Aihe: Rukous        17.1.2007                                             

Raamattu

Matt. 17:14-21

14 Kun he palasivat väkijoukon luo, Jeesuksen eteen tuli mies, joka polvistui 15 ja sanoi: "Herra, armahda poikaani! Hän on kuunvaihetautinen, ja hänen tilansa on kovin huono. Hän kaatuu usein, milloin tuleen, milloin veteen. 16 Minä toin hänet opetuslastesi luo, mutta he eivät pystyneet parantamaan häntä." 17 Silloin Jeesus sanoi: "Voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea! Kuinka kauan minun vielä on oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika tänne." 18 Jeesus käski ankarin sanoin pahan hengen poistua, ja se lähti pojasta. Siitä hetkestä poika oli terve.

19 Kun he olivat taas keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: "Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?" 20 "Koska teillä on niin vähän uskoa", vastasi Jeesus. "Totisesti: jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. 21 Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla."

1.Piet. 3:8-12

8 Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. 9 Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen. 10 Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta.
11 Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.
12 Sillä Herran silmät katsovat hurskaiden puoleen, hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa,

Fil. 4:6-9

6 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. 7 Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.

8 Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. 9 Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.

Kol. 4:2

2 Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen.

1.Tess. 5:16-22

16 Iloitkaa aina. 17 Rukoilkaa lakkaamatta. 18 Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. 19 Älkää sammuttako Henkeä, 20 älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. 21 Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. 22 Pysykää erossa kaikesta pahasta.

Jaakob 1:5

5 Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.

Dan. 6:7,8,11,17, 20-23

7 Valvojat ja satraapit riensivät yhdessä kuninkaan luo ja sanoivat hänelle näin: "Ikuisesti eläköön kuningas Dareios! 8 Kaikki valtakunnan valvojat, käskynhaltijat ja satraapit, hovimiehet ja maaherrat ovat yksimielisiä siitä, että tulisi antaa seuraava kuninkaallinen asetus ja vahvistaa tällainen määräys: Jos joku kolmenkymmenen päivän aikana tästä lähtien rukoilee jotakin keneltä tahansa jumalalta tai ihmiseltä paitsi sinulta, kuningas, hänet heitettäköön leijonien luolaan.

11 Kun Daniel sai tietää, että tällainen määräys oli annettu, hän meni taloonsa. Sen kattohuoneen ikkunat olivat Jerusalemiin päin, ja kolme kertaa päivässä Daniel polvistui siellä ja rukoili ja kiitti Jumalaansa, niin kuin hänellä ennenkin oli ollut tapana.

17 Silloin kuningas käski noutaa Danielin ja heittää hänet leijonien luolaan. Kuningas sanoi Danielille: "Sinun jumalasi, jota sinä alati palvelet, pelastakoon sinut!"

20 Aamun koitteessa kuningas nousi ja kiirehti leijonien luolalle. 21 Tultuaan luolan suulle hän huusi Danielia murheellisella äänellä ja sanoi: "Daniel, elävän jumalan palvelija! Onko jumalasi, jota sinä alati palvelet, pystynyt pelastamaan sinut leijonilta?" 22 Daniel vastasi: "Ikuisesti eläköön kuningas! 23 Minun Jumalani lähetti enkelin sulkemaan leijonien kidan, eivätkä ne vahingoittaneet minua, koska Jumalani havaitsi minut viattomaksi, enkä minä ole tehnyt mitään väärää myöskään sinua kohtaan, kuningas."

Matt. 26:36,39,42

36 Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan ja sanoi heille: "Jääkää te tähän siksi aikaa kun minä käyn tuolla rukoilemassa."

39 Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili: "Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä."

42 Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen: "Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi."


Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

1:1

RUKOUS, joka uudistaa syntisen ja parantaa sairaan, on ehdotonta uskoa, että Jumalalle on kaikki mahdollista - Hänen ymmärtämisensä henkisesti, itsestä vapautunut rakkaus. Riippumatta siitä, mitä muut saattavat sanoa tai ajatella tästä asiasta, minä puhun kokemuksesta. Rukous, valvominen ja työ yhdistyneinä itsensä uhraamiseen ovat Jumalan armollisia välineitä toteuttaa kaikki se, mitä on menestyksellisesti tehty ihmiskunnan kristillistämisen ja terveyden hyväksi.

Lausumattomat ajatukset eivät ole tuntemattomia jumalalliselle Mielelle. Toivominen on rukousta, emmekä voi menettää mitään uskoessamme Jumalalle toivomuksemme, jotta ne muovautuisivat ja ylevöityisivät, ennen kuin ne ilmenevät sanoina ja tekoina.

2:8-29

Jumalaa ei ylistyksin taivuteta tekemään enempää kuin  Hän on jo tehnyt, eikä ääretön voi tehdä vähempää kuin  suoda kaikkea hyvää, koska Hän on muuttumaton viisaus ja Rakkaus. Voimme tehdä enemmän itsemme hyväksi nöyrillä hartailla rukouksilla, mutta Jumala, täysin Rakastava, ei suostu niihin, jos pelkästään palvelemme Häntä sanoin, sillä Hän tietää jo kaiken.

