READING IN FINNISH FOR THE WEDNESDAY TESTIMONY MEETING TO BE HELD ON 21.10.2015

 

Theme: The nature of God and man, and what God requires of us. (Scroll down.)

 

 Aihe: Jumalan ja ihmisen luonne ja mitä Jumala vaatii meiltä

 

Raamattu                                                   * = 1933/38 Raamatunkäännös

Apostolien teot 17:24, 25, 28 (olemme.)

24  "Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä.

25  Häntä ei myöskään palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin -- itse hän antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun.

28  hänessä me elämme, liikumme ja olemme.

 

Roomalaiskirje 8:14-16

14  Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia.

15  Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: "Abba! Isä!"

16  Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.

 

Miika 6:8*

8  Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?

 

Psalmit 84:5 (huoneessasi!), 11, 12

5  Miten onnellisia ovatkaan ne, jotka saavat asua sinun huoneessasi!

11  Parempi on päivä sinun esipihoissasi kuin tuhat päivää muualla. Mieluummin olen kerjäläisenä temppelisi ovella kuin asun jumalattomien katon alla.

12  Herra Jumala on aurinko ja kilpi, hän lahjoittaa meille armon ja kunnian. Hän ei kiellä hyvyyttään niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti.

 

Filippiläiskirje 2:12*, 13*

12  Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;

13  sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

 

Johannes 13:1* ennen, 33-35

1  ... ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta Isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti.

33  Lapseni, enää vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette etsimään minua, mutta minä sanon nyt teille saman, minkä sanoin juutalaisille: minne minä menen, sinne ette te pääse.

34  Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.  

35  Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne."

 

1. Johanneksen kirje 4:16*, 18* (pelon,)

16  Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

18  Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon,

 

 

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun, kirjoittanut Mary Baker Eddy

475:6-12

Raamattu ilmoittaa meille, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Aine ei ole tuo kaltaisuus. Hengen kaltainen ei voi olla niin täysin erilainen kuin Henki. Ihminen on henkinen ja täydellinen, ja koska hän on henkinen ja täydellinen, hänet täytyy ymmärtää sellaiseksi Kristillisessä Tieteessä.

 

151:31

Suora ja kaita tie on nähdä ja tunnustaa tämä tosiasia, taipua tämän voiman edessä ja seurata totuuden johdatusta.

 

410:16

Jokainen Jumalaan uskomisemme koetus vahvistaa meitä. Mitä vaikeammalta näyttää se aineellinen tila, joka on Hengen avulla voitettava, sitä voimakkaampi tulee olla uskomme ja sitä puhtaampi rakkautemme. Apostoli Johannes sanoo: ”Pelkoa ei Rakkaudessa ole, vaan täydellinen Rakkaus karkoittaa pelon . . . ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi Rakkaudessa.” Tässä eräs Kristillisen Tieteen täsmällinen ja innoittunut julistus.

 

23:22

    Hebrean, kreikan, latinan ja englannin kielissä on sanalla usko ja sitä vastaavilla sanoilla nämä kaksi merkitystä: luottavaisuus ja luotettavuus. Eräänlaista uskoa on hyvinvointinsa uskominen toisten käsiin. Toisenlainen usko ymmärtää jumalallista Rakkautta ja kuinka meidän tulee ahkeroida ”pelolla ja vavistuksella”,

että pelastuisimme. ”Minä uskon; auta minun epäuskoani!” ilmentää sokean uskon avuttomuutta, kun taas kehotus ”Usko . . . niin sinä pelastut!” edellyttää itseensä luottavaa luotettavuutta, johon sisältyy henkistä ymmärrystä ja joka uskoo kaiken Jumalan huomaan.

 

263:1

    Kuolevaiset ovat itsekeskeisiä. He luulevat voivansa toimia mistään riippumattomina, luoda henkilökohtaisesti jotakin ja vieläpä olla etuoikeutettuja panemaan alulle sellaista, mitä Jumaluus ei haluaisi tai voisi luoda. Kuolevaisen mielen luomukset ovat aineellisia. Vain kuolematon henkinen ihminen edustaa luomisen totuutta.

 

248:13-19 (mallin?), 21-22 (edessä.), 27

    Kuvanveistäjä kääntyy marmorista mallinsa puoleen täydellistääkseen mielikuvaansa. Me kaikki olemme kuvanveistäjiä, työskentelemme erilaisten muotojen ääressä muovaillen ja veistäen ajatusta. Mikä on kuolevaisen mielen mallina? Epätäydellisyyskö, ilo, suru, synti, kärsimys? Oletko hyväksynyt kuolevaisen mallin?

Etkö saa koko ihmiskunnalta kuulla epätäydellisestä esikuvasta? Maailma pitää sitä alituisesti silmiesi edessä.

    Tämän korjaamiseksi meidän täytyy ensin kääntää katseemme oikeaan suuntaan ja sitten kulkea tätä tietä. Meidän täytyy muodostaa ajatuksissamme täydelliset esikuvat ja katsoa niihin jatkuvasti, muuten emme voi koskaan veistää niistä suurta ja jaloa elämää. Antakaamme epäitsekkyyden, hyvyyden, armon, oikeudenmukaisuuden, terveyden, pyhyyden, rakkauden – taivasten valtakunnan – hallita meissä niin synti, sairaus ja kuolema vähenevät, kunnes lopulta katoavat.

