Teema: Pyytäkää, niin teille annetaan

Keskiviikko 14.10.2020

laulut: 10, 34, 72

 

Raamattu 1992 on oletuksena.   * Raamattu 1933/38

 

Jaak. 5:15* uskon (sairaan,)

15 … uskon rukous pelastaa sairaan,

 

Matt. 4:23

23 Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.

 

Matt. 17:14-16 Jeesuksen, 18-21

14 … Jeesuksen eteen tuli mies, joka polvistui 15 ja sanoi: "Herra, armahda poikaani! Hän on kuunvaihetautinen, ja hänen tilansa on kovin huono. Hän kaatuu usein, milloin tuleen, milloin veteen.  

16 Minä toin hänet opetuslastesi luo, mutta he eivät pystyneet parantamaan häntä."  

18 Jeesus käski ankarin sanoin pahan hengen poistua, ja se lähti pojasta. Siitä hetkestä poika oli terve.

19 Kun he olivat taas keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: "Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?"  

20 "Koska teillä on niin vähän uskoa", vastasi Jeesus. "Totisesti: jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta.  

21 Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla."

 

Matt. 6:6, 8 Teidän, 9-13* (iankaikkisesti.)

6 Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. 

 8 … Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään.  

9 Rukoilkaa te siis näin:

Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; 10 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; 11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;  12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;  13 Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

 

Luuk. 11: 9-11 sanon, 13

9 "… sanon teille: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.  

10 Sillä pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.  

11 Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa?  13 Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät."

 Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun

 

16:8-12, 23-29

   Mestarimme opetti opetuslapsilleen yhden lyhyen rukouksen, jota me hänen mukaansa nimitämme Herran rukoukseksi. Mestarimme sanoi: ”Rukoilkaa siis te näin”, ja sitten hän antoi tuon rukouksen, joka soveltuu kaikkiin inhimillisiin tarpeisiin.

   Vasta silloin kun kohoamme kaiken aineellisen aistillisuuden ja synnin yläpuolelle, voimme saavuttaa sen taivassyntyisen kaipuun ja henkisen tietoisuuden, joka ilmenee Herran rukouksessa ja joka hetkessä parantaa sairaat.

   Sallikaa minun tässä esittää käsitykseni Herran rukouksen henkisestä sisällöstä:

 

17:5-15

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;

     Anna meille armoa täksi päiväksi; tyydytä sydänten nälkä;

Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;

      Ja Rakkaus kuvastuu rakkautena;

Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta;

      Eikä Jumala saata meitä kiusaukseen, vaan päästää meidät synnistä, sairaudesta ja kuolemasta

 

1:11

Toivominen on rukousta, emmekä voi menettää mitään uskoessamme Jumalalle toivomuksemme, jotta ne muovautuisivat ja ylevöityisivät, ennen kuin ne ilmenevät sanoina ja tekoina.

 

4:4-6

Kaikkein eniten tarvitsemme hartaan kaipuun rukousta saada kasvaa armossa, mikä ilmenee kärsivällisyytenä, sävyisyytenä, rakkautena ja hyvinä tekoina.

 

233:1

Jokainen päivä vaatii meiltä kristillisyyden voiman korkeampia toteennäyttöjä pikemminkin kuin sen tunnustamista. Näitä todisteita ovat vain synnin, sairauden ja kuoleman hävittäminen Hengen voimalla Jeesuksen tavoin. Tämä on eräs edistymisen perustekijä, ja edistyminen on Jumalan laki, joka vaatii meiltä vain sen, minkä varmuudella voimme täyttää.