Parantaminen                 keskiviikko, 17.12.2008

Raamattu

2. Moos. 15:26  Herra sanoi: … Minä,

Herra sanoi: ... Minä, Herra, olen sinun parantajasi."

Ps. 103:3

 Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni.

Ps. 107:20

 Hän lähetti sanansa, ja se paransi heidät, haudan partaalta hän auttoi heidät turvaan.

Ps. 147:3

 Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut, hän sitoo heidän haavansa.

Jes. 30:26

 Silloin kuun valo on oleva kuin auringon valo, ja auringon valo on oleva seitsenkertainen, kuin seitsemän päivän valo yhdellä kertaa - sinä päivänä, jona Herra sitoo kansansa haavat ja parantaa sen ruhjeet ja vammat. 

Jes. 57:18

 Ne tiet minä olen nähnyt. Mutta nyt tahdon parantaa tämän kansan, johtaa sen askelia, tahdon antaa sille lohdutuksen.

Jes. 57:19

 Sen surevien huulille minä annan ylistyksen hedelmän. Minä annan rauhan, rauhan lähelle ja kauas - sanoo Herra - ja minä parannan heidät. 

Jes. 61:1

 Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista,

Jer. 17:14

 Paranna sinä minut, Herra, niin minä paranen. Auta minua, niin minä saan avun. Sinua yksin minä ylistän!

Jer. 30:17

 Minä hoidan haavasi terveiksi, parannan sinun vammasi, sanoo Herra, parannan sinut, Siion, sinut, jota kutsutaan nimellä "Hylätty vaimo", sinut, josta kukaan ei välitä.

Mal. 4:2

 Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.

Matt. 3:11

 "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Matt. 4:23

 Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.

Matt. 4:24

 Hänen maineensa levisi sieltä koko Syyriaan. Hänen luokseen tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset - niin pahojen henkien vaivaamat kuin kuunvaihetautiset ja halvaantuneetkin - ja hän paransi heidät.

Matt. 8:3

 Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: "Minä tahdon. Tule puhtaaksi." Heti mies parani taudistaan.

Matt. 8:13

 Sitten Jeesus sanoi sadanpäällikölle: "Mene. Tapahtukoon niin kuin uskot." Sillä hetkellä palvelija parani.

Matt. 8:16

 Ja kun ilta tuli, Jeesuksen luo tuotiin monia pahojen henkien vaivaamia. Hän ajoi sanallaan henget ulos ja paransi kaikki sairaat,

Matt. 9:12

 Jeesus kuuli sen ja sanoi: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.

Matt. 9:35

 Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.

Matt. 10:8

 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.

Matt. 12:22

 Sitten Jeesuksen luo tuotiin sokea ja mykkä mies, jota vaivasi paha henki. Jeesus paransi hänet, niin että mies puhui ja näki.

Matt. 13:15

 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, vain vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi enkä minä parantaisi heitä. 

Matt. 15:30

 hänen luokseen tuli paljon kansaa mukanaan rampoja, sokeita, raajarikkoja, mykkiä ja monia muita. Heidät asetettiin hänen eteensä, ja hän paransi heidät.

Mark. 1:34

 Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet

Mark. 6:13

 He karkottivat monta pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät.

Mark. 6:56

 Ja minne hän vain meni, kylään, kaupunkiin tai maaseudun taloon, aina ihmiset toivat sairaita aukioille ja pyysivät, että nämä saisivat edes koskettaa hänen viittansa tupsua. Ja kaikki, jotka koskettivat häntä, paranivat.

Mark. 8:25

 Jeesus pani uudestaan kätensä miehen silmille, ja nyt tämä näki tarkasti. Hän oli täysin parantunut ja näki selvästi kaiken.

Mark. 16:18

 He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat." 

Luuk. 5:15

 Jeesuksesta puhuttiin kuitenkin yhä laajemmalti, ja ihmisiä kokoontui sankoin joukoin kuulemaan häntä ja hakemaan parannusta tauteihinsa.

