Reading for Wednesday Testimony Meeting, 18.11.2015 (Finnish)

Laulut: 7, 34, 30

 

Teema: ”Henkiseen aistiin ... sisältyy välitön näkemys, toivo, usko, ...” (T&T, 298:15-16)

 

Raamattu

Ps. 43:5

5 Miksi olet masentunut, sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani.

 

Room. 8:1, 2*, 5-9* niilä (asuu.), 14*, 16*, 17 (kanssa;), 24, 25, 28, 31* Jos, 38*, 39*

1 Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa ja jotka eivät vaella lihan vaan Hengen mukaan.

2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

5 ... niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.

6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;

7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu.

14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

17 Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa;

24 Meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee!

25 Jos taas toivomme jotakin mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti.

28 Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen.

31 ...  Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?

38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,

39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 

1.Joh. 3:2, 3

2 Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on.

3 Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä.


 

Tiede ja Terveys sekä avain Raamattuun, kirjoittanut Mary Baker Eddy

380:30

Mikään ei ole masentavampaa kuin usko, että on Jumalan eli hyvän vastainen voima ja että Jumala varustaa tämän vastakkaisen voiman Häntä itseään, Elämää, terveyttä ja sopusointua vastaan käytettävällä väkevyydellä.

 

394:30-31

Meidän tulisi muistaa, että Elämä on Jumala ja että Jumala on kaikkivoipa.

 

304:3-13

    Tietämättömyys ja väärä uskomus, jotka perustuvat aineelliseen käsitykseen asioista, kätkevät henkisen kauneuden ja hyvyyden. Tämän ymmärtäen Paavali sanoi: ”Ei kuolema eikä elämä . . . ei nykyiset eikä tulevaiset, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta.” Tämä on Kristillisen Tieteen opinkappale: että jumalalliselta Rakkaudelta ei voida riistää sen ilmentymää eli kohdetta; että iloa ei voida muuttaa suruksi, sillä suru ei ole ilon valtias; että hyvä ei voi aiheuttaa pahaa; että aine ei voi luoda mieltä eikä elämä päätyä kuolemaan.

 

298:9-17

    Mitä sanotaan aineellisiksi aisteiksi, voi kertoa vain kuolevaisen tilapäisen käsityksen asioista, kun taas henkinen aisti voi todistaa vain Totuudesta. Aineellisesta näkemyksestä on epätodellinen todellista, kunnes Kristillinen Tiede korjaa tämän näkemyksen.

    Henkiseen aistiin, joka on aineellisten aistien vastainen, sisältyy välitön näkemys, toivo, usko, ymmärrys, täyttymys, todellisuus.

 

297:21

    Usko on syvällisempää ja henkisempää kuin uskomus. Se on inhimillisen ajatuksen kotelomuoto, jossa alkaa ilmetä henkisiä todisteita, aineellisten aistien todisteiden vastakohtia, ja Totuutta, aina läsnäolevaa, aletaan ymmärtää. Inhimillisillä ajatuksilla on vertailuasteensa. Jotkut ajatukset ovat parempia kuin toiset. Usko Totuuteen on parempi kuin usko erheeseen, mutta minkään kuolevaisen todistelun perustana ei ole jumalallinen kallio. Kuolevaista todistelua voidaan horjuttaa. Inhimillisellä ajatuksella ei ole paljoakaan yhteyttä tosiasialliseen eli jumalalliseen, ennen kuin uskomus muuttuu uskoksi ja usko henkiseksi ymmärrykseksi.

 

572:10

Tieteessä me olemme Jumalan lapsia, mutta mikään aineellisesta näkemyksestä peräisin oleva tai kuolevainen ei kuulu Hänen lapsilleen, sillä aineellisuus on henkisyyden käänteiskuva.

 

444:2

Kaikkien täytyy jollakin tavoin, ennemmin tai myöhemmin, nousta aineellisuuden yläpuolelle, ja kärsiminen on usein tämän nousemisen jumalallinen apuväline. ”Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat”, sanoo Raamattu.

 

572:14-19

    Rakkaus täyttää Kristillisen Tieteen lain, eikä mikään vähäisempi kuin tämä jumalallinen Periaate ymmärrettynä ja toteennäytettynä voi näyttää meille Ilmestyskirjan näkyä, avata erheen seitsemää sinettiä Totuudella tai paljastaa synnin, sairauden ja kuoleman lukemattomia harhoja.

 

45:18

    Kunnia olkoon Jumalalle ja rauha kamppaileville sydämille! Kristus on vierittänyt kiven inhimillisen toivon ja uskon ovelta ja ilmentämällä ja teoillaan todistamalla elämästä Jumalassa ylentänyt ne mahdollisuudeksi päästä ykseyteen ihmisen henkisen idean ja hänen jumalallisen Periaatteensa, Rakkauden, kanssa.