Aihe: Periaate         

Aika: 20.12.2006

Raamattu

1.Aikakirja 17:1-15,16-20,26,27

1 Kun Daavid nyt asui palatsissaan, hän sanoi kerran profeetta Natanille: "Sinä näet, että minä asun setripuisessa palatsissa mutta Herran liitonarkkua suojaa vain teltta." 2 Natan sanoi Daavidille: "Tee vain kaikki, mitä on mielessäsi. Jumala on kanssasi."  3 Mutta yöllä Natanille tuli tämä Jumalan sana:

4 "Mene ja sano palvelijalleni Daavidille, että Herra on sanonut näin: Sinä et saa rakentaa temppeliä minun asunnokseni. 5 Siitä päivästä alkaen, jolloin johdatin israelilaiset pois Egyptistä, aina tähän päivään asti minä en ole asunut rakennuksessa, vaan olen vaeltanut asuen teltassa ja majassa. 6 Olenko israelilaisten kanssa vaeltaessani koskaan sanonut yhdellekään Israelin johtajista, joiden olen käskenyt paimentaa kansaani: 'Miksi ette ole rakentaneet minulle setripuista asuntoa?'  7 "Ilmoita nyt palvelijalleni Daavidille, että Herra Sebaot on sanonut näin: Minä otin sinut laitumelta laumasi jäljestä kansani Israelin hallitsijaksi. 8 Olen ollut kanssasi kaikkialla, missä olet kulkenut, ja olen raivannut viholliset pois edestäsi, ja minä teen sinun nimesi yhtä suureksi kuin maan mahtavien nimet. 9 Minä hankin kansalleni Israelille asuinsijan ja juurrutan sen siihen, niin että se saa asua levollisesti aloillaan. Eivätkä vääryyden tekijät enää sorra sitä niin kuin ennen, 10 niin kuin vielä silloinkin, kun olin asettanut tuomareita johtamaan kansaani Israelia. Minä kukistan kaikki sinun vihollisesi.  "Minä, Herra, ilmoitan sinulle, että minä rakennan sinulle kuningashuoneen. 11 Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä olet mennyt isiesi luo, minä nostan hallitsijaksi yhden sinun pojistasi, sinun siemenestäsi, ja vakiinnutan hänen kuninkuutensa. 12 Poikasi rakentaa minulle temppelin, ja minä pidän hänen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. 13 Minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika. Minä pysyn uskollisena enkä hylkää häntä, niin kuin hylkäsin sinun edeltäjäsi. 14 Minä pidän hänen asemansa ikuisesti lujana temppelissäni ja  valtakunnassani, ja hänen valtaistuimensa on kestävä ikuisesti."

15 Natan kertoi Daavidille kaikki nämä sanat ja koko tämän näyn.

16 Silloin kuningas Daavid meni rukoilemaan Herraa ja sanoi:

"Herra, minun Jumalani! Mikä olen minä ja mikä on minun sukuni, kun olet tuonut minut tähän asti? 17 Eikä tässäkään vielä ollut sinulle kyllin, Jumala, vaan olet antanut suvulleni lupauksia, jotka tähtäävät kauas tulevaisuuteen. Sinä, Jumala, olet nostanut minut korkeaan asemaan. 18 Mitä voisin enää pyytää sinulta, kun olet jo antanut minulle niin paljon kunniaa? Sinä tunnet minut, palvelijasi.

19 "Herra, palvelijasi tähden ja sen mukaan kuin itse olet hyväksi nähnyt sinä olet tehnyt kaikki nämä suuret teot ja ilmoittanut ne minulle. 20 Kaikki se, mitä olemme omin korvin kuulleet, osoittaa, ettei ole toista sinun kaltaistasi, ei ole muuta Jumalaa kuin sinä.

26 Niin, Herra, sinä olet Jumala, ja sinä olet antanut minulle tämän suuren lupauksen. 27 Pyydän sinua siunaamaan palvelijasi suvun, niin että se saa ikuisesti palvella sinua. Sinä, Herra, olet siunannut sitä, ja niin sillä on aina oleva siunaus."

