Aihe: Rauha

Keskiviikkoilta 20.9.2006

Raamattu

4.Moos. 6:24-27

24 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,

25 Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen.

26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

27 "Kun he näin siunaavat Israelin minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni."

Sananl. 16:6,7,9

6 Laupeus ja uskollisuus sovittavat synnin, Herran pelko pitää loitolla pahasta.

7 Joka elää Herran mielen mukaisesti, pääsee sovintoon vihamiestensäkin kanssa.

9 Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa.

Sananl. 15:30-33

30 Ystävällinen katse ilahduttaa mielen, iloinen uutinen virkistää ruumiin.

31 Joka ottaa nuhteet opikseen, saa sijan viisaiden joukossa.

32 Joka torjuu moitteet, pilaa elämänsä, joka nuhteita kuulee, hankkii ymmärrystä.

33 Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.

Ps. 29:11

11 Herra antaa voiman kansalleen, rauhalla hän kansaansa siunaa.

Ps. 34: 12-17(vastaan), 18, 23

12 Tulkaa, lapset, ja kuulkaa minua! Minä opetan teille, mitä on Herran pelko.

13 Jos odotat elämältä hyvää ja toivot pitkää ikää,

14 niin varo kieltäsi, älä päästä huulillesi petoksen sanaa.

15 Karta pahaa ja tee hyvää, pyri sopuun, rakenna rauhaa!

16 Herran silmät katsovat vanhurskaita, hänen korvansa kuulevat heidän avunhuutonsa.

17 Herra kääntyy pahantekijöitä vastaan, ...

18 Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä.

23 Niitä, jotka turvaavat Herraan, ei kohtaa tuomio. Hän lunastaa heidät vapaiksi.

Matt. 10:32-34, 36-39

32 "Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni Isäni edessä taivaissa. 33 Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän Isäni edessä taivaissa.

34 "Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.

36 Viholliset ovat oman talon väkeä.

37 "Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. 38 Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. 39 Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä.

Joh. 14:27

27 "Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.

Room. 14:11-13, 16-19

11 Onhan kirjoitettu: Niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa.

12 Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään.

13 Älkäämme siis enää tuomitko toisiamme. Katsokaa sen sijaan, ettette saata veljeänne kompastumaan ja kaatumaan.

16 Älkää antako aihetta pilkata sitä hyvää, minkä olette saaneet. 17 Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. 18 Joka tällä tavoin palvelee Kristusta, on Jumalalle mieleen ja saa ihmistenkin arvonannon.

19 Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme.

Ef. 2:14-19

14 Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. 15 Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja näin hän on tehnyt rauhan. 16 Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille ja teki näin lopun vihollisuudesta. 17 Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. 18 Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman Hengen johdattamina. 19 Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät.

Tiede ja terveys [Mary Baker Eddy]

324:9-20

Elleivät ihmisen sopusointu ja kuolemattomuus tule meille yhä ilmeisemmiksi, emme ole saavuttamassa oikeaa käsitystä Jumalasta; ja ruumiissa kuvastuu se, mikä sitä hallitsee, olkoonpa se Totuus tai erhe, ymmärrys tai uskomus Henki tai aine "Tee siis sovintoja elä rauhassa hänen kanssaan." Valvokaa, olkaa raittiita ja valppaita. Se tie on suora ja kaita, joka johtaa ymmärtämään, että Jumala on ainoa Elämä. Se on sotaa lihaa vastaan, jossa meidän täytyy voittaa synti, sairaus ja kuolema joko täällä tai tämän jälkeen - joka tapauksessa ennen kuin voimme päästä päämäärään, joka on Henki eli elämä Jumalassa.

329:29-35

Jos ihmiset ymmärtäisivät todellisen henkisen alkuperänsä olevan pelkkää autuutta, he ponnistelisivat löytääkseen turvapaikan henkisestä ja saisivat rauhan; mutta kuta syvempi on erhe, johon kuolevainen mieli on vajonnut, sitä voimakkaammin se vastustaa henkisyyttä, kunnes erhe väistyy Totuuden tieltä.

96:13-21

Tämä aineellinen maailma alkaa jo nyt olla ristiriitaisten voimien taistelutanner. Yhtäällä vallitsee epäsointu ja kauhu, toisaalla Tiede ja rauha. Aineellisten uskomusten luhistuminen saattaa näyttää nälänhädältä ja tuholta, puutteelta ja kärsimykseltä, synniltä, sairaudelta ja kuolemalta, jotka saavat yhä uusia muotoja, kunnes niiden olemattomuus paljastuu. Nämä häiriöt jatkuvat erheen loppuun asti, jolloin kaikki epäsointu hälvenee henkisen Totuuden edessä.

264:26-29

Henkinen eläminen ja autuus ovat ainoat todisteet, joista voimme tunnistaa todellisen olemassaolon ja tuntea sen sanomattoman rauhan, joka tulee kaiken piiriinsä sulkevasta henkisestä rakkaudesta.

224:7-9

Edistyksen tulee olla tuskatonta, elämän ja rauhan eikä epäsoinnun ja kuoleman saattelemaa.

150:5-20

Meidän aikanamme Totuuden parantavaa voimaa näytetään laajalti toteen tietoisuudessa vaikuttavana, ikuisena Tieteenä eikä ihmeellisten ilmiöiden esityksinä. Sen ilmestyminen merkitsee, että evankeliumi “maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto” tulee uudelleen. Se tulee Mestarimme lupauksen mukaisesti jäädäkseen pysyväksi armonjakeluksi ihmisten keskuuteen; mutta Kristillisen Tieteen tehtävänä ei ole nyt, kuten ei ollut sen ensimmäisten toteennäyttöjen aikoinakaan, ensisijaisesti fyysinen parantaminen. Nyt kuten silloinkin tehdään tunnustekoja ja ihmeitä parantamalla fyysisiä sairauksia metafyysisesti; mutta näiden merkkien tarkoituksena on vain osoittaa parantamisen jumalallinen alkuperä — todistaa Kristus-voiman syvällisemmän tehtävän, maailman syntien pois ottamisen, todellisuus.

226:6-14

Jumalan ääni afrikkalaisorjien puolesta kaikui vielä maassamme, kun tämän uuden ristiretken airuen ääni toi kuuluville yleismaailmallisen vapauden perussävelen vaatien ihmisen, Jumalan Lapsen, oikeuksien täydempää tunnustamista ja synnin, sairauden ja kuoleman kahleiden poistamista inhimillisestä mielestä ja vaati, että sen tulee saavuttaa vapautensa, ei inhimillisen sodankäynnin avulla, ei pistimillä ja verellä vaan Kristuksen jumalallisen Tieteen avulla.

265:11-16

   Tämä olemisen tieteellinen käsitys, joka hylkää aineen Hengen vuoksi, ei suinkaan tarkoita ihmisen sulautumista Jumaluuteen ja yksilöllisyyden menettämistä vaan avartaa ihmisen yksilöllisyyttä, antaa laajemman ajatuksen ja toiminnan piirin, avaramman rakkauden, syvemmän ja pysyvämmän rauhan.