Aihe: Missio

Keskiviikkoilta 26.7.2017

Raamattu

 

Markus 6: 7-13 ja 30-33, 35-42

7 Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen lähettääkseen heidät matkaan. Heidän tuli lähteä kaksittain, ja hän antoi heille vallan ajaa ihmisistä saastaisia henkiä.

8 Hän kielsi heitä ottamasta mukaan muuta kuin sauvan: ei leipää, ei laukkua eikä rahaa vyöhön.

9 Sandaalit he saivat ottaa, mutta eivät pukea ylleen kahta paitaa.

10 Ja hän sanoi heille: "Mihin taloon majoituttekin, jääkää asumaan sinne lähtöönne saakka.

11 Jos teitä jossakin paikassa ei oteta vastaan eikä kuunnella, lähtekää sieltä ja pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan."

12 Niin opetuslapset lähtivät matkaan ja julistivat, että kaikkien tuli kääntyä.

13 He karkottivat monta pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät.

30 Apostolit kokoontuivat taas Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle, mitä kaikkea olivat tehneet ja mitä opettaneet.

31 Hän sanoi heille: "Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää." Ihmisiä näet tuli ja meni koko ajan, eivätkä opetuslapset ehtineet edes syödä.

32 Niin he lähtivät veneellä mennäkseen autiolle seudulle yksinäisyyteen.

33 Mutta heidän lähtönsä huomattiin, ja monet tunsivat heidät. Ihmisiä tuli juoksujalkaa kaikista kaupungeista, ja väkijoukko ehti maitse perille ennen heitä.

35 Kun päivä oli jo illassa, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat: "Tämä on asumatonta seutua, ja on jo myöhä.

36 Lähetä heidät pois, että he menisivät lähiseudun taloihin ja kyliin ostamaan itselleen syötävää."

37 "Antakaa te heille syötävää", vastasi Jeesus. He sanoivat hänelle: "Pitäisikö meidän mennä ostamaan kahdellasadalla denaarilla leipiä ja antaa ne heille syötäväksi?"

38 Jeesus kysyi: "Montako leipää teillä on? Käykää katsomassa." He tekivät niin ja ilmoittivat: "Viisi, ja kaksi kalaa."

39 Jeesus käski heidän sijoittaa kaikki ruokakunnittain aterioimaan vihreälle nurmelle.

40 Ihmiset asettuivat istumaan sadan ja viidenkymmenen hengen ryhmiin.

41 Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen, ja nämä jakoivat ne kansalle. Samoin hän jakoi kaikkien kesken ne kaksi kalaa.

42 Kaikki söivät kyllikseen.

 

1. Pietarin kirje 4:10-11 ( kautta)

10 Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina.

11 Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta.

Tiede ja Terveys

 

31: 16-21[25] (kuoleman.)

Elävän Kristuksen, käytännön Totuuden, ansiosta Jeesus on ”ylösnousemus ja elämä” kaikille, jotka seuraavat häntä teoissa. Noudattamalla hänen arvokkaita ohjeitaan — seuraamalla hänen toteennäyttöään siinä määrin kuin käsitämme sitä — me juomme hänen maljastaan, osallistumme hänen leipäänsä, saamme kasteen hänen puhtaudestaan; ja lopulta saamme levätä, asettua hänen seuraansa täysin ymmärtäen jumalallisen Periaatteen, joka voittaa kuoleman.

 

273:24-28

Jeesus käveli veden päällä, ravitsi kansanjoukon, paransi sairaat ja herätti kuolleet täysin aineen lakien vastaisesti. Hänen tekonsa olivat Tieteen toteennäyttämistä, joka voittaa aineellisen käsityksen eli lain väärät väitteet.

 

281:26-29

Jumalallinen Tiede ei pane uutta viiniä vanhoihin leileihin, Sielua aineeseen eikä ääretöntä äärelliseen. Väärät näkemyksemme aineesta katoavat sitä mukaa, kuin käsitämme Hengen tosiasioita.

 

136:30-4 (kuolleet;)

Opetuslapset ymmärsivät Mestariaan paremmin kuin muut, mutta he eivät käsittäneet kaikkea, mitä hän sanoi ja teki, muutoin he eivät olisi kyselleet häneltä niin paljon. Jeesus jatkoi sitkeän kärsivällisesti olemisen totuuden opettamista ja toteennäyttämistä. Hänen opetuslapsensa näkivät tämän Totuuden voiman parantavan sairaat, ajavan ulos pahan, herättävän kuolleet;

 

241:24-26

Päämääränämme — askel uskosta eteenpäin — tulee olla Totuuden jalanjälkien löytäminen, tie terveyteen ja pyhyyteen.

 

283:4-10

Mieli on kaiken liikkeen lähde eikä ole hitautta, joka voisi viivyttää tai estää sen jatkuvaa ja sopusointuista toimintaa. Mieli on sama Elämä, Rakkaus ja viisaus ”eilen ja tänään ja iankaikkisesti”. Aine ja sen seuraukset — synti, sairaus ja kuolema — ovat kuolevaisen mielen tiloja, jotka toimivat, aiheuttavat vastavaikutuksen ja sitten päättyvät.

 

473:26-3

Jeesus vahvisti sanansa toteennäytöillä tehden siten tekonsa sanoja tärkeämmiksi. Hän osoitti todeksi mitä opetti. Tätä on kristinuskon Tiede. Jeesus todisti jumalalliseksi Periaatteen, joka parantaa sairauden ja ajaa ulos erheen. Kuitenkin vain harvat hänen opetuslapsiaan lukuunottamatta ymmärsivät edes vähääkään hänen opetuksiaan ja niiden suurenmoisia todisteita — nimittäin että Elämä, Totuus ja Rakkaus (tämän tunnustuksetta jääneen Tieteen Periaate) hävittävät kaiken erheen, pahan, sairauden ja kuoleman.