Keskiviikkoilta 1.4.2015

Aihe: Perusasioita

Raamattu (1992)

Roomalaiskirje 12: 2, 6-8, 10-12, 15-17, 21

2 Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.

6 Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa.

7 Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon,

8 rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.

10 Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne.

11 Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa.

12 Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä.

15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.

16 Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita.

17 Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä.

21 Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

496: 32 - 497:28

Seuraavassa on lyhyt esitys Kristillisen Tieteen tärkeimmistä kohdista eli uskonnollisista peruslausekkeista:

1. Totuuden kannattajina meillä on Raamatun innoittunut Sana riittävänä oppaanamme ikuiseen Elämään.

2. Me tunnustamme ja palvomme yhtä kaikkivaltiasta ja ääretöntä Jumalaa. Me tunnustamme Hänen Poikansa, ainoan Kristuksen; Pyhän Hengen eli jumalallisen Puolustajan; ja ihmisen Jumalan kuvana ja kaltaisena.

3. Me tunnustamme, että Jumalan suoma synnin anteeksianto tarkoittaa synnin hävittämistä ja sitä henkistä ymmärrystä, joka karkottaa pahan epätodellisena. Mutta uskoa syntiin rangaistaan niin kauan kuin tämä usko kestää.

4. Me tunnustamme Jeesuksen sovituksen todisteeksi jumalallisesta, vaikutusvoimaisesta Rakkaudesta, joka tuo ilmi ihmisen yhteyden Jumalan kanssa Kristuksen Jeesuksen, Tiennäyttäjän, kautta; ja me uskomme, että ihminen pelastuu Kristuksen kautta, Totuuden, Elämän ja Rakkauden kautta, minkä Galilean Profeetta todisti parantamalla sairaat ja voittamalla synnin ja kuoleman.

5. Me tunnustamme, että Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja hänen ylösnousemuksensa auttoivat nostamaan uskoa ymmärtämään ikuista Elämää, Sielun, Hengen, kaikkeutta ja aineen olemattomuutta.

6. Ja me vakaasti lupaamme valvoa, ja rukoilla, että meillä olisi se Mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli; tehdä muille samoin kuin haluaisimme heidän tekevän meille; ja olla armeliaita, oikeudenmukaisia ja puhtaita.