Aihe: Tehdä oikein

Raamattu

 

Matt. 19:16,17

16 Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" 17 Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä."

Matt. 12:33-37

33 "Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. 34 Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja! Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. 35 Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. 36 Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. 37 Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi."

Matt. 10:34-

34 "Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. 35 Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan. 36 Viholliset ovat oman talon väkeä.

 

37 "Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. 38 Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. 39 Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä.

 

40 "Joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. 41 Joka ottaa profeetan vastaan siksi, että tämä on profeetta, saa profeetan palkan, ja joka ottaa vanhurskaan vastaan siksi, että tämä on vanhurskas, saa vanhurskaalle kuuluvan palkan. 42 Ja joka antaa yhdellekin näistä vähäisistä maljallisen raikasta vettä vain siksi, että tämä on opetuslapsi  totisesti: hän ei jää palkkaansa vaille."

1.Kun. 3:16-28

16 Noihin aikoihin kuninkaan puheille tuli kaksi porttoa. He astuivat hänen eteensä, 17 ja toinen heistä sanoi: "Herrani, kuule minua! Minä ja tuo nainen asumme samassa talossa. Hän oli läsnä, kun minä synnytin lapsen. 18 Ja kun oli kulunut kaksi päivää siitä kun minä synnytin, silloin myös tuo nainen sai lapsen. Me olimme kahden, talossa ei ollut ketään muuta. 19 Tuon naisen poika kuoli yöllä, hän oli nukkuessaan tukahduttanut sen. 20 Silloin hän nousi keskellä yötä ja otti poikani minun vierestäni. Minä nukuin, ja niin hän pani lapsen viereensä makaamaan ja asetti kuolleen poikansa minun viereeni. 21 Kun aamulla nousin imettämään poikaani, se oli kuollut. Minä tutkin silloin lapsen tarkoin, eikä se ollut minun synnyttämäni poika!" 22 Toinen nainen sanoi: "Tuo ei ole totta! Minun poikani elää, sinun poikasi kuoli!" Toinen vastasi: "Ei, tuo kuollut on sinun poikasi, minun poikani elää!" Näin he riitelivät kuninkaan edessä.

23 Kuningas sanoi: "Tämä nainen väittää, että elävä poika on hänen ja kuollut tuon toisen. Tämä toinen taas sanoo, ettei se ole totta, kuollut poika on toisen ja elävä hänen." 24 "Hakekaa minulle miekka", kuningas sanoi. Miekka tuotiin kuninkaan eteen. 25 Hän antoi käskyn: "Halkaiskaa elävä lapsi kahtia ja antakaa toinen puoli toiselle, toinen toiselle." 26 Silloin rakkaus lapseen pani elävän pojan äidin puhumaan, ja hän huudahti kuninkaalle: "Herrani! Anna lapsi hänelle, älä anna surmata sitä!" Mutta toinen sanoi: "Ei minulle eikä sinulle. Halkaiskaa vain!" 27 Silloin kuningas lausui: "Antakaa lapsi tuolle, joka ensin puhui, älkää tappako sitä. Hän on lapsen äiti."

 

28 Kautta koko Israelin levisi tieto tuomiosta, jonka kuningas oli antanut. Kaikki alkoivat kunnioittaa kuningasta, sillä he näkivät nyt, että hän oli saanut Jumalalta viisauden tuomita ja hallita oikein.

Luukas 12:13-15

13 Muuan mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle: "Opettaja, sano veljelleni, että hän suostuisi perinnönjakoon." 14 "Mitä?" kysyi Jeesus. "Onko minut pantu teidän tuomariksenne tai jakomieheksenne?" 15 Hän sanoi heille kaikille: "Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa."

Kirje Efesolaisille 6:11-18

11 Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. 12 Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. 13 Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. 14 Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan 15 ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. 16 Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. 17 Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.

18 Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.

2.Kor. 6:6,7

6 Mielemme on puhdas, meillä on tietoa, kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä, meillä on Pyhä Henki, vilpitön rakkaus, 7 totuuden sana ja Jumalan voima. Aseinamme ovat vanhurskauden miekka ja kilpi.

Hepr. 4:12,13

12 Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet, se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. 13 Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili.

Matt. 7:1,2

1 "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2 Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan.


 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

 

224:22-25,29[vain],32-33

Korkeampi ja käytännöllisempi kristillisyys, joka ilmentää oikeudenmukaisuutta ja täyttää kuolevaisten tarpeet niin sairauden kuin terveydenkin aikana, seisoo aikamme ovella ja kolkuttaa päästäkseen sisään.

Totuus tuo vapauden perusainekset.

Mikään voima ei voi vastustaa jumalallista Rakkautta.

436:11-14

Panemalla henkensä alttiiksi hyvän työn vuoksi Kuolevaisen Ihmisen tulisi löytää se jälleen. Sellaisilla teoilla on oma oikeutuksensa ja ne ovat Korkeimman suojeluksessa.

442:3

Meidän asetuksemme ovat henkisiä, Hallituksemme on jumalallinen. ”Eikö kaiken maan Tuomari tekisi oikeutta?”

452:17[vain]

Oikea on radikaalia.

381:31

Ihmisellä on moraalinen oikeus kumota väärä tuomio, jota ei ole langetettu jumalallisella valtuutuksella.

453:5-7

Oikea ja väärä, totuus ja erhe, tulevat taistelemaan oppilaitten mielessä, kunnes voitto jää voittamattoman totuuden puolelle.

448:29-33

Oikein tekeminen on Kristillistä Tiedettä, eikä mikään vähempi kuin oikein tekeminen voi vaatia itselleen tätä nimeä. Oikein puhuminen ja väärin eläminen on mieletöntä petollisuutta, josta on eniten vahinkoa sen tekijälle.

391:17[vain]

Oikeudenmukaisuus on lain moraalinen sisältö.

393:14-19

Nouse Hengen voimassa vastustamaan kaikkea, mikä poikkeaa hyvästä. Jumala on antanut ihmiselle kyvyn tähän, eikä mikään voi tehdä tyhjäksi ihmiselle jumalallisesti suotua kykyä ja voimaa.

Ymmärrä järkkymättä, että jumalallinen Mieli hallitsee ja että Tieteessä ihminen kuvastaa Jumalan hallintaa

106:6-20(hedelmistään,)

Kuten kansallamme, myös Kristillisellä Tieteellä on itsenäisyysjulistuksensa. Jumala on suonut ihmiselle luovuttamattomia oikeuksia, joiden joukossa on itsehallinta, järki ja omatunto. Ihminen on oikealla tavalla itsensä hallitseva vain silloin, kun häntä ohjaa oikein ja hallitsee hänen Luojansa, jumalallinen Totuus ja Rakkaus.

Ihmisen oikeuksia loukataan, kun jumalalliseen järjestykseen puututaan, ja henkisen lain rikkoja saa osakseen sen jumalallisen rangaistuksen, joka tästä rikkomuksesta seuraa.

Hyväksyköön tämä aikakausi, joka on Kristillisen Tieteen tuomarina, vain sellaiset menetelmät, jotka voidaan todistaa Totuuden valossa ja tunnetaan hedelmistään, ...

37:13

Se, että tietää tehneensä oikein, on itsessään palkkio; mutta sivustakatsojat eivät taistelun savuilta näe eivätkä ymmärrä asian oikeutta.