Taivasten valtakunta                ke 5.11.2008                128, 192, 72

Raamattu

Matteus 10:5-8

5 Nämä kaksitoista Jeesus lähetti matkaan annettuaan heille ohjeet:

"Älkää menkö vierasheimoisten keskuuteen älkääkä mihinkään Samarian kaupunkiin. 6 Sen sijaan menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo 7 ja julistakaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle.' 8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.

Matteus 18:1-5

1 Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?"

2 Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen 3 ja sanoi:

"Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. 4 Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. 5 Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut.

Matteus 20:1-16

1 "Taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. 2 Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. 3  Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. 4 'Menkää tekin viinitarhaan', hän sanoi heille, 'minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa.' 5 Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. 6 Kun hän sitten meni ulos yhdennellätoista tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä: 'Miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina?' 7 'Kukaan ei ole palkannut meitä', he vastasivat. Hän sanoi miehille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani.'

8 "Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen: 'Kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten.' 9 Ne, jotka oli palkattu yhdennellätoista tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. 10 Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. 11 Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle: 12 'Nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen.' 13 Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä: 'Ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me sopineet denaarista? 14 Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle, 15 ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan? Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä?'

16 "Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi."

Matteus 5:3,10

3 "Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.

10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.

Matteus 7:21

21 "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.

Matteus 9:35

35 Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.

Gal. 5:13-21

13 Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. 14 Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." 15 Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ettette lopullisesti tuhoa toisianne.

16 Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja. 17 Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. 18 Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia. 19 Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20 epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, 21 kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa.

Hepr. 12:28

28 Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein,

Kol. 1:12-14

12 Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. 13 Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, 14 hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto.

Room. 14:17,18

17 Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. 18 Joka tällä tavoin palvelee Kristusta, on Jumalalle mieleen ja saa ihmistenkin arvonannon.

Luukas 13:18-21

18 Jeesus sanoi sitten: "Millainen on Jumalan valtakunta? Mihin vertaisin sitä? 19 Se on kuin sinapinsiemen, jonka mies kylvi kasvimaahansa. Sen taimi kasvoi ja oli lopulta kuin puu, ja taivaan linnut rakensivat pesänsä sen oksille."

20 Vielä hän sanoi: "Mihin vertaisin Jumalan valtakuntaa? 21 Se on kuin hapate. Kun nainen sekoitti sen kolmeen vakalliseen jauhoja, koko taikina happani."

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

16:34-35

Tulkoon Sinun valtakuntasi;

Sinun valtakuntasi on tullut; olet aina läsnä.

20:5

Muodollisuuksiin sidotulle papille ja ulkokullatulle fariseukselle Jeesus sanoi: ”Publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan.” Jeesuksen maallinen elämä aloitti uuden ajanlaskun, jota sanomme kristilliseksi aikakaudeksi, mutta hän ei säätänyt muotoihin sidottua jumalanpalvelua. Hän tiesi, että ihmiset voivat ottaa kasteen, käydä ehtoollisella, tukea papistoa, noudattaa sapattia, lukea pitkiä rukouksia — ja silti olla aistillisia ja synnillisiä.

130:21

Tämän kirjoittaja on ahertanut kauan horjuttaakseen aikuisten uskoa aineeseen ja juurruttaakseen heidän mieleensä edes hitusen uskoa Jumalaan — aavistuksen Hengen kyvystä tehdä ruumis sopusointuiseksi — ja silloin hän on usein muistanut Mestarimme rakkautta pieniä lapsia kohtaan ja ymmärtänyt, kuinka totta onkaan, että heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.

174:18

Siinain jylinä ja Vuorisaarna seuraavat aikakausien jälkiä, tavoittavat ne ja nuhtelevat matkallaan kaikkea erhettä ja julistavat taivasten valtakuntaa maan päällä. Totuus on tuotu ilmi. Tarvitaan vain sen soveltamista käytäntöön.

208:21

Oppikaamme todellisesta ja ikuisesta ja valmistautukaamme Hengen herruuteen, taivasten valtakuntaan — kaikkiallisen sopusoinnun hallintoon, joka ei voi kadota eikä jäädä ikuisesti näkymättömiin.

266:26

Kuolevaisten täytyy seurata Jeesuksen sanoja ja hänen toteennäyttöjään, joilla on valta lihaan. Valtiaaksi korotettu täydellinen ja ääretön Mieli on taivas. Kuolevaisista peräisin olevat pahat uskomukset ovat helvetti. Ihminen on Hengen idea; hänessä kuvastuu autuuttava läsnäolo, joka tuo maailmankaikkeuteen valon. Ihminen on kuolematon, henkinen. Hän on synnin ja heikkouden yläpuolella. Hän ei astu ajan rajojen yli Elämän mittaamattomaan ikuisuuteen, vaan hänen olemassaolonsa on rinnakkaista Jumalan ja maailmankaikkeuden kanssa.

291:12

Yleinen pelastus perustuu edistykseen ja koetuksiin eikä ole saavutettavissa ilman niitä. Taivas ei ole paikka vaan Mielen jumalallinen tila, jossa Mielen kaikki ilmentymät ovat sopusointuisia ja kuolemattomia, koska siinä ei ole syntiä ja havaitaan, että ihmisellä ei ole omaa vanhurskautta vaan ”Herran mieli”, kuten Raamattu sanoo.

536:1

Ilmestyskirjassa sanotaan: ”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.” Johanneksen näyssä taivas ja maa merkitsevät henkisiä ideoita ja meri — myrskyn milloin eteen- milloin taaksepäin heittelemien inhimillisten käsitysten vertauskuva — todetaan hävinneeksi. Jumalallinen ymmärrys hallitsee, on kaikki, eikä ole muuta tietoisuutta.

590:9-19

Taivas kuvaa sopusointua ja jumalallinen Tiede tulkitsee taivaallisen sopusoinnun Periaatetta. Suuri ihme inhimilliselle ymmärrykselle on jumalallinen Rakkaus, ja elämämme suuri välttämättömyys on saada oikea käsitys siitä, mitä on taivasten valtakunta ihmisessä. Tätä päämäärää emme saavuta niin kauan kuin vihaamme lähimmäistämme tai arvioimme väärin ketään, jonka Jumala on määrännyt julistamaan Hänen Sanaansa. Ja edelleen, ilman oikeaa käsitystä jumalallisen Periaatteen korkeimmasta näkyvästä ideasta emme voi ymmärtää jumalallista Periaatetta.

573:3-10

Ilmestyskirjan kirjoittaja oli meidän olemassaolomme tasolla; kuitenkin hän näki mitä silmä ei voinut havaita — sellaista, mikä on näkymätöntä innoittumattomalle ajatukselle. Tämä Pyhien Kirjoitusten todistus tukee sitä Tieteen tosiasiaa, että taivas ja maa ovat henkisiä yhdelle inhimilliselle tietoisuudelle, Jumalan antamalle tietoisuudelle, kun taas toiselle, valaisemattomalle inhimilliselle mielelle, näky on aineellinen.

587:26

TAIVAS. Sopusointu; Hengen valta; jumalallisen Periaatteen hallinto; henkisyyttä; autuutta; Sielun ilmapiiri.

590:1

TAIVASTEN VALTAKUNTA. Sopusoinnun valta jumalallisessa Tieteessä; erehtymättömän, ikuisen ja kaikkivaltiaan Mielen valtakunta; Hengen ilmapiiri, jossa Sielu on yksinvaltias.