Teema:        Pahan olemattomuus

ke 4.10.2017


Raamattu

5.Moos. 30:15*, 16*, 19     [* = Raamattu 1933/38]

15 Katso, minä panen tänä päivänä sinun [edessäsi] elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan,

16 kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa, sinun Jumalaasi, ja vaeltamaan hänen teitänsä ja noudattamaan hänen käskyjänsä, säädöksiänsä ja oikeuksiansa, että eläisit ja lisääntyisit

19 Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää.

 

Luuk. 10:25-28

25 Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: "Opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän?"

26 Jeesus sanoi hänelle: "Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet?"

27 Mies vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

28 Jeesus sanoi: "Oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää."

 

Matt. 5:43-45

43 "Teille on opetettu: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.'

44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta,

45 jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille.

 

Joh. 15:10-13

10 Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.

11 "Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.

12 Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.

13 Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.

 

1.Kor. 13:4-6

4 Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile,

5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,

6 ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa.

 

Joh. 14:16-18 (orvoiksi,)

16 Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.

17 Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.

18 "En minä jätä teitä orvoiksi,

 

Joh. 16:33

33 Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman."


Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun

39:1-2, 5-7 Hän voitti

   Mestarimme suhtautui sävyisästi tunnustamattomaan suuruuteensa kohdistuneeseen pilkkaan.

Hän voitti maailman, lihan ja kaiken erheen osoittaen ne siten olemattomiksi.

 

569:3

Jokaisen kuolevaisen täytyy kerran, joko täällä tai tämän jälkeen, käydä käsiksi siihen kuolevaiseen uskomukseen, että on olemassa Jumalan vastainen voima, ja voittaa se.

 

224:32-1 (vastaan?)

Mikään voima ei voi vastustaa jumalallista Rakkautta. Mitä on tämä kuviteltu voima, joka asettuu Jumalaa vastaan?

 

192:24

Tekemämme ja ilmentämämme hyvä antaa meille ainoan saavutettavissa olevan voiman. Paha ei ole voima. Se on voiman pilkkaamista, joka ennen pitkää paljastaa heikkoutensa ja kukistuu nousematta enää koskaan.

 

563:1-9

   Inhimillinen näkemys saattaa hyvinkin ihmetellä epäsointua, kun sitävastoin jumalallisemmalle näkemykselle sopusointu on todellinen ja epäsointu epätodellista. Saatamme hämmästellä syntiä, sairautta ja kuolemaa. Saatamme hämmentyä inhimillisen pelon vuoksi ja vielä enemmän hämmästyä vihaa, joka nostaa hirviön päätään ja näyttää sarvensa pahan monina keksintöinä. Mutta miksi seisoisimme kauhistuneina olemattomuuden edessä?

 

346:9-13

Olemattoman olemattomuus on selvää, mutta meidän täytyy ymmärtää, että erhe on olemattomuutta ja että sen olemattomuutta ei pelasteta vaan se täytyy osoittaa käytännössä sen todisteeksi, että Totuus on todellista – kaikki.

 

469:14-19 Erheen

Erheen kitkee juurineen se suuri totuus, että Jumala, hyvä, on ainoa Mieli ja että äärettömän Mielen kuviteltu vastakohta – paholaiseksi tai pahaksi kutsuttu – ei ole Mieli, ei Totuus vaan älyä ja todellisuutta vailla olevaa erhettä.

 

107:1-3

   Vuonna 1866 löysin Kristus-Tieteen eli Elämän, Totuuden ja Rakkauden jumalalliset lait ja annoin löydölleni nimen Christian Science.

 

108:19

   Ollessani ilmeisen lähellä kuolevaisen olemassaolon rajaa ja jo kuoleman varjon laaksossa opin nämä jumalallisen Tieteen totuudet: että kaikki todellinen oleminen on Jumalassa, jumalallisessa Mielessä, ja että Elämä, Totuus ja Rakkaus ovat kaikkivoimaisia ja aina läsnä; että Totuuden vastakohta – erhe, synti, sairaus, kärsiminen ja kuolema – on väärän aineellisen käsityksen väärää todistelua aineessa olevasta mielestä; että tämä väärä käsitys luo uskomukseen kuolevaisen mielen omakohtaisen tilan, jota tämä sama niin sanottu mieli nimittää aineeksi ja sulkee siten pois oikean käsityksen Hengestä.

 

483:16-19

Tiede on haastanut maailman taisteluun tästä asiasta ja sen toteennäytöstä, joka parantaa sairaat, hävittää erheen ja tuo ilmi kaikkiallisen sopusoinnun.

 

33:19

   Kun inhimillinen aines suuressa Opettajassamme taisteli jumalallisen kanssa, hän sanoi: ”Älköön . . . tapahtuko minun tahtoni, vaan Sinun!” – toisin sanoen: Älköön minussa ilmetkö liha vaan Henki. Tätä on henkisen Rakkauden uusi ymmärtäminen. Se antaa kaiken Kristuksen eli Totuuden vuoksi. Se siunaa vihollisiaan, parantaa sairaat, ajaa ulos erheen, herättää kuolleet rikkomuksistaan ja synneistään ja julistaa evankeliumia köyhille, sydämeltään nöyrille.

 

496:15

Pidä hellittämättä kiinni tästä ajatuksesta – että henkinen idea, Pyhä Henki ja Kristus, antaa sinulle kyvyn näyttää tieteellisellä varmuudella toteen jumalalliseen Periaatteeseensa, Rakkauteen, perustuvaa parantamisen sääntöä, Periaatteeseen joka kantaa, suojaa ja ympäröi kaikkea tosi olemista.

 

520:3-7 Äärettömän

Äärettömän Rakkauden syvyys, laajuus, korkeus, mahti, valtavuus ja kirkkaus täyttävät kaiken tilan. Tämä on kylliksi! Ihmiskieli voi kertoa vain äärettömän pienen osan siitä mitä on olemassa.

 

225:22

Rakkaus on vapauttaja.

------------------------------

  

Ylimääräinen teksti

330:28

Paha ei ole mitään, ei asia, mieltä eikä voimaa. Ihmiskunnan ilmentämänä paha merkitsee valhetta, olemattomuutta, joka väittää olevansa jotakin – se merkitsee himoa, epärehellisyyttä, itsekkyyttä, kateutta, tekopyhyyttä, panettelua, vihaa, varastamista, aviorikosta, murhaa, heikkomielisyyttä, mielisairautta, sisäistä tyhjyyttä, paholaista, helvettiä sekä kaikkea muuta tähän sanaan liittyvää.