1.Aikakirja 29:1,10-12,25

1 Kuningas Daavid puhui koolla olevalle kansalle: "Poikani Salomo, jonka Herra on valinnut seuraajakseni, on nuori ja kokematon. Mutta hänellä on edessään suuri tehtävä, sillä tätä rakennusta ei ole tarkoitettu ihmisille vaan Herralle Jumalalle.

10 Daavid ylisti kansan edessä Herraa: "Ylistetty olet sinä, Herra, isämme Israelin Jumala, aina ja ikuisesti! 11 Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea muuta korkeammalla. 12 Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta, sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot.

25 Herra teki Salomosta koko Israelin kunnioittaman hallitsijan ja antoi hänen hallituskaudelleen loiston, jollaista ei kenelläkään Israelin kuninkaalla ennen häntä ollut.

Ps. 78:2-6

2 Minä aion esittää viisaiden mietteitä, tuon julki menneisyyden arvoituksia,

3 vanhoja asioita, joista olemme kuulleet, joista isämme ovat meille kertoneet.

4 Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt.

 

5 Hän sääti Jaakobille säädöksensä, hän antoi Israelille lakinsa ja käski meidän isiämme opettamaan ne lapsilleen,

6 jotta tulevakin polvi ne tuntisi, jotta vastedes syntyvätkin ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen.

Sananl. 6:20-23

20 Poikani, pidä mielessäsi isäsi käskyt, älä väheksy äitisi opetusta.

21 Ripusta ne kaulaasi, pidä aina niitä sydäntäsi vasten.

22 Kun kuljet, ne ovat oppaanasi, kun nukut, ne pitävät vartiota, ja kun heräät, ne puhuvat sinulle.

23 Käsky on lamppu, opetus on valo, kuri ja kasvatus on elämän tie.

Sananl. 28:4,7

4 Laista piittaamaton puolustaa jumalattomia. Joka noudattaa lakia, vastustaa heitä.

7 Viisas se poika, joka opetukset muistaa, isänsä häpäisee, joka irstailuissa kulkee.

Malakia 2:5-7

5 Minun liittoni oli tällainen: Elämän, rauhan ja menestyksen minä annoin hänelle, ja hän kunnioitti ja palveli minua, lähestyi minua vavisten.

6 Luotettava opetus oli hänen sanoissaan, eikä vääryyttä ollut hänen huulillaan. Vakaasti ja vilpittömästi hän vaelsi minun tietäni, ja monet hän palautti takaisin synnistä.

7 Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja.

Malakia 3:6,24 (puoleen.)

6 - Minä, Herra, en muutu, ettekä tekään, Jaakobin jälkeläiset, ole entisestänne muuttuneet.

24 Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen.

Tiede ja terveys [Mary Baker Eddy]

465:19-5

Kysymys. — Onko useampia kuin yksi Jumala eli Periaate?

Vastaus. — Ei ole. Periaate ja sen idea on yksi, ja tämä yksi on Jumala, kaikkivoipa, kaikkitietävä ja kaikkiallinen Olemus, ja Hänen kuvastumaansa on ihminen ja maailmankaikkeus. Näin ollen Jumalassa yhdistyy kaikkivalta eli voima, kaikkitiede eli todellinen tieto, kaikkiallisuus. Kristillisen Tieteen moninaiset ilmentymät viittaavat Mieleen, eivät koskaan aineeseen, ja niillä on yksi Periaate.

487:15-16, 31-14

Henki on kaikkitietävä; tämä sulkee pois uskomisen tarpeen. Aine ei voi uskoa. ja Mieli ymmärtää.

Tämä usko perustuu ymmärrettyyn Periaatteeseen. Tämä Periaate tekee sairaan terveeksi ja tuo kaikessa ilmi sen, mikä on pysyvää ja sopusointuista. Opetustemme tulokset ovat niille riittävä vahvistus. Kun kykenet näiden ohjeiden voimalla kukistamaan vakavan sairauden, paraneminen osoittaa, että ymmärrät tämän opin ja saat siksi Totuuden siunauksen.

