja hurskas mies ja odotti Jumalan valtakuntaa.

52 Joosef meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista.

53 Hän otti sen ristiltä, kääri pellavavaatteeseen ja pani kallioon hakattuun hautaan, johon ei vielä ollut haudattu ketään.

55 Naiset, jotka olivat Jeesuksen kanssa tulleet Galileasta, lähtivät Joosefin mukaan. He näkivät, kuinka Jeesuksen ruumis pantiin hautaan.

 

Luuk.24:1-3, 9, 11-13, 15-18, 25, 27, 30-34, 36, 44-47, 50-53

1 Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan.

2 He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta,

3 ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista.

9 Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanan yhdelletoista opetuslapselle ja kaikille muille.

11 mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan eivätkä uskoneet heitä.

12 Pietari lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle. Kurkistaessaan sisään hän näki ainoastaan käärinliinat, ja hän lähti pois ihmetellen mielessään sitä, mikä oli tapahtunut.

13 Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka.

15 Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan.

16 He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut.

17 Jeesus kysyi heiltä: "Mistä te oikein keskustelette, matkamiehet?" He pysähtyivät murheellisina

18 ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi: "Taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut."

25 Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet?

27 Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.

30 Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille.

31 Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mutta samassa hän jo oli poissa heidän näkyvistään.

32 He sanoivat toisilleen: "Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset?"

33 Heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat koolla yksitoista opetuslasta ja muut heidän joukkoonsa kuuluvat.

34 Nämä sanoivat: "Herra on todella noussut kuolleista! Hän on ilmestynyt Simonille."

36 Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille."

44 Jeesus sanoi heille: "Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu."

45 Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset.

46 Hän sanoi heille: "Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista,

47 ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista.

50 Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät

51 Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen.

52 He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin.

53 He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Kirjoittanut Mary Baker Eddy)

 

497:3

Totuuden kannattajina meillä on Raamatun innoittunut Sana riittävänä oppaanamme ikuiseen Elämään.

 

359:21

Kristillisen Tieteen löytäjä sai puritaanisilta vanhemmiltaan jo varhain uskonnollisen kasvatuksensa. Lapsuudessaan hän usein iloiten kuunteli näitä sanoja hurskaan äitinsä huulilta: ”Jumala on voimallinen päästämään sinut sairaudestasi”, ja hän pohti tuon niin usein toistamansa Raamatun kohdan merkitystä: ”Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: . . . he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.”

 

139:4-8

   Raamattu on alusta loppuun täynnä kertomuksia siitä kuinka Henki, Mieli, voittaa aineen. Mooses osoitti Mielen voiman teoilla, joita ihmiset sanoivat ihmeiksi; niin tekivät myös Joosua, Elia ja Elisa. Merkit ja ihmeet avasivat oven kristilliselle aikakaudelle.

 

107:1-3

   Vuonna 1866 löysin Kristus-Tieteen eli Elämän, Totuuden ja Rakkauden jumalalliset lait ja annoin löydölleni nimen Christian Science.

 

109:12-23

   Löytöni jälkeen etsin kolme vuotta ratkaisua tähän Mielen kautta parantamisen ongelmaan, tutkin Raamattua ja luin tuskin muuta, pysyttelin poissa seuraelämästä ja omistin aikani ja voimani varman säännön löytämiseen. Tämä etsintä oli suloista, rauhallista ja toivon ylläpitämää, ei itsekästä eikä masentavaa. Tiesin, että kaiken sopusointuisen Mielentoiminnan Periaate on Jumala ja että alkukristillisessä parantamistoiminnassa sai paranemiset aikaan pyhä, ylentävä usko; mutta minun täytyi oppia tuntemaan tämän parantamisen Tiede, ja raivasin tieni ehdottomiin johtopäätöksiin jumalallisen ilmestyksen, päättelyn ja toteennäyttöjen avulla.

 

342:16-18

   Ellei kristinusko ole tieteellistä ja ellei Tiede ole Jumalasta, silloin ei ole olemassa muuttumatonta lakia, ja totuudesta tulee sattuma.

 

319:23-1

   Jumalallinen Tiede Raamatun alkukielellä opetettuna tuli innoituksen kautta ja vaatii innoitusta tullakseen ymmärretyksi. Tästä johtuen Raamatun henkinen sisältö on käsitetty väärin, ja joissakin tapauksissa innoittumattomat kirjoittajat ovat tulkinneet Sanaa väärin kirjoittaessaan vain muistiin, mitä innoittunut opettaja oli sanonut. Väärin sijoitettu sana muuttaa Raamatun sisältöä ja esittää väärin sen Tiedettä, kuten esimerkiksi käytettäessä sanaa Rakkaus pelkästään Jumalan määreenä; mutta käyttämällä erikoistapauksissa ja oikeissa paikoissa isoa alkukirjainta voimme puhua Rakkauden rakkaudesta tarkoittaen tällä samaa kuin rakastettu opetuslapsi eräässä kirjeessään, kun hän sanoi: ”Jumala on rakkaus.”

