Ensimmäinen käsky
The First Commandment

Tämän aiheen alle kootut otteet ovat sekä suomeksi että englanniksi, koska osalle tektistä ei ole olemassa virallista suomennosta.
Tekstit on lainattu suomalaisesta Raamatusta 1992, Tiede ja Terveys sekä avain Raamattuun ja Prose Works.
Kirjat Tiede ja terveys ja Prose Works on kirjoittanut Mary Baker Eddy.

RAAMATTU
Joh. 17:3
3 Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

TIEDE JA TERVEYS
410:4–10
”Tämä on iankaikkinen elämä”, sanoo Jeesus — on eikä on oleva; ja sitten hän määrittelee iankaikkisen elämän Isän ja hänen itsensä tuntemiseksi tässä ja nyt — Rakkauden, Totuuden ja Elämän tuntemiseksi. ”Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat Sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka Sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.”

RAAMATTU
Matteus 22
34 Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. [Mark. 12:28-34; Luuk. 10:25-28]
35 Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle:
36 "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?"
37 Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. [5. Moos. 6:5]
38 Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.
39 Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. [3. Moos. 19:18+; Matt. 19:19+]
40 Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat."

RAAMATTU
5.Mooseksen kirja 6:5
5 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.

TIEDE JATERVEYS
301:17
Koska Jumala on substanssi ja ihminen on Jumalan kuva ja kaltainen, ihmisen tulisi toivoa olevansa — ja todellisuudessa hän on — vain hyvää, Henkeä, eikä ainetta. Uskomus, että ihmisellä on jokin muu substanssi eli mieli, ei ole henkinen ja se rikkoo ensimmäisen käskyn: Sinulla tulee olla vain yksi Jumala, yksi Mieli. Kuolevainen ihminen luulee olevansa aineellista substanssia, mutta ihminen on ”kuva” (idea). Petolliset käsitykset, synti, sairaus ja kuolema versovat aineellisten aistien vääristä todisteista, aistien jotka oletetusta, äärettömän Hengen polttovälin ulkopuolisesta näkökulmasta esittävät Mielen ja substanssin vääristyneen kuvan, jossa kaikki on ylösalaisin.

TIEDE JA TERVEYS
340:16
”Älä pidä muita jumalia minun rinnallani” (2 Mooseksen Kirja 20:3). Ensimmäinen käsky on rakkain raamatunkohtani. Se ilmentää Kristillistä Tiedettä. Se korostaa Jumalan, Hengen, Mielen kolmiyhteyttä; se merkitsee, että ihmisellä ei pidä olla muuta henkeä tai mieltä kuin Jumala, ikuinen hyvä, ja että kaikilla ihmisillä tulee olla yksi Mieli. Ensimmäisen käskyn jumalallinen Periaate on perustana olemisen Tieteelle, jonka avulla ihminen näyttää todeksi terveyden, pyhyyden ja ikuisen elämän. Yksi ääretön Jumala, hyvä, yhdistää ihmiset ja kansat; saattaa voimaan ihmisen veljeyden; lopettaa sodat; toteuttaa Raamatun sanan ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”; poistaa pakanallisen ja kristillisen epäjumalanpalvelun — kaiken mikä on väärää sosiaalisissa, siviili- ja rikosoikeudellisissa, poliittisissa ja uskonnollisissa säädöksissä; tekee sukupuolet tasavertaisiksi; poistaa kirouksen ihmisen yltä eikä jätä jäljelle mitään, mikä voisi tehdä syntiä, kärsiä, joutua rangaistavaksi tai hävitettäväksi.

