Teema: Jumalan kaikkeus, pahan olemattomuus

Viikko 13                     23.3.2020 – 29.3.2020              

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun kirjoittanut Mary Baker Eddy

 

135:26

Kristinusko, sellaisena kuin Jeesus sitä opetti, ei ollut uskonoppi, ei muodollisuuksien järjestelmä eikä erikoislahja ritualistiselta Jehovalta; se ilmensi jumalallista Rakkautta, joka ajaa ulos erheen ja parantaa sairaat, ei pelkästään Kristuksen eli Totuuden nimissä vaan Totuuden toteennäyttönä, kuten täytyy ollakin jumalallisen valon kiertokulussa.

 

377:28

   Kaiken niin sanotun sairauden syyt ovat mentaalisia, kuolevaista pelkoa, virheellisiä uskomuksia tai varmuutta huonon terveyden välttämättömyydestä ja voimasta; samoin pelkoa, että Mieli on kykenemätön suojelemaan ihmiselämää ja pätemätön hallitsemaan sitä. Ilman tätä tietämätöntä inhimillistä uskomusta ei millään seikalla ole itsessään voimaa saada aikaan kärsimystä. Piilevä usko sairauteen kuten myös sairauden pelko liittää sairauden tiettyihin olosuhteisiin ja saa nämä molemmat ilmenemään samanaikaisesti, kuten inhimillisessä muistissa yhtyvät runous ja musiikki. Sairaudella ei ole älyä. Tuomitset tietämättäsi itsesi kärsimään. Tämän ymmärtäminen antaa sinulle kyvyn kumota tämän itsesi tuomitsemisen ja kohdata jokaisen tilanteen totuudella. Sairaus on vähäisempi kuin mieli ja Mieli voi hallita sitä.

 

373:20-22

   Tietämättömyyden aiheuttama pelko voidaan parantaa, mutta voidaksesi poistaa synnin tuoman pelon seuraukset sinun on kohottava sekä pelon että synnin yläpuolelle.

 

405:6-12, 19-20

   Kristillinen Tiede käskee ihmistä hallitsemaan alhaisemmat taipumuksensa — kukistamaan vihan ystävällisyydellä, voittamaan himot siveydellä, kostonhalun lähimmäisenrakkaudella ja petollisuuden rehellisyydellä. Tukahduta nämä erheet alkuvaiheissaan, ellet halua ylläpitää terveyttä, onnea ja menestystä vastaan toimivaa salaliittolaisten armeijaa.

 

Hyvä ihminen voi lopulta voittaa synnin pelkonsa. Itsetuho on synnille väistämättömyys.

 

102:32-34

   Ihmiskunnan täytyy oppia, että paha ei ole voima. Sen niin kutsuttu hirmuvalta on vain eräs olemattomuuden vaihe.

 

154:3-22

   Sairaus, kuten muutkin mentaaliset tilat, syntyy ajatusyhtymästä. Koska kuolevaisen mielen lain mukaan tiettyjä sairauksia tulee pitää tarttuvina, tämä laki astuu voimaan ajatusyhtymän kautta — se herättää pelon, joka luo mielikuvan sairaudesta ja sen aiheuttamat ilmenemismuodot ruumiiseen.

   Tätä metafyysistä tosiasiaa valaisee seuraava tapaus: Eräs mies saatiin uskomaan hänen makaavan sängyssä, jossa joku kolerapotilas oli kuollut. Tämän sairauden oireet ilmenivät välittömästi, ja mies kuoli. Tosiasia oli, ettei hän ollut saanut koleratartuntaa aineellisesta kosketuksesta, koska tuossa sängyssä ei ollut ollut kolerapotilasta.

   Jos lapsi joutuu alttiiksi tartunnalle, äiti pelästyy ja sanoo: ”Lapseni sairastuu.” Kuolevaisen mielen laki ja äidin omat pelot hallitsevat lasta enemmän kuin lapsen mieli hallitsee itseään ja saavat aikaan juuri ne seuraukset, jotka olisi voitu estää päinvastaisella ymmärryksellä. Sitten uskotaan, että tartunnalle alttiiksi joutuminen aiheutti tämän ikävyyden.

196:32

   Lehdistö levittää tietämättään paljon surua ja sairautta ihmisten keskuuteen. Tätä se tekee antamalla sairauksille nimiä ja julkaisemalla pitkiä kuvauksia, jotka selvästi heijastuvat ajatuksissa taudinkuvina. Jonkin sairauden uusi nimi vaikuttaa ihmisiin pariisilaisen muotiuutuuden nimen tavoin. Jokainen kiirehtii saamaan sen. Sairauden yksityiskohtainen kuvailu maksaa monelle ihmiselle hänen maallisten päiviensä hyvinvoinnin. Mikä hinta inhimillisestä tiedosta! Mutta maksu ei ylitä alkuperäistä hintaa. Jumala sanoi tiedon puusta, joka kantaa synnin, sairauden ja kuoleman hedelmiä: ”Sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman.”

