Aihe: Olemisen täydellisyys

ke 4.4.2007          Hymnit 20, 65, 14

Raamattu 

5. Moos. 32

1 - Kuuntele, taivas, mitä minä puhun, kuulkoon maa minun sanani.

2 Sateena virratkoon minun opetukseni, kastepisaroina vierikööt sanani, niin kuin vihma nuorelle nurmelle, niin kuin kuurosade ruohikolle. 3 Minä julistan Herran nimeä. Ylistäkää Jumalamme kunniaa!4 Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Hän on uskollinen Jumala, ei hän vääryyttä tee. Hän on vanhurskas, tuomioissaan oikea.

Ps. 18: 29-34

29 Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon.

30 Sinun avullasi minä ryntään yli vallien, Jumalani avulla minä hyppään muurien yli.

31 Jumalan ohjeet ovat täydelliset, Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa.

32 Kuka on Jumala, jollei Herra, kuka on turvamme, jollei Jumalamme?

33 Jumala vyöttää minut voimalla, hän osoittaa minulle oikean tien.

34 Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kauriin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille.

Ps 19: 8

8 Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta.

Joh. 15: 7-12

7 "Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. 8 Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. 9 Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. 10 Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. 11 "Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. 12 Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.

Joh. 17: 20-23

20 "Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. 21 Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. 22 "Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. 23 Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.

Matt. 19: 16-21

16 Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" 17 Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä." 18 "Mitä käskyjä?" mies kysyi. "Näitä", vastasi Jeesus, "älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, 19 kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." 20 "Kaikkia niitä olen noudattanut", sanoi nuorukainen, "mitä vielä puuttuu?" 21 Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua."

Matt 5: 43-48

43 "Teille on opetettu: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.' 44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, 45 jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. 46  Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? 47 Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? 48 Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.

Room. 12: 1-2

1 Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. 2 Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.

1. Kor. 13: 8-10

8 Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. 9 Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, 10 mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa.

Kol. 1: 8-11

9 Siitä lähtien, kun saimme tästä kuulla, mekin olemme lakkaamatta rukoilleet teidän puolestanne ja pyytäneet, että te saisitte runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä ja tulisitte täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon. 10 Rukoilemme, että eläisitte Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan ja että kantaisitte hedelmää tekemällä kaikkea hyvää ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. 11 Hänen kirkkautensa voima ja väkevyys vahvistakoon teitä olemaan aina kestäviä ja kärsivällisiä.

Kol. 3: 12-14

12 Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. 13 Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. 14 Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi.

2.Tim. 3: 16, 17

16 Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. 17 Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.

Jaak. 1: 2-4

2 Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. 3 Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. 4 Ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohden.

1.Joh. 4: 16-18

16 Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen.

Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. 17 Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, 18 vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta; se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa.

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

002:22

Jumala on Rakkaus. Voimmeko pyytää Häntä olemaan  enemmän? Jumala on äly. Voimmeko kertoa äärettömälle Mielelle mitään, mitä Hän ei jo tietäisi? Odotammeko voivamme muuttaa täydellisyyttä? Pyydämmekö lisää avoimella lähteellä, josta virtaa enemmän kuin otamme vastaan? Lausumaton toivomus vie varmasti meidät lähemmäs kaiken olemassaolon ja autuuden lähdettä.

003:14

Ihmisen täytyy kuvastaa Jumalallista Olemusta, muuten ihminen ei ole kärsivällisen, hellän ja toden, Ainoan täysin rakastettavan kuva ja kaltainen; mutta Jumalan ymmärtäminen on ikuisuuden työ ja vaatii ajatuksen, tarmon ja toiveen täydellistä pyhittämistä.

099:26

Aidon henkisyyden tyynien, voimakkaiden virtausten, jotka ilmenevät terveytenä, puhtautena ja itseuhrina, täytyy syventää inhimillistä kokemusta, kunnes aineellisen olemassaolon uskomuksien nähdään olevan pelkkää petosta, ja synti, sairaus ja kuolema luovuttavat ainiaaksi paikkansa jumalallisen Hengen tieteelliselle toteennäytölle ja Jumalan henkiselle, täydelliselle ihmiselle.