TIEDE JA TERVEYS
361:4
Kristus on todellisena henkisenä ideana Jumalan perikuva nyt ja ikuisesti, tässä ja kaikkialla. Ensimmäiseen käskyyn uskova juutalainen on yksijumalinen; hänellä on yksi kaikkiallinen Jumala. Täten juutalainen yhtyy siihen kristityn opinkappaleeseen, että Jumala on tullut ja on läsnä nyt ja ikuisesti. Ensimmäiseen käskyyn uskova kristitty on yksijumalinen. Näin hän itse asiassa yhtyy juutalaiseen yhden Jumalan uskoon ja tunnustaa, ettei Jeesus Kristus ole Jumala, kuten Jeesus itse sanoikin, vaan Jumalan Poika. Kun tämä Jeesuksen selitys ymmärretään, se ei sodi lainkaan erästä hänen toista sanontaansa vastaan: ”Minä ja Isä olemme yhtä” — yhtä laadullisesti, ei määrällisesti. Kuten vesipisara on yhtä valtameren kanssa, valonsäde auringon kanssa, samoin myös Jumala ja ihminen, Isä ja poika, ovat olemukseltaan yhtä. Raamatussa sanotaan: ”Sillä Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme.”

PROSE WORKS
Christian Science versus Pantheism
6:10 – 7:12
Evil, as Personified by the Serpent
Mosaic theism introduces evil, first, in the form of a talking serpent, contradicting the word of God and thereby obtaining social prestige, a large following, and changing the order and harmony of God's creation. But the higher criticism is not satisfied with this theism, and asks, If God is infinite good, what and where is evil? And if Spirit made all that was made, how can matter be an intelligent creator or coworker with God? Again: Did one Mind, or two minds, enter into the Scriptural allegory, in the colloquy between good and evil, God and a serpent? — and if two minds, what becomes of theism in Christianity? For if God, good, is Mind, and evil also is mind, the Christian religion has at least two Gods. If Spirit is sovereign, how can matter be force or law; and if God, good, is omnipotent, what power hath evil?

It is plain that elevating evil to the altitude of mind gives it power, and that the belief in more than one spirit, if Spirit, God, is infinite, breaketh the First Commandment in the Decalogue. Science shows that a plurality of minds, or intelligent matter, signifies more than one God, and thus prevents the demonstration that the healing Christ, Truth, gave and gives in proof of the omnipotence of one divine, infinite Principle.

Does not the theism or belief, that after God, Spirit, had created all things spiritually, a material creation took place, and God, the preserver of man, declared that man should die, lose the character and sovereignty of Jehovah, and hint the gods of paganism?

PROSE WORKS
Christian Science versus Pantheism
Scientific Christianity Means One God
8:13 – 9: 25
Christianity, as taught and demonstrated in the first century by our great Master, virtually annulled the so-called laws of matter, idolatry, pantheism, and polytheism. Christianity then had one God and one law, namely, divine Science. It said, "Call no man your father upon the earth, for one is your Father, which is in heaven." Speaking of himself, Jesus said, "My Father is greater than I." Christianity, as he taught and demonstrated it, must ever rest on the basis of the First Commandment and love for man.

The doctrines that embrace pantheism, polytheism, and paganism are admixtures of matter and Spirit, truth and error, sickness and sin, life and death. They make man the servant of matter, living by reason of it, suffering because of it, and dying in consequence of it. They con- stantly reiterate the belief of pantheism, that mind "sleeps in the mineral, dreams in the animal, and wakes in man." "Infinite Spirit" means one God and His creation, and no reality in aught else. The term "spirits" means more than one Spirit; — in paganism they stand for gods; in spiritualism they imply men and women; and in Christianity they signify a good Spirit and an evil spirit.

Is there a religion under the sun that hath demonstrated one God and the four first rules pertaining thereto, namely, "Thou shalt have no other gods before me;" "Love thy neighbor as thyself;" "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect;" "Whosoever liveth and believeth in me shall never die." (John xi. 26.) What mortal to-day is wise enough to do himself no harm, to hinder not the attainment of scientific Christianity? Whoever demonstrates the highest humanity, — long-suffering, self-surrender, and spiritual endeavor to bless others, — ought to be aided, not hindered, in his holy mission. I would kiss the feet of such a messenger, for to help such a one is to help one's self. The demonstration of Christianity blesses all mankind. It loves one's neighbor as one's self; it loves its enemies — and this love benefits its enemies (though they believe it not), and rewards its possessor; for, "If ye love them which love you, what reward have ye?"

