Aihe: Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.

Keskiviikko 18.9.2019

Raamattu

Luuk. 8:40

40 Kun Jeesus tuli takaisin, häntä vastassa oli suuri joukko ihmisiä, sillä kaikki olivat odottaneet häntä.

 

Luuk. 10:25-42

25 Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: "Opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän?"  26 Jeesus sanoi hänelle: "Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet?"  27 Mies vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."  28 Jeesus sanoi: "Oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää."  29 Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia, ja jatkoi: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?" 30 Jeesus vastasi hänelle näin: "Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin.  31 Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi.  32 Samoin teki paikalle osunut leeviläinen: kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi.  33 "Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli.  34 Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta.  35 Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: 'Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin.'  36 Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?"  37 Lainopettaja vastasi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta." Jeesus sanoi: "Mene ja tee sinä samoin."

38 Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen.  39 Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan.  40 Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: "Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua."  41 Mutta Herra vastasi: "Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista.  42 Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois."

 

Matt. 6:19-21, 25 älkää, 26, 32 Teidän, 33

19 "Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.  20 Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta.  21 Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.

25 … älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?  26 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut!  32 … Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä.  33 Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

340:16-18

   ”Älä pidä muita jumalia minun rinnallani” (2 Mooseksen Kirja 20:3). Ensimmäinen käsky on rakkain raamatunkohtani. Se ilmentää Kristillistä Tiedettä.

 

465:9-12

   Kysymys. — Mikä on Jumala?

   Vastaus. — Jumala on ruumiiton, jumalallinen, ylin, ääretön Mieli, Henki, Sielu, Periaate, Elämä, Totuus, Rakkaus.

167:20

Jotta sinulla voisi olla yksi Jumala ja voisit käyttää hyväksesi Hengen voimaa, sinun täytyy rakastaa Jumalaa yli kaiken.

 

205:22

   Kun oivallamme, että on vain yksi Mieli, silloin meille avautuu jumalallinen laki rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme, kun taas usko moniin hallitseviin mieliin estää ihmisen normaalin kulkeutumisen kohti ainoaa Mieltä, ainoaa Jumalaa, ja johtaa ihmisajatukset vastakkaisiin kanaviin, joissa vallitsee itsekkyys.

 

51:31

   Jeesus oli epäitsekäs. Hänen henkisyytensä erotti hänet aistimellisuudesta ja sai itsekkään materialistin vihaamaan häntä; mutta juuri tämä henkisyys antoi Jeesukselle kyvyn parantaa sairaita, ajaa ulos pahan ja herättää kuolleita.

 

366:30

   Jos haluamme avata sairaille heidän vankiloittensa ovet, meidän täytyy ensin oppia sitomaan särjetyt sydämet. Jos haluamme parantaa Hengen kautta, emme saa kätkeä henkisen parantamisen leiviskää sen muodon hikiliinaan emmekä haudata Kristillisen Tieteen moraalia kirjaimen käärinliinaan. Lempeä sana ja potilaan kristillinen rohkaisu, osaaottava kärsivällisyys hänen pelkojensa suhteen ja niiden karkottaminen ovat parempia kuin vuolaiden teorioiden ylenpalttisuus, kaavamaiset lainatut puheet ja perustelujen jakeleminen, sillä nämä ovat vain ivamukailuja aidosta Kristillisestä Tieteestä, joka liekehtii jumalallista Rakkautta.

 

454:18-22

Rakkaus Jumalaa ja ihmistä kohtaan on oikea kannustin sekä parantamisessa että opettamisessa. Rakkaus innoittaa, valaisee, säätää ja näyttää tien. Oikeat vaikuttimet antavat siivet ajatukselle ja voiman ja vapauden puheelle ja toiminnalle.

 

451:8

   Kristillisen Tieteen opiskelijat, jotka aloittavat sen kirjaimesta ja luulevat onnistuvansa ilman henkeä, kokevat uskonsa haaksirikon tai joutuvat surkeasti harhateille. Heidän ei tule vain etsiä vaan myös ponnistella päästäkseen Elämän kaidalle polulle, ”sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät”. Ihminen vaeltaa siihen suuntaan mihin hän katsoo, ja missä hänen aarteensa on, siellä on myös hänen sydämensä. Jos toiveemme ja kiintymyksemme ovat henkisiä, ne tulevat ylhäältä eivätkä alhaalta ja kantavat, kuten muinoin, Hengen hedelmiä.

 

258:27

   Kuolevaisilla on hyvin epätäydellinen käsitys henkisestä ihmisestä ja hänen ajatuksensa äärettömästä ulottuvuudesta. Hänelle kuuluu ikuinen Elämä. Koska ihminen ei ole koskaan syntynyt eikä koskaan kuole, hänen olisi mahdotonta Jumalan hallitsemana ikuisessa Tieteessä pudota korkeasta asemastaan.

 

253:35

   Jumalallinen vaatimus ”Olkaa siis te täydelliset” on tieteellinen, ja täydellisyyteen johtavat inhimilliset askeleet ovat välttämättömiä. Johdonmukaisia ovat ne, jotka valvoen ja rukoillen ”juoksevat eivätkä näänny . . . vaeltavat eivätkä väsy”, jotka omaksuvat hyvän nopeasti ja pysyvät kannassaan tai lähestyvät hiljalleen päämäärää eivätkä lannistu. Jumala vaatii täydellisyyttä, mutta ei ennen kuin taistelu Hengen ja lihan välillä on taisteltu ja voitto saatu. Meillä ei ole oikeutta lakata syömästä, juomasta ja olemasta vaatetettuja aineellisesti, ennen kuin saavutamme olemassaolon henkiset tosiasiat askel askeleelta. Kun odotamme kärsivällisesti Jumalaa ja etsimme Totuutta oikeamielisesti, Hän näyttää meille tien. Epätäydelliset kuolevaiset käsittävät vain hitaasti henkisen täydellisyyden lopullisen päämäärän, mutta oikein alkaminen ja kamppailun jatkaminen olemisen suuren ongelman ratkaisemiseksi merkitsee jo paljon.