Aihe: Mentaalisen mielikuvan kääntäminen päinvastaiseksi

Keskiviikko 18.12.2019

Raamattu

Ps. 93: 1, 2, 4* yli, 5

1 Herra on kuningas! Mahti on hänen viittanaan, hän on vyöttäytynyt, kietonut vyötäisilleen voiman! Maanpiiri on lujalla perustalla, se ei horju.

2. Sinun valtaistuimesi on luja, se on ollut luja halki aikojen. Sinä olet ollut iäti.

4 … yli suurten, voimallisten vetten pauhinan, yli meren kuohujen on Herra korkeudessa voimallinen.

5 Sinun säädöksesi, Herra, ovat lujat ja varmat, pyhänä hohtaa sinun temppelisi ajasta aikaan.

 

Ps. 107:1

1 Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. 

1. Moos. 1:26, 27, 31*

26 Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu."

27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

31 Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää.

 

1. Moos. 2:6* sumu, 7*

6 … sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan.

7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

 

Saarn. 7:29

29 Vain tämän minä sain selville: Jumala on luonut ihmiset suoriksi, mutta itse he punovat kieroja juonia.

 

Matt. 12:22-26, 28, 29

22 Sitten Jeesuksen luo tuotiin sokea ja mykkä mies, jota vaivasi paha henki. Jeesus paransi hänet, niin että mies puhui ja näki.  23 Kaikki olivat ihmeissään ja kyselivät: "Entäpä jos tämä on Daavidin Poika?"  24 Mutta kun fariseukset kuulivat sen, he sanoivat: "Itsensä Belsebulin, pääpaholaisen, avulla hän pahoja henkiä karkottaa."  25 Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, eikä myöskään kaupunki tai perhe kestä, jos sitä repivät riidat.  26 Jos Saatana ajaa ulos Saatanan, silloin se on noussut itseään vastaan. Kuinka sen valtakunta silloin voi pysyä koossa?

28 Mutta jos minä karkotan pahoja henkiä Jumalan Hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne.  29 "Kuinka kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä? Vasta sitten hän voi ryöstää talon ja tavarat.

 

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

399:32

   Mestarimme kysyi: ”Kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää?” Toisin sanoen: Kuinka voin parantaa ruumiin, ellen aloita niin sanotusta kuolevaisesta mielestä, joka välittömästi hallitsee ruumista? Kun sairaus on kerta kaikkiaan hävitetty tästä niin sanotusta mielestä, on sairauden pelko mennyt ja näin ollen sairaus on täysin parannettu. Kuolevainen mieli on se ”väkevä”, joka täytyy pitää sidottuna, ennen kuin sen vaikutus terveyteen ja moraaliin voidaan poistaa. Kun tämä erhe on voitettu, voimme riistää ”väkevältä” hänen tavaransa, nimittäin synnin ja sairauden.

 

123:30

   Kristillinen Tiede eroaa aineellisesta tieteestä mutta ei ole sen vuoksi vähemmän tieteellistä. Kristillinen Tiede on päinvastoin mitä tieteellisintä, koska sen perustana on Totuus, kaiken tieteen Periaate.

 

262:6-7

Kristillinen Tiede ei ota Jumalan täydellisyydestä pois mitään vaan tunnustaa Hänelle kaiken kunnian.

 

304:9

Tämä on Kristillisen Tieteen opinkappale: että jumalalliselta Rakkaudelta ei voida riistää sen ilmentymää eli kohdetta; että iloa ei voida muuttaa suruksi, sillä suru ei ole ilon valtias; että hyvä ei voi aiheuttaa pahaa; että aine ei voi luoda mieltä eikä elämä päätyä kuolemaan. Täydellinen ihminen — täydellisen Periaatteensa, Jumalan, hallitsemana — on synnitön ja ikuinen.

 

62:29-31

Väärät näkemyksemme elämästä kätkevät ikuisen sopusoinnun ja aiheuttavat kärsimyksiä, joita sitten valitamme.

 

120:8-10

   Tiede kumoaa fyysisten aistien väärän todistuksen, ja tämän kumoamisen avulla kuolevaiset pääsevät olemisen perustotuuksiin.

 

126:8 Ihmisajatus

Ihmisajatus ei ole koskaan pienimmässäkään määrin tuonut ilmi todellista olemista. Ihmisuskomus on etsinyt ja tulkinnut omalla tavallaan Hengen kaikua ja tuntuu siten vääristäneen sen ja toistaneen sen aineellisesti, mutta inhimillinen mieli ei ole koskaan saanut aikaan todellista säveltä eikä tuonut ilmoille myönteistä ääntä.

 

260:32

   Jos etsimme ruumiista nautintoa, löydämme tuskaa; jos Elämää, löydämme kuoleman, jos Totuutta, löydämme erhettä, jos Henkeä, löydämme sen vastakohdan, aineen. Tee nyt päinvastoin. Käännä katseesi ruumiista Totuuteen ja Rakkauteen, kaiken onnen, sopusoinnun ja kuolemattomuuden Periaatteeseen. Pidä ajatuksesi vakaasti pysyvässä, hyvässä ja todessa, niin tuot nämä kokemukseesi siinä suhteessa kuin ne täyttävät ajatuksesi.

 

397:14-23

Tapaturman sattuessa ajattelet tai huudahdat: ”Olen loukkaantunut!” Ajatuksesi on voimakkaampi kuin sanasi, voimallisempi kuin itse tapaturma tekemään vahingosta todellisen.

   Käännä nyt tapahtumien kulku. Selitä, ettet ole loukkaantunut ja ymmärrä miksi näin on, niin tulet toteamaan tästä koituvan hyviä seurauksia täsmälleen samassa suhteessa, kuin lakkaat uskomasta fyysiseen, olet uskollinen jumalalliselle metafysiikalle ja luotat Jumalaan Kaikkena, kuten Raamattu Hänestä julistaa.

 

447:16

Kun synti tai sairaus — sopusoinnun vastakohta — näyttää todelta aineellisista aisteista, jaa potilaalle, häntä pelästyttämättä tai lannistamatta, totuutta ja henkistä ymmärrystä, jotka hävittävät sairauden. Paljasta ja leimaa vääriksi pahan ja sairauden uskottelut kaikissa muodoissaan mutta tajua, ettei niissä ole todellisuutta. Synnintekijää ei voi saada parannukseen pelkästään vakuuttamalla hänelle, ettei hän voi olla syntinen, koska syntiä ei ole. Kukistaaksesi synnin uskottelun sinun täytyy paljastaa se, riistää siltä naamio, osoittaa harha ja saada siten voitto synnistä ja osoittaa se epätodelliseksi. Sairaita ei paranneta pelkästään selittämällä ettei sairautta ole, vaan tietämällä ettei sitä ole.

 

312:1-4

   Kuinka totta onkaan, että kaiken aineellisten aistien kautta opitun täytyy kadota, koska olemisen henkiset tosiasiat Tieteessä kumoavat sellaisen niin sanotun tietämyksen.

 

392:25-28 Seiso

Seiso vartijana ajatustesi ovella. Myöntämällä vain sellaiset päätelmät, joiden haluat toteutuvan ruumiillisina seurauksina, hallitset itseäsi sopusointuisesti.