 

454:20

Rakkaus innoittaa, valaisee, säätää ja näyttää tien. Oikeat vaikuttimet antavat siivet ajatukselle ja voiman ja vapauden puheelle ja toiminnalle. Rakkaus on Totuuden alttarin papitar. Odota kärsivällisesti, kunnes jumalallinen Rakkaus käy yli kuolevaisen mielen vetten ja muovaa käsityksen täydelliseksi. ”Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon.”

 

15:28-33

Itsensä unohtaminen, puhtaus ja lähimmäisenrakkaus ovat jatkuvaa rukousta. Käytäntö eikä julkinen tunnustus, ymmärrys eikä uskomus tavoittavat kaikkivaltiuden korvan ja oikean käden ja tuovat varmasti ääretöntä siunausta. Luotettavuus on valaistuneen uskon perusta.

 

426:5-11

    Kristillisen Tieteen löytäjä huomaa polun helpommaksi katsoessaan aina korkeaan päämäärään, kuin jos hän laskisi askeleitaan ponnistellessaan sen saavuttamiseksi. Toiveikkuus jouduttaa edistystämme, kun päämäärä on tavoittelun arvoinen. Kilvoittelu kohti Totuutta vahvistaa eikä heikennä, ei väsytä vaan antaa levon.

 

225:22

Rakkaus on vapauttaja.


 

 READING IN ENGLISH FOR THE WEDNESDAY TESTIMONY MEETING TO BE HELD ON 21.10.2015

 

Theme: The nature of God and man, and what God requires of us

 

 

 

The Bible

Acts 17: 24, 25, 28 (to ;)

24  God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;

25  Neither is worshipped with men's hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things;

28  For in him we live, and move, and have our being;

Romans 8:14-16 as

14  … as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.

15  For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.

16  The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:

Micah 6:8

8  He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?

Psalms 84:4 (to :), 10, 11

4  Blessed are they that dwell in thy house:

10  For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.

11  For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

Philippians 2:12, 13

12  Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.

13  For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.

John 13: 1, 33-35

1  Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.

33  Little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me: and as I said unto the Jews, Whither I go, ye cannot come; so now I say to you.

34  A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.

35  By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.

I John 4:16, 18 (to :)

16  And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.

18  There is no fear in love; but perfect love casteth out fear:

 

 

Science and Health with Key to the Scriptures, by Mary Baker Eddy

 

475:7-13

The Scriptures inform us that man is made in the image and likeness of God. Matter is not that likeness. The likeness of Spirit cannot be so unlike Spirit. Man is spiritual and perfect; and because he is spiritual and perfect, he must be so understood in Christian Science.

 

151:28

The straight and narrow way is to see and acknowledge this fact, yield to this power, and follow the leadings of truth.

 

410:14

Every trial of our faith in God makes us stronger. The more difficult seems the material condition to be overcome by Spirit, the stronger should be our faith and the purer our love. The Apostle John says: "There is no fear in Love, but perfect Love casteth out fear. . . . He that feareth is not made perfect in Love." Here is a definite and inspired proclamation of Christian Science.

 

23:21

In Hebrew, Greek, Latin, and English, faith and the words corresponding thereto have these two definitions, trustfulness and trustworthiness. One kind of faith trusts one's welfare to others. Another kind of faith understands divine Love and how to work out one's "own salvation, with fear and trembling." "Lord, I believe; help thou mine unbelief!" expresses the helplessness of a blind faith; whereas the injunction, "Believe . . . and thou shalt be saved!" demands self-reliant trustworthiness, which includes spiritual understanding and confides all to God.

 

263:1

    Mortals are egotists. They believe themselves to be independent workers, personal authors, and even privileged originators of something which Deity would not or could not create. The creations of mortal mind are material. Immortal spiritual man alone represents the truth of creation.

 

248:12-17, 19-21, 25

    The sculptor turns from the marble to his model in order to perfect his conception. We are all sculptors, working at various forms, moulding and chiseling thought. What is the model before mortal mind? Is it imperfection, joy, sorrow, sin, suffering? Have you accepted the mortal model?

Do you not hear from all mankind of the imperfect model? The world is holding it before your gaze continually.

    To remedy this, we must first turn our gaze in the right direction, and then walk that way. We must form perfect models in thought and look at them continually, or we shall never carve them out in grand and noble lives. Let unselfishness, goodness, mercy, justice, health, holiness, love – the kingdom of heaven – reign within us, and sin, disease, and death will diminish until they finally disappear.

 

454:18

Love inspires, illumines, designates, and leads the way. Right motives give pinions to thought, and strength and freedom to speech and action. Love is priestess at the altar of Truth. Wait patiently for divine Love to move upon the waters of mortal mind, and form the perfect concept. Patience must "have her perfect work."

 

15:26-31

Self-forgetfulness, purity, and affection are constant prayers. Practice not profession, understanding not belief, gain the ear and right hand of omnipotence and they assuredly call down infinite blessings. Trustworthiness is the foundation of enlightened faith.

 

426:5-11

    The discoverer of Christian Science finds the path less difficult when she has the high goal always before her thoughts, than when she counts her footsteps in endeavoring to reach it. When the destination is desirable, expectation speeds our progress. The struggle for Truth makes one strong instead of weak, resting instead of wearying one.

 

225:21

Love is the liberator.