 

371:5

   Sairauden tutkiminen vaikuttaa mentaalisesti samalla tavoin kuin kummitusjuttujen kertominen lapsille pimeässä. Ne, jotka eivät ole saaneet opetusta Kristillisessä Tieteessä, eivät itse asiassa ymmärrä mitään aineellisesta olemassaolosta. Kuolevaisten uskotaan olevan täällä ilman omaa suostumustaan, ja samoin heidät uskotaan otettavan täältä pois vasten tahtoaan ja tietämättään, miksi ja milloin. Kuten pelästyneet lapset odottavat kaikkialla näkevänsä kuvitellun aaveen, samoin näkee sairas ihmiskunta vaaran joka taholla ja etsii apua kaikilla muilla paitsi oikealla tavalla. Pimeys aiheuttaa pelkoa. Uskomustensa sitoma aikuinen ei käsitä todellista olemustaan enempää kuin lapsi; ja aikuinen täytyy ohjata ulos pimeydestään, ennen kuin hän voi vapautua kärsimysharhoistaan, joita hämäryys on tulvillaan. Tie jumalallisessa Tieteessä on ainoa tie pois tästä tilasta.

 

356:10

   Jeesus pohti tätä aihetta käytännön kannalta ja hallitsi sairauden, synnin ja kuoleman henkisyytensä perusteella. Kaiken aineellisen olemattomaksi ymmärtäen hän puhui lihasta ja Hengestä kahtena vastakohtana — erheenä ja Totuutena, jotka eivät millään tavoin edistä toistensa onnea ja olemassaoloa. Jeesus tiesi, että ”Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä”.

 

123:11-33

   Mielen todellisuus osoittaa sitovasti, että ainetta näyttää olevan mutta ei ole. Jumalallinen Tiede, joka kohoaa fyysisten teorioitten yläpuolelle, kieltää aineen olemassaolon, muuntaa asiat ja esineet ajatuksiksi ja korvaa aineellisten aistien kohteet henkisillä ideoilla.

   Tämän kirjoittaja alkoi käyttää nimitystä CHRISTIAN SCIENCE merkitsemään jumalallisen parantamisen tieteellistä järjestelmää.

   Ilmestyksen kaksi osaa ovat:

   1. Tämän Mielen kautta parantamisen jumalallisen Tieteen löytäminen Raamatun henkisen sisällön ja Puolustajan opetusten avulla, kuten Mestari oli luvannut.

   2. Sen todistaminen, näyttämällä toteen tässä ja nyt, että Jeesuksen niin kutsutut ihmetyöt eivät kuuluneet mihinkään erityiseen, nyttemmin päättyneeseen armonjakeluun, vaan että ne kuvastivat aina toimivaa jumalallista Periaatetta. Tämän Periaatteen toiminta ilmaisee olemisen tieteellisen järjestyksen ja jatkuvuuden olevan ikuista.

   Kristillinen Tiede eroaa aineellisesta tieteestä mutta ei ole sen vuoksi vähemmän tieteellistä. Kristillinen Tiede on päinvastoin mitä tieteellisintä, koska sen perustana on Totuus, kaiken tieteen Periaate

 

548:5-14

Tässä Tieteessä havaitsemme ihmisen Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Huomaamme, ettei ihminen ole koskaan menettänyt henkistä tilaansa ja ikuista sopusointuaan.

   Kuinka vähän valoa tai lämpöä maa saakaan, kun pilvet peittävät auringon kasvot! Samoin voidaan Kristillinen Tiedekin havaita vain ruumiillisten aistimusten pilvien hälvetessä. Maa ei voi tarjota paljon valoa tai iloa kuolevaisille, ennen kuin Elämä opitaan ymmärtämään henkisesti.

 

547:33-34

   Juuri tämä Raamatun henkinen tajuaminen nostaa ihmiskunnan sairaudesta ja kuolemasta ja innoittaa uskoa.

 

177:16

   Raamatun vertauskuvallisessa kertomuksessa aineellisesta luomisesta oli Aadamin eli erheen, joka edustaa erheellistä teoriaa aineessa olevasta elämästä ja älystä, tehtävänä nimien antaminen kaikelle aineelliselle. Nämä nimet ilmaisivat aineen piirteitä, ominaisuuksia ja muotoja. Mutta valhe, Totuuden vastakohta, ei voi nimetä aineeksi kutsutun ominaisuuksia ja vaikutuksia eikä luoda lihan niin sanottuja lakeja, eikä valhe voi olla missään suhteessa mahtavampi kuin Jumala, Henki ja Totuus.

 

530:29-31

   Erheen historia on unikertomus. Unella ei ole todellisuutta, älyä eikä mieltä; siksi unennäkijä ja uni ovat yhtä, sillä kumpikaan ei ole tosi eikä todellinen.

 

492:3, 15 Nämä

Päätyäksemme oikeisiin ratkaisuihin meillä tulisi olla vain yksi tosiasia ajatuksemme edessä, nimittäin henkinen olemassaolo. Todellisuudessa ei ole muuta olemassaoloa, koska Elämä ei voi olla yhdistyneenä vastakohtaansa, kuolevaisuuteen.