PROSE WORKS
Message for 1900
4:16 – 5:26
It should seem rational that the only perfect religion is divine Science, Christianity as taught by our great Master; that which leaves the beaten path of human doctrines and is the truth of God, and of man and the universe. The divine Principle and rules of this Christianity being demonstrable, they are undeniable; and they must be found final, absolute, and eternal. The question as to religion is: Does it demonstrate its doctrines? Do religionists believe that God is One and All? Then whatever is real must proceed from God, from Mind, and is His reflection and Science. Man and the universe coexist with God in Science, and they reflect God and nothing else. In divine Science, divine Love includes and reflects all that really is, all personality and individuality. St. Paul beautifully enunciates this fundamental fact of Deity as the "Father of all, who is above all, and through all, and in you all." This scientific statement of the origin, nature, and government of all things coincides with the First Commandment of the Decalogue, and leaves no opportunity for idolatry or aught besides God, good. It gives evil no origin, no reality. Here note the words of our Master corroborating this as self-evident. Jesus said the opposite of God — good — named devil — evil — "is a liar, and the father of it" — that is, its origin is a myth, a lie.

Applied to Deity, Father and Mother are synonymous terms; they signify one God. Father, Son, and Holy Ghost mean God, man, and divine Science. God is self-existent, the essence and source of the two latter, and their office is that of eternal, infinite individuality. I see no other way under heaven and among men whereby to have one God, and man in His image and likeness, loving another as himself. This being the divine Science of divine Love, it would enable man to escape from idolatry of every kind, to obey the First Commandment of the Decalogue: "Thou shalt have no other gods before me;" and the command of Christ: "Love thy neighbor as thyself." On this rock Christian Science is built. It may be the rock which the builders reject for a season; but it is the Science of God and His universe, and it will become the head of the corner, the foundation of all systems of religion.

PROSE WORKS
Message for 1901
32:18 – 33:3
The lives of those old-fashioned leaders of religion explain in a few words a good man. They fill the ecclesiastic measure, that to love God and keep His commandments is the whole duty of man. Such churchmen and the Bible, especially the First Commandment of the Decalogue, and Ninety-first Psalm, the Sermon on the Mount, and St. John's Revelation, educated my thought many years, yea, all the way up to its preparation for and reception of the Science of Christianity. I believe, if those venerable Christians were here to-day, their sanctified souls would take in the spirit and understanding of Christian Science through the flood-gates of Love; with them Love was the governing impulse of every action; their piety was the all-important consideration of their being, the original beauty of holiness that to-day seems to be fading so sensibly from our sight.

PROSE WORKS
Message for 1902

4:13 - 17
My subject to-day embraces the First Commandment in the Hebrew Decalogue, and the new commandment in the gospel of peace, both ringing like soft vesper chimes adown the corridors of time, and echoing and reechoing through the measureless rounds of eternity.

PROSE WORKS
Message for 1902

God as Love
4:18 – 5:11
The First Commandment, "Thou shalt have no other gods before me," is a law never to be abrogated — a divine statute for yesterday, and to-day, and forever. I shall briefly consider these two commandments in a few of their infinite meanings, applicable to all periods — past, present, and future.

Alternately transported and alarmed by abstruse problems of Scripture, we are liable to turn from them as impractical, or beyond the ken of mortals, — and past finding out. Our thoughts of the Bible utter our lives. As silent night foretells the dawn and din of morn; as the dulness of to-day prophesies renewed energy for to-morrow, — so the pagan philosophies and tribal religions of yesterday but foreshadowed the spiritual dawn of the twentieth century — religion parting with its materiality. Christian Science stills all distress over doubtful interpretations of the Bible; it lights the fires of the Holy Ghost, and floods the world with the baptism of Jesus. It is this ethereal flame, this almost unconceived light of divine Love, that heaven husbands in the First Commandment.