Luuk. 9:1

 Jeesus kutsui koolle kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget.

Luuk. 9:11

 Ihmiset saivat kuitenkin tietää, missä hän oli, ja lähtivät hänen peräänsä. Jeesus antoi heidän tulla luokseen. Hän puhui heille Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki, jotka olivat avun tarpeessa.

Luuk. 15:7

 Minä sanon teille: näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa.

Luuk. 15:10

 Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen."

Ap. t. 9:34

 Pietari sanoi hänelle: "Jeesus Kristus parantaa sinut, Aineas! Nouse ja kokoa vuoteesi." Mies nousi heti.

Hepr. 12:13

 "Kulkekaa suoria polkuja", jottei ontuva jalka menisi sijoiltaan vaan pikemminkin parantuisi.

Jaak. 5:15

 ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. 

Jaak. 5:16

 Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

viii:11-15

Kysymykseen Mikä on Totuus? vastataan näyttämällä toteen — parantamalla sekä sairaus että synti; ja tämä toteennäyttäminen osoittaa, että kristillinen parantaminen suo runsaimmin terveyttä ja saa aikaan parhaat ihmiset.

x:12-23

Tämän kirjoittaja ei ole yrittänyt sovittaa omaatuntoaan yleiseen ajattelutapaan vaan on suorapuheisesti ja rehellisesti kirjoittanut Totuuden sanaa. Hän ei ole pyrkinyt kaunistelemaan, viimeistelemään tai käsittelemään tyhjentävästi näin ääretöntä aihepiiriä. Tuhansilla täysin todistetuilla parantamistapauksilla hän ja hänen oppilaansa ovat osoittaneet hänen opetustensa arvon. Nämä tapaukset ovat enimmäkseen olleet varsinaisten lääkärien toivottomina hylkäämiä. Vain harvat sairaat kääntyvät Jumalan puoleen, ennen kuin kaikki fyysiset tuet ovat pettäneet, koska Hänen haluunsa ja voimaansa parantaa sairaat uskotaan niin vähän.

x:24-30

Jokainen vilpitön Totuuden etsijä saa henkilökohtaisessa kokemuksessaan todisteen parantamisen jumalallisesta Periaatteesta. Sen tarkoitus on hyvä ja sen soveltaminen turvallisempaa ja tehokkaampaa kuin minkään muun terveydenhoidollisen menetelmän. Totuus vaikuttaa nopeimmin ja vakuuttavimmin ennakkoluulottomaan kristilliseen ajatukseen.

xi:10-24

Kristillisessä Tieteessä fyysinen parantaminen on nyt kuten Jeesuksen aikanakin seurausta jumalallisen Periaatteen toiminnasta, jonka edessä synti ja sairaus menettävät todellisuutensa inhimillisessä tietoisuudessa ja häviävät yhtä luonnollisesti ja yhtä välttämättömästi kuin pimeys väistyy valkeuden tieltä ja synti parannuksen tieltä. Nämä mahtavat teot eivät ole nyt, kuten eivät olleet silloinkaan, yliluonnollisia vaan äärimmäisen luonnollisia. Ne ovat merkkinä Immanuelista eli ”Jumala meidän kanssamme” — inhimillisessä tietoisuudessa aina läsnä olevasta jumalallisesta vaikutuksesta, joka toistuu ja tulee nyt, kuten muinoin luvattiin,

saarnaamaan [aisteihin] vangituille vapautusta

ja sokeille näkönsä saamista,

päästämään sorretut vapauteen.

