Raamattu

Jaakob 1:27

27 Puhdasta, Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

Matteus 5:8

8 Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.

Job 4:17

17 Voiko ihminen olla oikeassa ja Jumala väärässä? Voiko ihminen olla puhdas Luojansa silmissä?

 Habakuk 1:13

13 Sinun silmäsi ovat pyhät ja puhtaat, sinä et voi katsoa pahaa, et saata katsella vääryyttä.

Ap.t. 15:7-9 Pietari

7 Pietari nousi puhumaan ja sanoi: "Veljet, te tiedätte, että Jumala on jo aikoja sitten teidän keskuudessanne tehnyt valintansa: hän on antanut pakanoiden kuulla minun suustani evankeliumin ja tulla uskoon. 8 Jumala, joka tuntee kaikkien sydämet, osoitti hyväksyvänsä heidät vuodattaessaan Pyhän Hengen heihin yhtä lailla kuin meihinkin. 9 Hän ei tehnyt mitään eroa heidän ja meidän välillämme, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla.

2. Tim. 1:3

3 Minä kiitän Jumalaa, jota palvelen omatunto puhtaana

Titus 1:15

15 Puhtaille kaikki on puhdasta, mutta epäpuhtaille ja epäuskoisille ei mikään ole puhdasta,

Fil. 4:8

8 Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.

Ps. 12:7

7 Herran sanat ovat todet ja puhtaat, kirkkaat kuin seitsemästi puhdistettu hopea, joka hohtavana juoksee sulattimesta.

Markus 7:14,15

14 Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen ja sanoi: "Kuulkaa kaikki minua ja ymmärtäkää. 15 Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee häneen ulkoapäin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos. 16  Jolla on korvat, se kuulkoon!"

Matteus 15:10,11

10 Jeesus kutsui väkijoukon luokseen ja sanoi: "Kuulkaa ja ymmärtäkää. 11 Ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee suusta ulos."

Johannes 13:6-10 (puhtaita,)

6 Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi: "Herra, sinäkö peset minun jalkani?" 7 Jeesus vastasi: "Tätä, minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät." 8 Pietari sanoi hänelle: "Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani!" Jeesus vastasi: "Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani." 9 Silloin Simon Pietari sanoi: "Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää." 10  Tähän Jeesus vastasi: "Se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita

Johannes 15:3

3 Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät.

Tiede ja Terveys [Mary Baker Eddy]

581:6

ENKELIT. Ihmiselle tulevia Jumalan ajatuksia; henkistä tajuamista puhdasta ja täydellistä; hyvyyden, puhtauden ja kuolemattomuuden innoitus, joka vaikuttaa kaikkea pahaa, aistillisuutta ja kuolevaisuutta vastaan.

298:31-33

Enkelit eivät ole eterisoituneita inhimillisiä olentoja, jotka kehittävät eläimellisiä ominaisuuksia siivissään, vaan taivaallisia vieraita, jotka liitelevät henkisin eivätkä aineellisin siivin. Enkelit ovat puh­taita ajatuksia Jumalalta, siipinään Totuus ja Rakkaus, mikä niiden yksilöllisyys sitten lieneekin.

35:22 Kirkkomme

Kirk­komme on rakennettu jumalalliselle Periaatteelle, Rak­kaudelle. Voimme yhtyä tähän kirkkoon vasta, kun olemme uudestisyntyneet Hengestä, kun saavutamme Elämän, joka on Totuus, ja Totuuden, joka on Elämä tuomalla esiin Rakkauden hedelmiä - ajamalla ulos erheen ja parantamalla sairaita. Ehtoollisemme on henkinen yhteys ainoaan Jumalaan. Leipämme, "joka tu­lee alas taivaasta", on Totuus. Maljamme on risti. Vii­nimme on Rakkauden innoitus, juoma, jonka Mestarimme joi ja sääti seuraajilleen.

586:14

TULI. Pelkoa; tunnonvaivoja; himoa; vihaa; hävitystä; koettelemuksia jotka puhdistavat ja kohottavat ihmistä

22:20

Rakkaus ei kiirehti vapauttamaan meitä kiusauksesta, sillä Rakkauden tahto on, että meidät koetellaan ja puhdistetaan.

595:25

EPÄPUHTAUS. Epäpuhtaita ajatuksia; erhettä; syntiä; likaisuutta.

590:10

JUMALAN KARITSA. Rakkauden perikuva; itsensä uhraaminen; viattomuus ja puhtaus; uhri.

15:26-33

Kristityt iloitsevat salatusta kauneudesta ja yltäkylläisyydestä, jotka on kätketty maailmalta mutta jotka Jumala tuntee. Itsensä unohtaminen, puhtaus ja lähimmäisenrakkaus ovat jatkuvaa rukousta. Käytäntö eikä julkinen tunnustus, ymmärrys eikä uskomus tavoittavat kaikkivaltiuden korvan ja oikean käden ja tuovat varmasti ääretöntä siunausta. Luotettavuus on valaistuneen uskon perusta.

509:24

Henkisen nousun ajanjaksot ovat Mielen luomistyön päiviä ja vuodenaikoja, joissa kauneus, ylevyys, puhtaus ja pyhyys - jumalallinen luonne - tulevat ilmi ihmisessä ja maailmankaikkeudessa eivätkä milloinkaan katoa.

241:24

Päämääränämme - askel uskosta eteenpäin - tulee olla Totuuden jalanjälkien löytäminen, tie terveyteen ja pyhyyteen. Meidän tulee pyrkiä pääsemään Hoorebin vuorelle, missä Jumala meille ilmestyy; ja kaiken henkisen rakentamisen kulmakivi on puhtaus. Hengen kaste, joka pesee ruumiista kaikki lihan epäpuhtaudet merkitsee, että puhdassydämiset saavat nähdä Jumalan ja lähestyvät henkistä Elämää ja sen toteennäyttämistä.

63:5

Tieteessä ihminen on Hengen jälkeläinen. Hänen syn­typeränsä muodostaa se, mikä on kaunista, hyvää ja puh­dasta. Hänen alkuperänsä ei ole eläimellisessä vaistossa kuten kuolevaisilla, eikä hän käy ai­neellisten tilojen läpi, ennen kuin saavuttaa älyn. Henki on hänen alkuperäinen ja lopullinen olemassaolon läh­teensä; Jumala on hänen Isänsä ja Elämä on hänen olemi­sensa laki.

171:4

Havaitsemalla aineellisuuden henkisen vastakohdan, ni­mittäin tien Kristuksen, Totuuden, kautta, on ihminen uu­delleen avaava jumalallisen Tieteen avaimella paratiisin portit, jotka inhimilliset uskomukset ovat sulkeneet, ja huomaa olevansa lankeama­ton, vilpitön, puhdas ja vapaa ja ettei hänen tarvitse kysyä kalenterilta, mitä hänen elämänsä tai sään suhteen on odo­tettavissa, eikä tutkia aivotiedettä päästäkseen selville, missä määrin hän on ihminen.

337:17

Kristillinen Tiede osoittaa todeksi. että vain puhdassydämiset voivat nähdä Jumalan, kuten evanke­liumi opettaa. Puhtautensa määrän mukaisesti ihminen on täydellinen, ja täydellisyys on tai­vaallisen olemisen järjestys, joka ilmentää Elämää Kristuksessa, Elämän henkisessä perikuvassa.

392:25 Seiso (vain)

Seiso vartijana ajatustesi ovella.