Keskiviikko 3.1.2007     

Aihe: Tehtävämme

 

Raamattu

 

Ps. 90:16,17

16 Anna palvelijoittesi nähdä suuret tekosi, anna lastemme nähdä kunniasi loisto.

17 Herra, meidän Jumalamme, ole lempeä meille, anna töillemme menestys, siunaa kättemme työt.

Luukas 2:40-42, 46-49

40 Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä.

41 Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. 42 Kun Jeesus oli tullut kahdentoista vuoden ikään, he taas juhlan aikaan matkasivat sinne, niin kuin tapa oli.

46 Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. 47 Kaikki, jotka kuulivat mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia. 48 Hänet nähdessään vanhemmat hämmästyivät kovasti, ja hänen äitinsä sanoi: "Poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua, ja me olimme jo huolissamme." 49 Jeesus vastasi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla Isäni luona [I must be about my Father’s business]?"

Joh. 5:17, 19-21

17 Mutta Jeesus sanoi heille: "Minun Isäni tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös minä."

19 Jeesus vastasi juutalaisille näin: "Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. 20 Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää Pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. 21 Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo. 

2. Kun. 4:1-7

1 Erään profeetan oppilaan vaimo pyysi Elisalta apua sanoen: "Minun mieheni, sinun palvelijasi, on kuollut. Sinä tiedät, kuinka hartaasti hän palveli Herraa. Nyt velkoja aikoo viedä molemmat poikani orjikseen." 2 Elisa sanoi hänelle: "Mitä minä voisin tehdä hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla on talossasi." Nainen vastasi: "Ei minulla, palvelijallasi, ole kotona muuta kuin pullollinen ruokaöljyä." 3 Elisa sanoi silloin: "Mene nyt ja lainaa kaikilta naapureiltasi tyhjiä astioita. Kerää niitä niin paljon kuin voit. 4 Mene sitten poikiesi kanssa sisään ja sulje ovi perässäsi. Kaada kaikkiin astioihin öljyä ja siirrä täysi astia aina syrjään." 5 Nainen lähti hänen luotaan, meni poikiensa kanssa sisään ja sulki oven. Pojat ojensivat hänelle astioita, ja hän kaatoi pullosta niihin öljyä. 6 Kun astiat olivat täynnä, hän sanoi pojalleen: "Anna minulle vielä yksi astia." Mutta poika vastasi hänelle: "Ei ole enää yhtään." Silloin öljyn tulo lakkasi. 7 Leski lähti Jumalan miehen luo ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Elisa sanoi: "Myy nyt öljy ja maksa velkasi. Sinä ja poikasi voitte vielä elää sillä, mitä jää jäljelle." 

Mark 8:1-9

1 Siihen aikaan oli taas kerran koolla paljon ihmisiä. Kun heillä ei ollut syötävää, Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi: 2 "Minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet luonani jo kolme päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. 3 Jos lähetän heidät kotiin nälkäisinä, he uupuvat matkalla. Monet heistä ovat tulleet kaukaakin." 4 Opetuslapset sanoivat hänelle: "Mistä kukaan täällä asumattomalla seudulla voi hankkia leipää näiden kaikkien ruokkimiseksi?" 5 "Paljonko teillä on leipiä?" Jeesus kysyi. He vastasivat: "Seitsemän."

6 Jeesus käski väen asettua istumaan. Sitten hän otti ne seitsemän leipää, lausui kiitoksen ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille. Opetuslapset jakoivat ne sitten kansalle. 7 Heillä oli myös muutama pieni kala. Jeesus siunasi kalat ja käski tarjota nekin. 8 Ihmiset söivät kyllikseen, ja lähteeksi jääneitä paloja kerättiin seitsemän korillista. 9 Väkeä oli noin neljätuhatta.

Ap.t. 3:11-13 (Jeesuksen,), 16

10 He tunsivat hänet samaksi mieheksi, joka oli istunut Kauniilla portilla kerjäämässä, ja olivat hämmästyksestä suunniltaan sen johdosta, mitä hänelle oli tapahtunut.

11 Mies pysytteli yhä Pietarin ja Johanneksen seurassa, ja kaikki riensivät ihmeissään heidän luokseen niin sanottuun Salomon pylväikköön. 12 Tämän nähdessään Pietari alkoi puhua kansalle: "Israelilaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? 13 Ei - Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen,  ...

16 Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette.

Ps. 23:1-6

1 Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

2 Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.

3 Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.

4 Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.

5 Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen.