Hebrealaiset ja kreikkalaiset sanat, jotka usein käännetään englanniksi sanalla belief (uskomus), poikkeavat jossain määrin merkitykseltään englannin verbistä believe; niihin sisältyy enemmän uskoa, ymmärrystä, luottamusta, pysyvyyttä, lujuutta. Siksi näyttää yleisesti käytetyssä englantilaisessa käännöksessä Raamatun sana usein hyväksyvän ja suosittavan yksinomaan uskoa, kun sen tarkoituksena on korostaa ymmärtämisen välttämättömyyttä

312:26

Teoriamme perustuvat rajallisiin edellytyksiin jotka eivät voi tunkeutua ainetta edemmäksi. Persoonallinen käsitys Jumalasta ja ihmisen kyvyistä rajoittaa pakostakin uskoa ja estää henkistä ymmärtämistä. Se jakaa uskon ja ymmärryksen kohdistumaan sekä aineeseen että Henkeen, äärelliseen ja äärettömään, ja kääntyy siten pois älykkäästä ja jumalallisesta parantavasta Periaatteesta elottomien lääkkeiden puoleen.

476:9-14,22-24

Jumala on ihmisen Periaate ja ihminen on Jumalan idea. Näin ollen ihminen ei ole kuolevainen eikä aineellinen. Kuolevaiset tulevat katoamaan ja kuolemattomat eli Jumalan lapset ilmaantumaan ihmisen ainoina ja ikuisina totuuksina.

Opi tämä, sinä kuolevainen, ja etsi vilpittömästi ihmisen henkistä ulottuvuutta, joka on kaiken aineellisen itseyden ulkopuolella.

283: 11

Periaate on ehdoton. Se ei hyväksy erhettä vaan perustuu ymmärrykseen.

274:22-22 [seur. s.]

Jumalallinen Tiede on ehdoton eikä salli puolinaista asennetta opeteltaessa sen Periaatetta ja sääntöjä   jotka toteennäyttö vahvistaa. Jumala ei ole koskaan luonut sitä yleisesti hyväksyttyä kumppanuutta, jota sanotaan aineeksi ja mieleksi. Tiede ja ymmärrys, joita hallitsee erehtymätön ja ikuinen Mieli, hävittävät tämän kuvitellun aineen ja mielen välisen liiton, joka on muodostunut vain tullakseen hävitetyksi tavalla ja ajankohtana, joita emme vielä tunne. Tämä oletettu liitto on jo vanhentunut, sillä jumalallisen metafysiikan valossa tutkittuna aine katoaa.

Aineella ei ole elämää menetettävänä, eikä Henki kuole koskaan. Mielen liitto aineen kanssa jättäisi huomiotta kaikkiallisen ja kaikkivaltiaan Mielen. Tämä osoittaa, ettei aine ole peräisin Jumalasta, Hengestä, eikä ole ikuista. Siksi aine ei ole substantiaalista, elävää eikä älyllistä. Jumalallisen Tieteen lähtökohta on, että Jumala, Henki, on Kaikki-kaikessa ja että muuta mahtia tai Mieltä ei ole - että Jumala on Rakkaus ja että Hän siis on jumalallinen Periaate.

Käsittääksesi olemisen todellisuuden ja järjestyksen Tieteessään lähtökohtanasi täytyy olla Jumalan pitäminen kaiken sen jumalallisena Periaatteena, mitä todella on. Henki, Elämä, Totuus, Rakkaus ovat yksi kokonaisuus - ja Raamatussa mainittuja Jumalan nimiä. Kaikki substanssi, äly, viisaus, oleminen, kuolemattomuus, syy ja seuraus kuuluvat Jumalalle. Nämä ovat Hänen määreitään, äärettömän jumalallisen Periaatteen, Rakkauden, ikuisia ilmauksia. Mikään viisaus ei ole viisasta paitsi Hänen viisautensa; mikään totuus ei ole totta; mikään rakkaus ei ole suloista; mikään elämä ei ole Elämää paitsi jumalallinen; mitään hyvää ei ole paitsi se, minkä Jumala suo.

123:30-33

Kristillinen Tiede eroaa aineellisesta tieteestä mutta ei ole sen vuoksi vähemmän tieteellistä. Kristillinen Tiede on päinvastoin mitä tieteellisintä, koska sen perustana on Totuus, kaiken tieteen Periaate.