Rukous ei voi muuttaa olemisen Tiedettä mutta se auttaa meitä pääsemään sopusointuun sen kanssa. Hyvyys yltää Totuuden toteennäyttöön. Vaaditaan muutakin kuin pyyntö, että Jumala pelastaisi meidät. Pelkkä tapa vedota jumalalliseen Mieleen, kuten vetoamme inhimilliseen olentoon, ylläpitää uskomusta, että Jumala on inhimillisen rajoittunut; tämä erhe estää henkistä kasvua.

Jumala on Rakkaus. Voimmeko pyytää Häntä olemaan enemmän? Jumala on äly. Voimmeko kertoa äärettömälle Mielelle mitään, mitä Hän ei jo tietäisi? Odotammeko voivamme muuttaa täydellisyyttä? Pyydämmekö lisää avoimella lähteellä, josta virtaa

enemmän kuin otamme vastaan? Lausumaton toivomus vie varmasti meidät lähemmäs kaiken olemassaolon ja autuuden lähdettä.

206:11

Tahdonvoima kykenee kaikkeen pahaan. Se ei voi parantaa sairaita, sillä se on epävanhurskaiden rukousta, kun taas ylevämpien mielentilojen – toivon, uskon ja rakkauden – harjoittaminen on vanhurskaiden rukousta. Tämä rukous, jota hallitsee Tiede eikä aistit, parantaa sairaat.

Tieteellisestä Jumalan suhteesta ihmiseen näemme, että mikä on siunaukseksi yhdelle on siunaukseksi kaikille, kuten Jeesus osoitti leivillä ja kaloilla, koska Henki eikä aine on tarpeiden tyydytyksen lähde.

231:9

Mitä Jumala ei voi tehdä, on ihmisen turha yrittää. Ellei Jumala paranna sairaita, he eivät parane, sillä mikään vähäisempi voima ei ole äärettömän Kaikkivaltiaan veroinen, mutta Jumala, Totuus, Elämä, Rakkaus parantaa varmasti sairaat oikeamielisten rukouksen kautta.

218:18

Miksi rukoilet sairaiden paranemista, ellet usko Jumalan haluun ja kykyyn parantaa heidät? Jos todella uskot Jumalaan, miksi korvaat lääkkeillä Kaikkivaltiaan voiman ja käytät keinoja, jotka vain johtavat aineellisille avunsaannin teille sen sijaan, että kääntyisit hädän hetkellä Jumalan, jumalallisen Rakkauden puoleen, joka on aina läsnäoleva apu?

367:17

Kristillisellä Tieteilijällä on meidän aikanamme se asema, josta Jeesus puhui opetuslapsilleen sanoessaan: "Te olette maan suola." "Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä." Valvokaamme, ahkeroikaamme ja rukoilkaamme, ettei tämä suola menettäisi suolaisuuttaan ja ettei tämä valo jäisi kätköön vaan loistaisi yhä kirkkaammin, kunnes hehkuu keskipäivän loistossaan.

497:25

Ja me vakaasti lupaamme valvoa, ja rukoilla, että meillä olisi se Mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli; tehdä muille samoin kuin haluaisimme heidän tekevän meille; ja olla armeliaita, oikeudenmukaisia ja puhtaita.

326:19

Oikein elämisen päätös ja vaikutin voidaan saavuttaa nyt. Päästyäsi tähän pisteeseen olet aloittanut niin kuin sinun tuleekin. Olet alkanut opiskella Kristillisen Tieteen kertotaulua, eikä mikään muu kuin väärät tarkoitusperät voi estää edistystäsi. Jos työskentelet ja rukoilet oikein vaikuttimin, avaa isäsi tien. ”Kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?”

14:12

Ole yksikin hetki tietoinen, että Elämä ja äly ovat puhtaasti henkisiä - eivät aineessa eivätkä peräisin aineesta - niin ruumiissa ei enää ilmene vaivoja. Jos kärsit sairaususkomuksesta, huomaat äkkiä olevasi terve. Suru muuttuu iloksi, kun ruumista hallitsee henkinen Elämä, Totuus ja Rakkaus. Tästä johtuu Jeesuksen lupauksen tuoma toivo: "Joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen... sillä minä menen Isän tykö" - [sillä Ego, Minuus, on poissa ruumiista ja kotona Totuuden ja Rakkauden tykönä]. Herran rukous on Sielun, ei aineellisen tajunnan rukous.

9:18

Rakastatko "Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi"? Tämä käsky sisältää paljon, myös luopumisen kaikista pelkästään aineellisista aistimuksista, kiintymyksistä ja palvonnasta. Tämä on kristinuskon eldorado. Se sulkee piiriinsä Elämän Tieteen ja tunnustaa ainoastaan Hengen jumalallisen herruuden, missä Sielu on meidän valtiaamme ja missä aineellisella tietoisuudella tai ihmistahdolla ei ole sijaa.