6:3 – 22
The knowledge of life, substance, or law, apart or other than God — good — is forbidden. The curse of Love and Truth was pronounced upon a lie, upon false knowledge, the fruits of the flesh not Spirit. Since knowledge of evil, of something besides God, good, brought death into the world on the basis of a lie, Love and Truth destroy this knowledge, — and Christ, Truth, demonstrated and continues to demonstrate this grand verity, saving the sinner and healing the sick. Jesus said a lie fathers itself, thereby showing that God made neither evil nor its consequences. Here all human woe is seen to obtain in a false claim, an untrue consciousness, an impossible creation, yea, something that is not of God. The Christianization of mortals, whereby the mortal concept and all it includes is obliterated, lets in the divine sense of being, fulfils the law in righteousness, and consummates the First Commandment, "Thou shalt have no other gods before me." All Christian faith, hope, and prayer, all devout desire, virtually petition, Make me the image and likeness of divine Love.

7:5 - 10
In the first chapter of Genesis, matter, sin, disease, and death enter not into the category of creation or consciousness. Minus this spiritual understanding of Scripture, of God and His creation, neither philosophy, nature, nor grace can give man the true idea of God — divine Love — sufficiently to fulfil the First Commandment.

11:27 – 12:20
Of old the Jews put to death the Galilean Prophet, the best Christian on earth, for the truths he said and did: while to-day Jew and Christian can unite in doctrine and in practice on the very basis of his words and works. The Jew believes that the Messiah or the Christ has not yet come; the Christian believes that Christ is come and is God. Here Christian Science intervenes, explains these doctrinal points, cancels the disagreement, and settles the whole question on the basis that Christ is the Messiah, the true spiritual idea, and this ideal of God is now and forever, here and everywhere. The Jew who believes in the First Commandment is a monotheist, he has one omnipresent God: thus the Jew unites with the Christian idea that God is come, and is ever present. The Christian who believes in the First Commandment is a monotheist: thus he virtually unites with the Jew's belief in one God, and that Jesus Christ is not God, as he himself declared, but is the Son of God. This declaration of Christ, understood, conflicts not at all with another of his sayings: "I and my Father are one," — that is, one in quality, not in quantity. As a drop of water is one with the ocean, a ray of light one with the sun, even so God and man, Father and son, are one in being. The Scripture reads: "For in Him we live, and move, and have our being."

PROSE WORKS
The First Church of Christ Scientist and Miscellany

Chapter I
"Choose Ye"
5:7 – 22
Wholly apart from this mortal dream, this illusion and delusion of sense, Christian Science comes to reveal man as God's image, His idea, coexistent with Him — God giving all and man having all that God gives. Whence, then, came the creation of matter, sin, and death, mortal pride and power, prestige or privilege? The First Commandment of the Hebrew Decalogue, "Thou shalt have no other gods before me," and the Golden Rule are the all-in-all of Christian Science. They are the spiritual idealism and realism which, when realized, constitute a Christian Scientist, heal the sick, reform the sinner, and rob the grave of its victory. The spiritual understanding which demonstrates Christian Science, enables the devout Scientist to worship, not an unknown God, but Him whom, understanding even in part, he continues to love more and to serve better.

PROSE WORKS
The First Church of Christ Scientist and Miscellany

Letters and Editorial
64:11 – 27
In her dedicatory Message to The Mother Church, Mrs. Eddy says, "The First Commandment of the Hebrew Decalogue, 'Thou shalt have no other gods before me,' and the Golden Rule are the all-in-all of Christian Science." In all her writings, through all the years of her leadership, she has been teaching her followers both by precept and example how to obey this commandment and rule, and her success in so doing is what constitutes the high standing of Christian Science before the world. Fearlessly does she warn all her followers against the indulgence of the sins which would prevent the realization of ideal manhood — the reign of the Christ — and now it is ours to address ourselves with renewed faith and love to the high and holy task of overcoming all that is unlike God, and thus prove our worthiness to be "living stones" in the universal temple of Spirit, and worthy members of The Mother Church before men.

PROSE WORKS
The First Church of Christ Scientist and Miscellany

CHAPTER III
Personality
PERSONAL CONTAGION
116:6 – 11
In time of religious or scientific prosperity, certain individuals are inclined to cling to the personality of its leader. This state of mind is sickly; it is a contagion – a mental malady, which must be met and overcome. Why? Because it would dethrone the First Commandment, Thou shalt have one God.

