Keskiviikko 6.2.2008               Sanan julistus 

Raamattu

Room. 10:11– 18

11 Kirjoituksissa sanotaan: "Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään." 12 Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. 13 Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu." 14 Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? 15 Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: "Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet!" 16 Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin: "Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme?" 17 Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. 18 Nyt kysyn: eivätkö he ehkä ole kuulleetkaan sitä? Varmasti ovat: – Heidän äänensä on kaikunut kaikkialle, heidän sanansa maan ääriin asti.

Jes. 40:28-31

28 Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja?

Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa.

29 Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa.

30 Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat,

31 mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy.

1.Joh. 1:1-5

1 Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta. 2 Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. 3 Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys Isään ja hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen. 4 Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. 5 Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää.

Joh. 12:

44 Jeesus huusi kovalla äänellä: "Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. 45 Joka näkee minut, näkee lähettäjäni. 46 Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. 47 Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. 48 Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. 49 En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, 50 ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."

Matt. 13:

10 Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: "Miksi sinä puhut heille vertauksin?"

11 Jeesus vastasi: "Siksi, että te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta he eivät. 12 Jolla on, sille annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on. 13 Minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät eivätkä kuitenkaan näe ja kuulevat eivätkä kuitenkaan kuule eivätkä ymmärrä. 14 Heissä käy toteen tämä Jesajan ennustus: – Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa älkääkä nähkö.

15 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, vain vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi enkä minä parantaisi heitä.

16 "Autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja korvanne, koska ne kuulevat! 17 Totisesti: monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.

Ef. 6:10-20

10 Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. 11 Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. 12 Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. 13 Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. 14 Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan 15 ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. 16 Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. 17 Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.

18 Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. 19 Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta, 20 jonka vuoksi olen lähettiläänä, nyt vankilassa. Rukoilkaa, että voisin puhua rohkeasti, niin kuin minun tulee.

Tiede ja terveys [Mary Baker Eddy]

38:26

Jeesus viitoitti tien toisille. Hän toi julki Kristuksen, jumalallisen Rakkauden henkisen idean. Niille, jotka olivat hautautuneet synnin ja oman itseyden uskomukseen ja elivät vain nauttiakseen ja tyydyttääkseen aistejaan, hänen sanomansa ydin oli: Silmät teillä on, ettekä näe, ja korvat, ettekä kuule, ettette ymmärtäisi ja kääntyisi, ja etten minä teitä parantaisi. Hän opetti, että aineelliset aistit sulkevat oven Totuudelta ja sen parantavalta voimalta.

271:27-14

Niillä, jotka ovat valmiit jättämään verkkonsa tai heittämään ne oikealle puolelle löytääkseen Totuuden, on nyt kuten muinoin tilaisuus oppia ja harjoittaa kristillistä parantamista. Se on löydettävissä Raamatusta. Tämän voiman saamme Sanan henkisestä sisällöstä. Mutta kuten Paavali sanoo: “Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä?” Jos lähetetään, kuinka he voivat saarnata, käännyttää ja parantaa kansanjoukkoja, jos kansa ei kuuntele heitä?

350:6-22

Ymmärtääkseen kaikki Mestarimme Uudessa Testamentissa esitetyt sanonnat, nuo äärettömän merkitykselliset sanonnat, hänen seuraajiensa täytyy kasvaa siihen ihmisyyden mittaan Kristuksessa Jeesuksessa, mikä antaa heille kyvyn tulkita hänen sanojensa henkisen merkityksen. Silloin he tietävät, kuinka Totuus ajaa ulos erheen ja parantaa sairaat. Hänen sanansa olivat hänen tekojensa hedelmä, ja ne molemmat täytyy ymmärtää. Ellemme käsitä tekoja, jotka saivat selityksensä hänen sanoissaan, jäävät sanat meille hämäriksi.

Mestari kieltäytyi usein selittämästä sanojaan, koska aineellisella aikakaudella oli vaikea käsittää henkistä Totuutta. Hän sanoi: “Paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.”

37:17

Milloin oppivat Jeesuksen seuraajiksi tunnustautuneet olemaan hänen kaltaisiaan kaikilla hänen teillään ja tekemään hänen mahtavia tekojaan? Ne, jotka aiheuttivat tuon vanhurskaan miehen marttyyriuden, olisivat mielellään typistäneet hänen pyhän elämäntyönsä oppijärjestelmäksi. Kunpa tämän päivän kristityt omaksuisivat tuon elämänuran käytännöllisemmän merkityksen! On mahdollista —  jopa jokaisen lapsen, miehen ja naisen velvollisuus ja etuoikeus —  seurata jossain määrin Mestarin esimerkkiä ilmentämällä Totuutta ja Elämää, terveyttä ja pyhyyttä. Kristityt väittävät olevansa hänen seuraajiaan, mutta seuraavatko he häntä hänen määräämällään tavalla? Kuulkaa näitä ehdottomia käskyjä: “Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on!” “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille!” “Parantakaa sairaita!”

7:19

Ei Sielu vaan fyysinen aistimus aiheuttaa aineelliset hurmokset ja tunne-elämykset. Jos henkinen aisti aina ohjaisi ihmisiä, hurmion hetkistä kasvaisi ylevämpi kokemus ja parempi, hartaampana itsekieltäymyksenä ja puhtautena ilmenevä elämä.  Hurskaiden tunteiden omahyväinen ilmaiseminen ei tee kenestäkään kristittyä. Jumalaan ei ihminen voi vaikuttaa "Jumalan korva" ei ole kuulohermo. Se on kaiken kuuleva ja kaiken tietävä Mieli, joka aina tietää ihmisen kaikki tarpeet ja täyttää ne.

26:

Mestarimme ei opettanut pelkkää teoriaa, opinkappaleita tai uskomuksia. Hänen opetuksensa ja käytäntöön soveltamisensa sisältönä oli kaiken todellisen olemisen jumalalunen Periaate. Hän ei todistanut kristillisyyttään millään uskonnon tai hartaudenharjoituksen muodolla tai järjestelmällä vaan Kristillisellä Tieteellä, joka tuo esiin Elämän ja Rakkauden sopusoinnun. Jeesus lähetti Johannes Kastajalle sanan, jonka tarkoituksena oli kiistattomasti osoittaa, että Kristus oli tullut: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet: sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia." Toisin sanoen: Kertokaa Johannekselle, mitä jumalallisen voiman todistaminen on, niin hän käsittää heti, että tämän messiaanisen toiminnan voima on Jumala.

317:6

Kenen elämä meidän aikanamme eniten muistuttaa Jeesuksen elämää ja kuka parhaiten julistaa Kristillisen Tieteen voimaa, hän on juova Mestarinsa maljasta.

325:34

Aina kun Totuutta ensi kertaa julistetaan tiettynä aikakautena, se loistaa kuten "valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt".

410:20

Apostoli Johannes sanoo: "Pelkoa ei Rakkaudessa ole, vaan täydellinen Rakkaus karkottaa pelon . . . ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi Rakkaudessa." Tässä eräs Kristillisen Tieteen täsmällinen ja innoittunut julistus.