6 Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

Ap.t. 16:25-34

25 Keskiyön aikaan Paavali ja Silas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa, ja toiset vangit kuuntelivat heitä. 26 Yhtäkkiä tuli raju maanjäristys. Vankilan perustukset järkkyivät, kaikki ovet lennähtivät auki, ja kaikkien kahleet irtosivat. 27 Vartija havahtui unestaan, ja kun hän näki vankilan ovet selkoselällään, hän luuli vankien karanneen ja tempasi miekan surmatakseen itsensä. 28 Silloin Paavali huusi kovalla äänellä: "Älä tee itsellesi mitään! Me olemme kaikki täällä." 29 Vartija pyysi valoa, ryntäsi sisään ja heittäytyi vavisten Paavalin ja Silaksen eteen. 30 Hän vei heidät ulos ja kysyi: "Herrat! Mitä minun on tehtävä, että pelastuisin?" 31 He vastasivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi." 32 He puhuivat sitten Herran sanaa hänelle ja koko talonväelle. 33 Heti paikalla, keskellä yötä, vanginvartija otti heidät hoiviinsa ja pesi ruoskaniskujen haavat, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin heti. 34 Hän vei heidät kotiinsa ja kattoi heille ruokapöydän, ja yhdessä koko talonväkensä kanssa hän riemuitsi, kun nyt uskoi Jumalaan.

Kolossal. 4:17 Muista

"Muista hoitaa hyvin se tehtävä, jonka olet Herralta saanut."

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

 

3:5

Kukapa luokan taulun edessä seisten rukoilisi matematiikan periaatetta ratkaisemaan probleeman? Sääntö on jo olemassa, ja meidän tehtävänämme on työskennellä ratkaisun löytämiseksi. Aiommeko pyytää kaiken hyvyyden jumalallista Periaatetta tekemään oman työnsä? Jumalan työ on tehty, ja meidän on vain käytettävä hyväksemme Hänen sääntöään saadaksemme Hänen siunauksensa, joka antaa meille kyvyn ahkeroida, että pelastuisimme.

18:5

Hänen tehtävänsä oli sekä henkilökohtainen että yhteinen. Hän teki elämäntyönsä hyvin, ei ainoastaan oikeudenmukaisuudesta itseään vaan myös laupeudesta kuolevaisia kohtaan - osoittaakseen kuinka heidän tuli tehdä oma elämäntyönsä; ei tehdäkseen sitä heidän puolestaan eikä vapauttaakseen heitä mistään vastuusta. Jeesus toimi pelottomasti, vastoin aistien hyväksyttyjä väitteitä, vastoin farisealaisia oppeja ja tapoja, ja parantavalla voimallaan hän kumosi kaikkien vastustajiensa puheet.

136:1

Jeesus perusti kirkkonsa ja täytti tehtävänsä Kristus-parantamisen henkisellä perustalla. Hän opetti seuraajilleen, että hänen uskonnollaan oli jumalallinen Periaate, joka ajaisi ulos erheen ja parantaisi sekä sairaat että synnintekijät. Hän ei tunnustanut Jumalasta erillisiä älyä, toimintaa eikä elämää. Huolimatta häneen tämän johdosta kohdistuneesta vainosta hän käytti jumalallista voimaansa pelastaakseen ihmiset sekä ruumiillisesti että henkisesti.

462:9

Jos opiskelija lähtee soveltamaan Totuuden opetuksia käytäntöön vain osittain, jakaa mielenkiintonsa Jumalan ja mammonan kesken ja korvaa Totuuden omilla näkemyksillään, hän saa väistämättä sadoksi kylvämäänsä erhettä. Joka haluaa näyttää toteen Kristillisen Tieteen parantamista, hänen täytyy pitäytyä tiukasti sen sääntöihin, ottaa vaarin jokaisesta lausumasta ja edistyä lähtemällä asetetuista perussäännöistä. Tämä tehtävä ei ole vaikea eikä vaivalloinen, kun tie on viitoitettu mutta vain itsensä kieltäminen, vilpittömyys, kristillisyys ja kestävyys tuovat palkinnon kuten yleensä kaikilla elämän aloilla.