130: 9

Ei ole viisasta epäillä todellisuuden täydellistä sopusointua Jumalan, jumalallisen Periaatteen, kanssa - epäillä, hävittääkö Tiede ymmärrettynä ja toteennäytettynä kaiken epäsoinnun - koska myönnämme, että Jumala on kaikkivaltias; sillä tästä edellytyksestä seuraa, että hyvällä ja sen suloisilla soinnuilla on kaikkivalta.

239:33-34

Täydellinen Mieli lähettää esiin täydellisyyttä, sillä Jumala on Mieli.

246:1-6

Mieltä ja sen luomuksia ei voida tuhota. Ihminen ei ole heiluri, joka häilyy pahan ja hyvän, ilon ja surun, sairauden ja terveyden, elämän ja kuoleman välillä. Elämää ja sen kykyjä ei voi mitata kalentereilla. Täydelliset ja kuolemattomat ovat Luojansa ikuisia kaltaisuuksia.

249: 1

   Hyväksykäämme Tiede, hylätkäämme kaikki aistien todistukseen perustuvat teoriat, luopukaamme epätäydellisistä esikuvista ja petollisista ihanteista, ja olkoon meillä siten yksi Jumala, yksi Mieli, joka on täydellinen ja joka tuo ilmi omat oivalliset esikuvansa.

258: 23

Inhimilliset kyvyt laajenevat ja täydellistyvät siinä suhteessa, kuin ihmiskunta saavuttaa oikean käsityksen ihmisestä ja Jumalasta.

259: 17

   Jos ihminen on kerran ollut täydellinen mutta nyt kadottanut täydellisyytensä, silloin kuolevaiset eivät ole koskaan nähneet ihmisessä Jumalan peilikuvaa. Kadotettu kuva ei ole kuva lainkaan. Todellinen kaltaisuus ei voi kadota jumalallisessa kuvastumisessa. Tämän ymmärtäen Jeesus sanoi: "Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

300:  13-17

   Ajallinen ja epätodellinen eivät kosketa milloinkaan ikuista ja todellista. Muuttuva ja epätäydellinen eivät kosketa muuttumatonta ja täydellistä. Epäsointuinen ja itseään tuhoava eivät kosketa sopusointuista ja itseolevaa.

325: 11-28

Kirjeessään kolossalaisille (3:4) Paavali kirjoittaa: "Kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy [tuodaan ilmi, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte [tulette ilmi] kirkkaudessa." Kun henkinen oleminen ymmärretään kaikessa täydellisyydessään, jatkuvuudessaan ja voimassaan, silloin ihminen havaitaan Jumalan kuvaksi. Apostolin sanojen täsmällinen sisältö on tämä:

Silloin ihminen havaitaan Isän kaltaisena täydelliseksi kuten Hän, hävittämättömäksi Elämässä, "kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa" - Totuuden kanssa jumalallisessa Rakkaudessa, jossa inhimilliset aistit eivät ole nähneet ihmistä.

Paavalilla oli selkeä käsitys Totuuden kuolevaisille sekä fyysisessä että henkisessä mielessä asettamista vaatimuksista hänen sanoessaan: "Niin minä... kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne."

414: 31

Muista, että ihmisen täydellisyys on todellista ja kiistämätöntä, kun taas epätäydellisyys on moitittavaa ja epätodellista eikä jumalallisen Rakkauden aiheuttamaa.

485: 18-24

Ihmisen tekee kuolemattomaksi Elämän ymmärtäminen eikä kuolema. Uskomus, että elämä voi olla aineessa tai sielu ruumiissa ja että ihminen saa alkunsa tomusta tai munasolusta, on seuraus kuolevaisesta erheestä, jonka Kristus eli Totuus hävittää täyttämällä olemisen henkisen lain, jossa ihminen on täydellinen, niin kuin hänen taivaallinen Isänsä "täydellinen on".

492:7

Oleminen on pyhyyttä, sopusointua, kuolemattomuutta.