Raamattu

2.Tim. 1:7

7 Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen.

1.Joh. 4: 17,18,19

17 ... Pelkoa ei rakkaudessa ole,

18 vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta; se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa.

19 Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.

Matt.22:36-40

36 "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?" 37 Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. 38 Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. 39 Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 40 Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat."

Jes. 55:9

9 Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella.

Room.8:38, 39

38 Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, 39 ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Matt. 14:22-33

22 Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltäkäsin, sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. 23 Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. 24  Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen.

25  Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. 26 Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. 27 Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: "Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö." 28 Silloin Pietari sanoi hänelle: "Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin." 29 "Tule!" sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. 30 Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. "Herra, pelasta minut!" hän huusi. 31 Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi: "Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?"

32 Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. 33 Ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat: "Sinä olet todella Jumalan Poika."

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

411:20-412:7

Kaiken sairauden aikaansaava syy ja perusta on pelko, tietämättömyys tai synti. Sairauden aiheuttaa aina väärä käsitys, jota ylläpidetään mielessä eikä hävitetä. Sairaus on ulkonaisen muodon saanut ajatuskuva.  Mentaalista tilaa sanotaan aineelliseksi tilaksi. Kaikki, mitä vaalitaan kuolevaisessa mielessä fyysisenä tilana kuvastuu ruumiissa.

Aloita aina hoi tosi vähentämällä potilaitten pelkoa. Vakuuta heille äänettömästi että he ovat vapaat sairaudesta ja vaarasta. Tarkkaile tämän Kristillisen Tieteen yksinkertaisen säännön tulosta, niin huomaat sen lieventävän jokaisen sairauden oireita. Jos onnistut poistamaan pelon kokonaan, on potilaasi parantunut. Se suuri tosiasia, että Jumala hallitsee rakastavasti kaikkea eikä rankaise mitään muuta kuin syntiä, on näkökanta, josta lähtemällä voit hävittää inhimillisen sairaudenpelon. Puhu mentaalisesti ja ääneti Totuuden puolesta tieteellisesti. Voit vaihdella perusteluja sovittaaksesi ne hoitamasi tapauksen erikois- tai yleisoireisiin, mutta ole omassa mielessäsi perusteellisen vakuuttunut totuudesta, jota ajattelet tai puhut, niin suoriudut voittajana.

447: 24

Kukistaaksesi synnin uskottelun sinun täytyy paljastaa se, riistää siltä naamio, osoittaa harha ja saada siten voitto synnistä ja osoittaa se epätodelliseksi. Sairaita ei paranneta pelkästään selittämällä ettei sairautta ole, vaan tietämällä ettei sitä ole.

373:20-22

Tietämättömyyden aiheuttama pelko voidaan parantaa, mutta voidaksesi poistaa synnin tuoman pelon seuraukset sinun on kohottava sekä pelon että synnin yläpuolelle.

20:26 – 21:8

Aineellinen uskomus ei mielellään myönnä henkisen tosiasian sisältöä. Totuus on kaiken uskonnon keskipiste. Se takaa pääsyn Rakkauden valtakuntaan. Paavali kirjoitti: "Pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa", eli pankaamme pois aineellinen itseys ja käsitys ja etsikäämme kaiken parantamisen jumalallista Periaatetta ja Tiedettä.

Jos Totuus voittaa erheen päivittäisessä vaelluksessasi ja ihmissuhteissasi, voit lopulta sanoa: "Olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut ... uskon säilyttänyt", koska sinusta on tullut parempi ihminen. Tämä merkitsee osallisuutta ykseyteen Totuuden ja Rakkauden kanssa. Jatkaessaan ahkeroimista ja rukoilemista kristityt eivät odota saavansa toisen yksilön hyvyyden, kärsimisen ja voiton ansiosta tämän sopusointua ja palkkaa.

114:29

Jumalallisessa Tieteessä maailmankaikkeus, ihminen mukaan luettuna, on henkinen, sopusointuinen ja ikuinen. Tiede osoittaa, että aineeksi kutsuttu on vain sen omakohtainen tila, mitä tämän kirjoittaja nimittää kuolevaiseksi mieleksi.

484:11-15

Luonnontieteeksi ja aineen laeiksi kutsutut ovat kuolevaisen mielen ulkokohtaisia tiloja. Fyysinen maailmankaikkeus ilmentää kuolevaisten tietoisia ja tiedostamattomia ajatuksia.  Ruumiillinen voima ja kuolevainen mieli ovat yksi ja sama.

497:25

6. Ja me vakaasti lupaamme valvoa, ja rukoilla, että meillä olisi se Mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli; tehdä muille samoin kuin haluaisimme heidän tekevän meille; ja olla armeliaita, oikeudenmukaisia ja puhtaita.