483:24-4

Koska Mielen Tiede näyttää vievän pohjan tavallisten, vain aineellisten havaintojen parissa painiskelevien tieteellisten koulukuntien kunnioittamiselta, se on saanut osakseen vastarintaa; mutta jos jokin järjestelmä kunnioittaa Jumalaa, sen pitäisi saada kaikkien ajattelevien ihmisten tuki eikä vastarintaa. Ja Kristillinen Tiede todella kunnioittaa Jumalaa enemmän kuin mikään muu teoria ja tekee tämän Hänen säätämällään tavalla, tekemällä monia suurenmoisia tekoja jumalallisen nimen ja luonteen kautta. Meidän täytyy täyttää tehtävämme arkailematta ja teeskentelemättä, sillä tehdäksemme työn hyvin meidän on tehtävä se epäitsekkäästi. Kristinusko perustuu jumalalliseen Periaatteeseen ja todetaan siis erehtymättömäksi vasta, kun sen absoluuttinen Tiede saavutetaan. Tämän toteuduttua eivät ylpeys, ennakkoluulot, kiihkoilu tai kateus voi huuhtoa pois sen perustusta, sillä se on rakennettu kalliolle, Kristukselle.

25:22

Vaikka suuri Opettaja osoittikin olevansa synnin ja sairauden herra hän ei suinkaan vapauttanut muita samoin antamasta välttämättömiä todisteita omasta hurskaudestaan. Hän teki työtä opastaakseen heitä, jotta he voisivat hänen tavallaan ilmentää tätä voimaa ja ymmärtää sen jumalallista Periaatetta. Ehdoton usko Opettajaan ja kaikki häneen kohdistamamme tunteenomainen rakkaus eivät riitä tekemään meistä hänen kaltaisiaan.  Meidän on mentävä ja tehtävä samoin, muutoin emme käytä hyväksemme niitä runsaita siunauksia, joiden suomiseksi meille Mestarimme teki työtä ja kärsi. Kristuksen jumalallisuus ilmeni Jeesuksen ihmisyydessä.

233:16

Hänen oikean kätensä varjo lepää jo aikamme yllä. Te, jotka osaatte arvioida taivaan muodon - aineelliset merkit - kuinka paljon enemmän teidän pitäisikään arvioida mentaalisia merkkejä ja saada aikaan synnin ja sairauden perikato voittamalla niitä aiheuttavat ajatukset ja ymmärtämällä se henkinen perikuva, joka oikaisee ja hävittää ne. Mestarimme tehtävänä oli tämän totuuden ilmaiseminen koko ihmiskunnalle, myös niille sydämille, jotka kielsivät hänet.

225:24

Palkattoman orjatyön lakkauttaminen Yhdysvalloissa laillista tietä oli vaikeaa, mutta vielä vaikeampi tehtävä on mentaalisen orjuuden poistaminen. Kuolevaiselle mielelle luontaiset tyrannimaiset taipumukset, joista versoo alituiseen uusia tyranniuden muotoja, täytyy kitkeä juurineen jumalallisen Mielen vaikutuksen avulla.

323:6

Rakkauden terveellisen kurituksen avulla meitä autetaan eteenpäin vaelluksellamme kohti oikeamielisyyttä, rauhaa ja puhtautta, jotka ovat Tieteen rajapyykkejä. Nähdessämme totuuden äärettömät tehtävät pysähdymme - odotamme Jumalaa. Sitten jatkamme eteenpäin, kunnes rajoittamaton ajatus vaeltaa tenhoutuneena, ja vankeudestaan vapautunut tajunta siivittyy nousemaan jumalalliseen kirkkauteen.

28:1

Fariseukset väittivät tietävänsä ja opettavansa Jumalan tahtoa, mutta he olivat vain Jeesuksen tehtävän menestymisen esteenä. Jopa monet hänen oppilaistaan vaikuttivat estävästi. Ellei Mestari olisi ottanut yhtään oppilasta ja opettanut Jumalan näkymättömiä totuuksia, häntä ei olisi ristiinnaulittu. Päätös Hengen pitämisestä aineen vallassa on Totuuden ja Rakkauden vainooja.

150:5

Meidän aikanamme Totuuden parantavaa voimaa näytetään laajalti toteen tietoisuudessa vaikuttavana, ikuisena Tieteenä eikä ihmeellisten ilmiöiden esityksinä. Sen ilmestyminen merkitsee, että evankeliumi “maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto” tulee uudelleen. Se tulee Mestarimme lupauksen mukaisesti jäädäkseen pysyväksi armonjakeluksi ihmisten keskuuteen; mutta Kristillisen Tieteen tehtävänä ei ole nyt, kuten ei ollut sen ensimmäisten toteennäyttöjen aikoinakaan, ensisijaisesti fyysinen parantaminen. Nyt kuten silloinkin tehdään tunnustekoja ja ihmeitä parantamalla fyysisiä sairauksia metafyysisesti; mutta näiden merkkien tarkoituksena on vain osoittaa parantamisen jumalallinen alkuperä — todistaa Kristus-voiman syvällisemmän tehtävän, maailman syntien pois ottamisen, todellisuus.