 

Nämä kaksi vastakkaista teoriaa — että aine on olevaa tai että kaikki on Mieltä — taistelevat vallasta, kunnes toinen tunnustetaan voittajaksi. Keskustellessaan taistelusuunnitelmastaan kenraali Grant sanoi: ”Aion taistella tämän suunnitelman mukaan, vaikka se veisi koko kesän.” Tiede sanoo: Kaikki on Mieltä ja Mielen ideaa. Sinun täytyy käydä taistelusi tämän perustalla. Aine ei voi sinua auttaa.

 

412:1

Se suuri tosiasia, että Jumala hallitsee rakastavasti kaikkea eikä rankaise mitään muuta kuin syntiä, on näkökanta, josta lähtemällä voit hävittää inhimillisen sairaudenpelon. Puhu mentaalisesti ja ääneti Totuuden puolesta tieteellisesti. Voit vaihdella perusteluja sovittaaksesi ne hoitamasi tapauksen erikois- tai yleisoireisiin, mutta ole omassa mielessäsi perusteellisen vakuuttunut totuudesta, jota ajattelet tai puhut, niin suoriudut voittajana.

 

495:1-27

Jumala parantaa sairaat ihmisen kautta aina, milloin ihminen on Jumalan hallitsema. Totuus karkottaa erheen yhtä varmasti nyt kuin yhdeksäntoista vuosisataa sitten. Koko Totuutta ei ymmärretä; siksi sen parantavaa voimaa ei ole täysin näytetty toteen.

   Jos sairaus on totta tai Totuuden idea, et voi hävittää sairautta ja olisi mieletöntä yrittääkään. Luokittele siis sairaus ja erhe Mestarimme tavoin hänen puhuessaan sairaasta, ”jota saatana on pitänyt sidottuna”, ja löydä pettämättömäksi vastavoimaksi erheelle Totuuden elävöittävä, inhimilliseen uskomukseen vaikuttava voima, joka avaa vankilan ovet kahlituille ja päästää vangit vapaiksi fyysisesti ja moraalisesti.

   Kun sairauden tai synnin harha kiusaa sinua, pitäydy lujasti Jumalaan ja Hänen ideaansa. Älä salli minkään muun kuin Hänen kaltaisuutensa asua ajatuksissasi. Älä anna pelon tai epäilyksen himmentää selvää näkemystäsi ja vakaata luottamustasi siihen, että elämän sopusointuiseksi tunnustaminen — jollainen Elämä ikuisesti on — voi hävittää jokaisen tuskallisen käsityksen siitä tai uskon siihen, mitä Elämä ei ole. Anna Kristillisen Tieteen ruumiillisen aistinnan sijasta tukea ymmärrystäsi olemisesta, niin tämä ymmärrys ajaa erheen ulos Totuudella, korvaa kuolevaisuuden kuolemattomuudella ja vaientaa epäsoinnun sopusoinnulla.

 

563:1-9

   Inhimillinen näkemys saattaa hyvinkin ihmetellä epäsointua, kun sitävastoin jumalallisemmalle näkemykselle sopusointu on todellinen ja epäsointu epätodellista. Saatamme hämmästellä syntiä, sairautta ja kuolemaa. Saatamme hämmentyä inhimillisen pelon vuoksi ja vielä enemmän hämmästyä vihaa, joka nostaa hirviön päätään ja näyttää sarvensa pahan monina keksintöinä. Mutta miksi seisoisimme kauhistuneina olemattomuuden edessä?

 

567:3

Totuus ja Rakkaus tulevat lähemmäksi hädän hetkellä, kun vahva usko tai henkinen lujuus taistelee ja pääsee voitolle Jumalan ymmärtämisen avulla. Jumalan läsnäolon Gabrielin ei tarvitse taistella. Äärettömälle, aina läsnä olevalle Rakkaudelle kaikki on Rakkautta, eikä ole erhettä, ei syntiä, sairautta eikä kuolemaa. Rakkautta vastaan ei lohikäärme sodi pitkään, sillä sen tappaa jumalallinen Periaate. Totuus ja Rakkaus voittavat lohikäärmeen, koska lohikäärme ei voi sotia niitä vastaan. Näin päättyy taistelu lihan ja Hengen välillä.

 

468:8-15

   Kysymys. — Mikä on olemisen tieteellinen selitys?

   Vastaus. — Aineessa ei ole elämää, totuutta, älyä eikä substanssia. Kaikki on ääretöntä Mieltä ja sen ääretöntä ilmausta, sillä Jumala on Kaikki-kaikessa. Henki on kuolematon Totuus; aine on kuolevaista erhettä. Henki on todellinen ja ikuinen; aine on epätodellista ja ajallista. Henki on Jumala, ja ihminen on Hänen kuvansa ja kaltaisensa. Näin ollen ihminen ei ole aineellinen; hän on henkinen.