37:17-10

Milloin oppivat Jeesuksen seuraajiksi tunnustautuneet olemaan hänen kaltaisiaan kaikilla hänen teillään ja tekemään hänen mahtavia tekojaan? Ne, jotka aiheuttivat tuon vanhurskaan miehen marttyyriuden, olisivat mielellään typistäneet hänen pyhän elämäntyönsä oppijärjestelmäksi. Kunpa tämän päivän kristityt omaksuisivat tuon elämänuran käytännöllisemmän merkityksen! On mahdollista — jopa jokaisen lapsen, miehen ja naisen velvollisuus ja etuoikeus — seurata jossain määrin Mestarin esimerkkiä ilmentämällä Totuutta ja Elämää, terveyttä ja pyhyyttä. Kristityt väittävät olevansa hänen seuraajiaan, mutta seuraavatko he häntä hänen määräämällään tavalla? Kuulkaa näitä ehdottomia käskyjä: ”Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on!” ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille!” ”Parantakaa sairaita!”

 

Miksi tällä kristillisellä käskyllä on niin vähän innoittavaa voimaa kannustaa ihmiskuntaa kristilliseen kilvoitteluun? Siksi, että ihmisille on vakuutettu, että tämä käsky oli tarkoitettu vain määrätylle ajanjaksolle tai rajoitetulle seuraajaryhmälle. Tällainen oppi on vielä vahingollisempi kuin vanha ennaltamääräämisoppi — että muutamat valitut pelastuvat ja muut tuomitaan kadotukseen; ja sellaisena sitä tullaan pitämään jumalallisen Tieteen vaatimusten murrettua kuolevaisten uneliaisuuden, jonka ihmisten tekemät opit ovat saaneet aikaan.

 

51:20-25

Hänen loppuun saakka toteutettu esimerkkinsä oli meidän kaikkien pelastukseksi, mutta vain siten, että teemme niitä tekoja, joita hän teki ja opetti muita tekemään. Parantaessaan hänellä ei ollut tarkoituksena vain palauttaa terveys vaan ilmentää jumalallista Periaatettaan.

 

55:24-28

Jumalallisen parantamisen jälleenilmestymisen aika käsittää kaikki aikakaudet; ja ken tuo maallisen kaikkensa jumalallisen Tieteen alttarille, juo Kristuksen maljasta nyt, ja hänet varustetaan kristillisen parantamisen hengellä ja voimalla.

 

107:1-7

VUONNA 1866 löysin Kristus-Tieteen eli Elämän, Totuuden ja Rakkauden jumalalliset lait ja annoin löydölleni nimen Christian Science. Jumala oli monia vuosia armossaan valmistanut minua vastaanottamaan tämän tapahtuman, jossa tuli lopullisesti ilmi tieteellisen mentaalisen parantamisen ehdoton jumalallinen Periaate.

 

149:23-26

Tämän kirjoittaja on parantanut elimelliseksi sairaudeksi kutsutun yhtä helposti kuin puhtaasti toiminnallisen sairauden, ja ilman minkään muun voiman kuin jumalallisen Mielen apua.

 

150:15-20

Nyt kuten silloinkin tehdään tunnustekoja ja ihmeitä parantamalla fyysisiä sairauksia metafyysisesti; mutta näiden merkkien tarkoituksena on vain osoittaa parantamisen jumalallinen alkuperä — todistaa Kristus-voiman syvällisemmän tehtävän, maailman syntien pois ottamisen, todellisuus.

 

179:5-12

Tiede voi parantaa sairaat, jotka eivät ole parantajiensa luona, yhtä hyvin kuin näiden luona olevat, koska välimatka ei ole este Mielelle. Kuolematon Mieli parantaa senkin, mitä silmä ei ole nähnyt, mutta ajatusten ymmärtämisen ja Totuus-voimalla parantamisen henkinen kyky saavutetaan vain, kun ihminen havaitaan jumalallista luonnetta kuvastavaksi eikä omavanhurskaaksi.

 

192:29-34

Kuljemme Totuuden ja Rakkauden jäljissä seuraamalla Mestarimme esimerkkiä jumalallisen metafysiikan ymmärtämisessä. Kristinusko on todellisen parantamisen perusta. Kaikki, mikä pitää ihmisajatusta itsestä vapautuneen rakkauden suuntaisena, saa välittömästi jumalallisen voiman.