 

275:13-15

Henki, Elämä, Totuus, Rakkaus ovat yksi kokonaisuus — ja Raamatussa mainittuja Jumalan nimiä.

 

547:25-27, 33-34

   Raamattu on erittäin pyhä. Päämääränämme täytyy olla sen henkinen ymmärtäminen, sillä vain tämä ymmärtäminen voi johtaa meidät totuuteen.

   Juuri tämä Raamatun henkinen tajuaminen nostaa ihmiskunnan sairaudesta ja kuolemasta ja innoittaa uskoa.

 

475:6-8

Raamattu ilmoittaa meille, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi.

 

502:9-15

   Henkisesti katsottuna Ensimmäinen Mooseksen Kirja on kertomus Jumalan epätodesta kuvasta, jota sanotaan syntiseksi kuolevaiseksi. Oikealta kannalta katsottuna tämä olemisen väärä kuva auttaa herättämään ajatuksen Jumalan oikeasta kuvastumasta ja ihmisen henkisestä todellisuudesta Ensimmäisen Mooseksen Kirjan ensimmäisen luvun esityksen mukaisina.

 

526:14

   Ensimmäinen maininta pahasta on tarunomaisessa Ensimmäisen Mooseksen Kirjan toisen luvun kohdassa. Jumala oli sanonut kaiken luomansa olevan hyvää, ja Raamattu sanoo, että Hän on luonut kaiken. ”Elämän puu” kuvaa Totuuden käsitettä, ja sitä vartioiva miekka on jumalallisen Tieteen vertauskuva. ”Tiedon puu” tarkoittaa harhaoppia, että tieto pahasta on yhtä todellista ja näin ollen yhtälailla Jumalan antamaa kuin tieto hyvästä. Onko Jumala, Rakkaus, säätänyt pahan? Loiko Hän tämän synnin hedelmän kantajan ensimmäisen luomisen vastaisesti? Tämä toinen Raamatun kertomus on kauttaaltaan erheen kuvausta.

 

533:26

   Totuus, joka ristikuulustelee ihmistä hänen erhetiedoistaan, huomaa naisen ensimmäisenä tunnustavan tehneensä väärin. Tämä sanoo: ”Käärme petti minut, ja minä söin”, ikään kuin hän sanoisi nöyrästi katuen: ”Miehen tai Jumalan ei tarvitse vastata minun rikkomuksestani.” Hän on jo oppinut, että ruumiillinen aistinta on käärme. Siksi hän on ensimmäisenä valmis hylkäämään uskon ihmisen aineelliseen alkuperään ja havaitsemaan henkisen luomakunnan. Tästä johtuen nainen kykeni sittemmin tulemaan Jeesuksen äidiksi ja katsomaan hautakammion äärellä ylösnoussutta Vapahtajaa, joka olisi pian tuova ilmi Jumalan luoman kuolemattoman ihmisen. Tämä antoi naiselle kyvyn ensimmäisenä tulkita Raamattua oikeassa merkityksessään, joka tuo ilmi ihmisen henkisen alkuperän.

 

572:4-7

   Näin siis Raamatun sekä ensimmäinen että viimeinen kirja — Ensimmäinen Mooseksen Kirja ja Ilmestyskirja — osoittavat, että synti palautetaan kristillisesti ja tieteellisesti alkuperäiseen olemattomuuteensa.

 

232:11-16

   Raamattu opettaa meille, että ”Jumalalle on kaikki mahdollista” — kaikki hyvä on mahdollista Hengelle; mutta vallitsevat teoriamme käytännöllisesti katsoen kieltävät tämän ja sanovat parantamisen olevan mahdollista vain aineen avulla. Näiden teorioiden täytyy olla epätosia, sillä Raamattu on tosi.

 

99:2-10

Inhimillinen filosofia, siveysoppi ja taikausko eivät tarjoa mitään toteennäytettävää jumalallista Periaatetta, jonka avulla kuolevaiset voisivat päästä eroon synnistä; kuitenkin juuri ero synnistä on Raamatun vaatimus. ”Ahkeroikaa . . . pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte”, sanoo apostoli ja lisää: ”Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi” (Filippiläiskirje 2:12, 13).

 

577:34-19

   Seuraavassa psalmissa osoittaa yksi sana, joskin heikosti valon, jota Kristillinen Tiede luo Raamatun kirjoituksiin korvaamalla ruumiillisen Jumaluus-käsityksen ruumiittomalla eli henkisellä käsityksellä:

 

23 PSALMI

   [JUMALALLINEN RAKKAUS] on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

   Viheriäisille niityille [RAKKAUS] vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö [RAKKAUS] minut johdattaa.

   [RAKKAUS] virvoittaa minun sieluni [henkisen aistini]. [RAKKAUS] ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.

   Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä [RAKKAUS] on minun kanssani; [RAKKAUDEN] vitsa ja [RAKKAUDEN] sauva minua lohduttavat.

   [RAKKAUS] valmistaa minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. [RAKKAUS] voitelee minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.

   Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua [RAKKAUDEN] huoneessa [tietoisuudessa] iankaikkisesti*.

 

   * Vanha raamatunkäännös