PROSE WORKS
The First Church of Christ Scientist and Miscellany

Message, April 19, 1899
153:11 – 26
To-day our great Master would say to the aged gentleman healed from the day my flowers visited his bedside: Thy faith hath healed thee. The flowers were imbued and associated with no intrinsic healing qualities from my poor personality. The scientific, healing faith is a saving faith; it keeps steadfastly the great and first commandment, "Thou shalt have no other gods before me" — no other than the spiritual help of divine Love. Faith in aught else misguides the understanding, ignores the power of God, and, in the words of St. Paul, appeals to an unknown power "whom therefore ye ignorantly worship." This trembling and blind faith, in the past as in the present, seeks personality for support, unmindful of the divine law of Love, which can be understood, the Principle of which works intelligently as the divine Mind, not as matter, casting out evil and healing the sick.

PROSE WORKS
The First Church of Christ Scientist and Miscellany

Christian Science Healing
221:16 – 23
God is Spirit. Then modes of healing, other than the spiritual and divine, break the First Commandment of the Decalogue, "Thou shalt have no other gods before me." There are no other heaven-appointed means than the spiritual with which to heal sin and disease. Our Master conformed to this law, and instructed his followers, saying, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also." This is enough.

PROSE WORKS
The First Church of Christ Scientist and Miscellany

Contributions to Newspapers and Magazines
264:14 – 265:2
Mrs. Eddy's Response
New England's last Thanksgiving Day of this century signifies to the minds of men the Bible better understood and Truth and Love made more practical; the First Commandment of the Decalogue more imperative, and "Love thy neighbor as thyself" more possible and pleasurable.

PROSE WORKS
The First Church of Christ Scientist and Miscellany

The Prayer for Peace
279:6 - 19
Christian Science reinforces Christ's sayings and doings. The Principle of Christian Science demonstrates peace. Christianity is the chain of scientific being reappearing in all ages, maintaining its obvious correspondence with the Scriptures and uniting all periods in the design of God. The First Commandment in the Hebrew Decalogue — "Thou shalt have no other gods before me" — obeyed, is sufficient to still all strife. God is the divine Mind. Hence the sequence: Had all peoples one Mind, peace would reign.

God is Father, infinite, and this great truth, when understood in its divine metaphysics, will establish the brotherhood of man, end wars, and demonstrate "on earth peace, good will toward men."

PROSE WORKS
MISCELLANEOUS WRITINGS

Chapter II
ONE CAUSE AND EFFECT
21:1 – 22
CHRISTIAN SCIENCE begins with the First Commandment of the Hebrew Decalogue, "Thou shalt have no other gods before me." It goes on in perfect unity with Christ's Sermon on the Mount, and in that age culminates in the Revelation of St. John, who, while on earth and in the flesh, like ourselves, beheld "a new heaven and a new earth," — the spiritual universe, whereof Christian Science now bears testimony. Our Master said, "The works that I do shall ye do also;" and, "The kingdom of God is within you." This makes practical all his words and works. As the ages advance in spirituality, Christian Science will be seen to depart from the trend of other Christian denominations in no wise except by increase of spirituality.

My first plank in the platform of Christian Science is as follows: "There is no life, truth, intelligence, nor substance in matter. All is infinite Mind and its infinite manifestation, for God is All-in-all. Spirit is immortal Truth; matter is mortal error. Spirit is the real and eternal; matter is the unreal and temporal. Spirit is God, and man is His image and likeness. Therefore man is not material; he is spiritual." (1908 edition)

PROSE WORKS
MISCELLANEOUS WRITINGS

Chapter II
ONE CAUSE AND EFFECT
23:14 – 32
It is plain that the Me spoken of in the First Commandment, must be Mind; for matter is not the Christian's God, and is not intelligent. Matter cannot even talk; and the serpent, Satan, the first talker in its behalf, lied. Reason and revelation declare that God is both noumenon and phenomena, — the first and only cause. The universe, including man, is not a result of atomic action, material force or energy; it is not organized dust. God, Spirit, Mind, are terms synonymous for the one God, whose reflection is creation, and man is His image and likeness. Few there are who comprehend what Christian Science means by the word reflection. God is seen only in that which reflects good, Life, Truth, Love — yea, which manifests all His attributes and power, even as the human likeness thrown upon the mirror repeats precisely the looks and actions of the object in front of it. All must be Mind and Mind's ideas; since, according to natural science, God, Spirit, could not change its species and evolve matter.

