Teema: Henkinen ymmärtäminen

Keskiviikkoilta 20.3.2019

 

Raamattu

Ps. 139:23, 24

23 Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini.

24 Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.

 

Job 28:12 viisaus

12 … viisaus -- missä se on? Missä asuu ymmärrys?

 

Job 38:1, 36

1 Silloin Herra vastasi Jobille. Myrskyn keskeltä hän puhui:  36 Kuka on antanut iibis-linnulle viisauden? Kuka on antanut kukolle ymmärryksen?

 

Job 42:1, 2, 3 Olen, 5

1 Silloin Job sanoi Herralle:  2 -- Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa.  3 … Olen puhunut mitään ymmärtämättä asioista, joita en käsitä -- ne ovat minulle liian ihmeellisiä. 5 Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut.

 

Hepr. 13:8

8 Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.

 

Luke 10:38-42

38 Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen.  39 Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan.  40 Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: "Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua."  41 Mutta Herra vastasi: "Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista.

42 Vain yksi on tarpeen.* Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois."

 

1. Kor. 13:9-12

9 Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista,  10 mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. 11 Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen.  12 Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee.

 

Kol. 1:3, 4, 9, 10

3 Me kiitämme aina Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, kun rukoilemme teidän puolestanne.  4 Olemmehan saaneet kuulla teidän uskostanne Kristukseen Jeesukseen ja siitä rakkaudesta, jota osoitatte kaikkia pyhiä kohtaan  9 Siitä lähtien, kun saimme tästä kuulla, mekin olemme lakkaamatta rukoilleet teidän puolestanne ja pyytäneet, että te saisitte runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä ja tulisitte täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon.  10 Rukoilemme, että eläisitte Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan ja että kantaisitte hedelmää tekemällä kaikkea hyvää ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa.

 

Tiede ja Terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

95:31

   Turruttavien harhojen tuudittamana nukkuu maailma lapsuutensa kehdossa ja tuhlaa aikansa uneksimiseen. Aineelliset aistit eivät tuo ilmi olemassaolon tosiasioita, mutta henkinen aisti nostaa inhimillisen tietoisuuden ikuiseen Totuuteen. Ihmiskunta edistyy hitaasti synnillisestä käsityksestä henkiseen ymmärrykseen; kristillisyyttä kahlitsee haluttomuus saada kaikesta oikea tieto.

 

vii:14 ainoastaan, 17-20

   Ajattelijain aika on tullut.

Jumalan tuntemisen puute ei ole enää astinlauta uskoon. Tottelevaisuuden ainoa tae on ymmärtää oikein Hänet, jonka oikea tunteminen on iankaikkinen Elämä.

 

viii:9-16

   Teologia ja fysiikka opettavat, että sekä Henki että aine ovat todellisia ja hyviä, mutta totuus on, että Henki on hyvä ja todellinen ja aine on Hengen vastakohta. Kysymykseen Mikä on Totuus? vastataan näyttämällä toteen — parantamalla sekä sairaus että synti; ja tämä toteennäyttäminen osoittaa, että kristillinen parantaminen suo runsaimmin terveyttä ja saa aikaan parhaat ihmiset. Tällä perustalla Kristillinen Tiede taistelee puhtain asein.

 

205:7-13

   Milloin paljastetaan erheelliseksi se uskomus, että aineessa on elämää ja että synti, sairaus ja kuolema ovat Jumalan luomia? Milloin ymmärretään, että aineessa ei ole älyä, elämää eikä havaintokykyä ja että vastakkainen uskomus on kaiken kärsimisen tuottelias lähde? Jumala loi kaiken Mielen kautta ja teki kaiken täydelliseksi ja ikuiseksi.

 

358:1-6

   Onko metsurin kirves, joka tuhoaa puun niin sanotun elämän, mahtavampi kuin kaikkivaltias? Voiko lyijyluoti riistää ihmiseltä Elämän — eli Jumalan, joka on ihmisen Elämä? Jos Jumala on aineen armoilla, silloin aine on kaikkivaltias. Tuollaiset opit ovat ”sekasortoa, joka yhä pahenee”.

 

329:5 Vähäinenkin

Vähäinenkin Kristillisen Tieteen ymmärtäminen osoittaa todeksi kaiken mitä siitä sanon. Se, että et voi kävellä veden päällä etkä herättää kuolleita, ei oikeuta sinua epäilemään jumalallisen Tieteen suurta mahtia tässä suhteessa. Ole kiitollinen että Jeesus, joka oli Tieteen todellinen toteennäyttäjä, teki näitä tekoja ja jätti esimerkkinsä meille. Tieteessä voimme käyttää vain sitä minkä ymmärrämme. Meidän täytyy osoittaa uskomme toteennäytöillä.

 

254:11

Kun odotamme kärsivällisesti Jumalaa ja etsimme Totuutta oikeamielisesti, Hän näyttää meille tien. Epätäydelliset kuolevaiset käsittävät vain hitaasti henkisen täydellisyyden lopullisen päämäärän, mutta oikein alkaminen ja kamppailun jatkaminen olemisen suuren ongelman ratkaisemiseksi merkitsee jo paljon.

 

254:2-8

Johdonmukaisia ovat ne, jotka valvoen ja rukoillen ”juoksevat eivätkä näänny . . . vaeltavat eivätkä väsy”, jotka omaksuvat hyvän nopeasti ja pysyvät kannassaan tai lähestyvät hiljalleen päämäärää eivätkä lannistu. Jumala vaatii täydellisyyttä, mutta ei ennen kuin taistelu Hengen ja lihan välillä on taisteltu ja voitto saatu.

 

495:28-20

   Kysymys. — Kuinka voin edistyä nopeimmin Kristillisen Tieteen ymmärtämisessä?

   Vastaus. — Tutki perusteellisesti sen kirjainta ja ime itseesi sen henkeä. Pitäydy Kristillisen Tieteen jumalalliseen Periaatteeseen ja noudata Jumalan käskyjä pysyen järkähtämättömästi viisaudessa, Totuudessa ja Rakkaudessa. Mielen Tieteessä pääset pian varmuuteen siitä, että erhe ei voi tuhota erhettä. Opit myös käsittämään, että Tieteessä ei ole pahojen vaikutteiden siirtoa kuolevaisesta toiseen, sillä on vain yksi Mieli ja ihminen kuvastaa tätä aina läsnäolevaa, kaikkivoipaa Mieltä, joka hallitsee koko maailmankaikkeutta. Opit näkemään, että Kristillisessä Tieteessä on ensimmäinen velvollisuus totella Jumalaa, omata yksi Mieli ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään.

   Meidän kaikkien täytyy oppia, että Elämä on Jumala. Kysy itseltäsi: Elänkö elämää, joka lähenee korkeinta hyvää? Ilmennänkö Totuuden ja Rakkauden parantavaa voimaa? Jos näin on, silloin polku ”kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka”. Korjaamasi hedelmät todistavat, mitä Jumalan ymmärtäminen antaa ihmiselle. Pidä hellittämättä kiinni tästä ajatuksesta — että henkinen idea, Pyhä Henki ja Kristus, antaa sinulle kyvyn näyttää tieteellisellä varmuudella toteen jumalalliseen Periaatteeseensa, Rakkauteen, perustuvaa parantamisen sääntöä, Periaatteeseen joka kantaa, suojaa ja ympäröi kaikkea tosi olemista.