PROSE WORKS
MISCELLANEOUS WRITINGS

Chapter II
ONE CAUSE AND EFFECT
24:1 – 25:2
These facts enjoin the First Commandment; and knowledge of them makes man spiritually minded. St. Paul writes: "For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace." This knowledge came to me in an hour of great need; and I give it to you as death-bed testimony to the daystar that dawned on the night of material sense. This knowledge is practical, for it wrought my immediate recovery from an injury caused by an accident, and pronounced fatal by the physicians. On the third day thereafter, I called for my Bible, and opened it at Matthew ix. 2. As I read, the healing Truth dawned upon my sense; and the result was that I rose, dressed myself, and ever after was in better health than I had before enjoyed. That short experience included a glimpse of the great fact that I have since tried to make plain to others, namely, Life in and of Spirit; this Life being the sole reality of existence. I learned that mortal thought evolves a subjective state which it names matter, thereby shutting out the true sense of Spirit. Per contra, Mind and man are immortal; and knowledge gained from mortal sense is illusion, error, the opposite of Truth; therefore it cannot be true. A knowledge of both good and evil (when good is God, and God is All) is impossible. Speaking of the origin of evil, the Master said: "When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it." God warned man not to believe the talking serpent, or rather the allegory describing it. The Nazarene Prophet declared that his followers should handle serpents; that is, put down all subtle falsities or illusions, and thus destroy any supposed effect arising from false claims exercising their supposed power on the mind and body of man, against his holiness and health.

PROSE WORKS
MISCELLANEOUS WRITINGS

Chapter II
ONE CAUSE AND EFFECT
28:20 – 29:9
The First Commandment, "Thou shalt have no other gods before me," suggests the inquiry, What meaneth this Me, — Spirit, or matter? It certainly does not signify a graven idol, and must mean Spirit. Then the commandment means, Thou shalt recognize no intelligence nor life in matter; and find neither pleasure nor pain therein. The Master's practical knowledge of this grand verity, together with his divine Love, healed the sick and raised the dead. He literally annulled the claims of physique and of physical law, by the superiority of the higher law; hence his declaration, "These signs shall follow them that believe; . . . if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover." Do you believe his words? I do, and that his promise is perpetual. Had it been applicable only to his immediate disciples, the pronoun would be you, not them. The purpose of his life-work touches universal humanity. At another time he prayed, not for the twelve only, but "for them also which shall believe on me through their word."

PROSE WORKS
MISCELLANEOUS WRITINGS

COMMUNION ADDRESS
122:22 – 123:
Divine Love knows no hate; for hate, or the hater, is nothing: God never made it, and He made all that was made. The hater's pleasures are unreal; his sufferings, self-imposed; his existence is a parody, and he ends — with suicide.

The murder of the just Nazarite was incited by the same spirit that in our time massacres our missionaries, butchers the helpless Armenians, slaughters innocents. Evil was, and is, the illusion of breaking the First Commandment, "Thou shalt have no other gods before me:" it is either idolizing something and somebody, or hating them: it is the spirit of idolatry, envy, jealousy, covetousness, superstition, lust, hypocrisy, witchcraft.

PROSE WORKS
MISCELLANEOUS WRITINGS

BIBLE LESSONS
197:23 – 198:3
Mortal man believes in, but does not understand life in, Christ. He believes there is another power or intelligence that rules over a kingdom of its own, that is both good and evil; yea, that is divided against itself, and therefore cannot stand. This belief breaks the First Commandment of God.

Let man abjure a theory that is in opposition to God, recognize God as omnipotent, having all-power; and, placing his trust in this grand Truth, and working from no other Principle, he can neither be sick nor forever a inner. When wholly governed by the one perfect Mind, man has no sinful thoughts and will have no desire to sin.