Aihe: Minä olen

Keskiviikko 7.6.2006

Raamattu

2.Mooses 3:1-15

1 Mooses paimensi appensa Jetron, midianilaisen papin, lampaita. Kerran hän vei lauman autiomaan toiselle puolen ja tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle. 2 Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulenliekissä, joka nousi orjantappurapensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. 3 Silloin hän ajatteli: "Menenpä katsomaan tuota ihmettä. Minkä vuoksi pensas ei pala poroksi?"

4 Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta: "Mooses, Mooses!" Mooses vastasi: "Tässä olen." 5 Herra sanoi: "Älä tule lähemmäksi! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä." 6 Herra sanoi vielä: "Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala." Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.

7 Herra sanoi: "Minä olen nähnyt kansani ahdingon Egyptissä ja kuullut, miten israelilaiset valittavat sortajiensa kovuutta. Minä tiedän kyllä heidän hätänsä. 8 Olen tullut vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja viemään heidät Egyptistä maahan, joka on hyvä ja avara ja tulvii maitoa ja hunajaa, maahan, jossa nyt asuvat kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset. 9 Israelilaisten hätähuuto on nyt kantautunut minun korviini, ja olen nähnyt, kuinka kovasti egyptiläiset heitä sortavat. 10 Mene siis, minä lähetän sinut faraon luo. Sinun on vietävä minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä." 11 Mutta Mooses sanoi Jumalalle: "Mikä minä olen menemään faraon luo ja viemään israelilaiset pois Egyptistä?" 12 Jumala sanoi: "Minä olen sinun kanssasi ja annan sinulle merkin siitä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansani pois Egyptistä, te saatte palvella Jumalaa tämän vuoren juurella."

13 Mooses sanoi Jumalalle: "Kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he kysyvät minulta: 'Mikä on hänen nimensä?' Mitä minä heille silloin sanon?" 14  Jumala sanoi Moosekselle: "Minä olen se joka olen." Hän sanoi vielä: "Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.'"

15 Jumala sanoi vielä Moosekselle:

5.Mooses 7:7-9

7 "Ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin eikä valinnut teitä, että te olisitte kansana kaikkia muita kansoja suurempi -- olettehan kaikista kansoista pienin. 8 Herra rakasti teitä, ja pitääkseen esi-isillenne vannomansa valan hän vei teidät väkevällä kädellään pois Egyptistä, orjuuden maasta, ja lunasti teidät vapaiksi faraon, Egyptin kuninkaan, vallasta. 9 Tietäkää siis, että vain Herra, teidän Jumalanne, on Jumala. Häneen voi luottaa, hän pitää voimassa liittonsa. Tuhansien sukupolvien ajan hän on uskollinen niille, jotka rakastavat häntä ja pitävät hänen käskynsä, ...

5.Mooses 32:39 (rinnallani.)

39 Näettehän nyt: minä olen ainoa,

ei ole muuta jumalaa minun rinnallani. ...

1.Aikakirja 29:10-14(?)

10 Daavid ylisti kansan edessä Herraa:

"Ylistetty olet sinä, Herra, isämme Israelin Jumala, aina ja ikuisesti! 11 Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea muuta korkeammalla. 12 Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta, sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot.

13 "Nyt me kiitämme sinua, Jumalamme, ja ylistämme nimesi kunniaa. 14 Sillä mikä olen minä, tai mikä on minun kansani? ...

Jesaja 41:2,4,10,11

2 Kuka herätti idästä miehen kulkemaan voitosta voittoon?

Kuka jättää kansat hänen armoilleen ja alistaa kuninkaat hänen valtaansa?

Miekallaan hän muuttaa heidät tomuksi, jousellaan tuulen ajelemiksi akanoiksi.

4 Kuka on tämän tehnyt, kuka saanut aikaan? Hän, joka alusta alkaen on kutsunut sukupolvet elämään. Minä, Herra, olen ensimmäinen, ja viimeistenkin keskellä olen sama.

10 - älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi - minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni.

11 Häpeään, pahasti häpeään joutuvat kaikki, jotka vihaavat sinua. Ne, jotka sinua syyttävät, tuhoutuvat, häviävät olemattomiin.

Jesaja 43:10-12

10 Minun todistajani, sanoo Herra, olette te - Israel, sinä jonka olen valinnut

palvelijakseni - ja teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun, ymmärtää, kuka minä olen. Ennen minua ei ole jumalaa syntynyt eikä ollut eikä minun jälkeeni tullut eikä tule.

11 Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin minä.

12 Minä olen puhunut, minä olen pelastanut, olen ilmaissut teille tahtoni, minä itse, ei kukaan muu. Te olette minun todistajani, sanoo Herra. Minä olen Jumala,

Jesaja 44:6

6 Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot: - Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

588:9-21

MINÄ eli EGO. Jumalallinen Periaate; Henki; Sielu; ruu­miiton, erehtymätön, kuolematon ja ikuinen Mieli.

On vain yksi Minä eli Me, vain yksi jumalallinen Pe­riaate eli Mieli, joka ohjaa kaikkea olemassaoloa; mies ja nainen yksilöllisiltä luonteiltaan ikuisesti muuttumatto­mina kuten numerot, jotka eivät koskaan sekoitu kes­kenään vaikka ovat yhden ja saman Periaatteen ohjaamia. Kaikki Jumalan luomisen kohteet kuvastavat yhtä Miel­tä, ja kaikki, mikä ei kuvasta tätä ainoaa Mieltä, nimittäin uskomus että elämä, substanssi ja äly ovat sekä mentaali­sia että aineellisia, on väärää ja erheellistä.

MINÄ OLEN. Jumala; ruumiiton ja ikuinen Mieli; juma­lallinen Periaate; ainoa Ego.

587:5

JUMALA. Suuri MINÄ OLEN; kaikentietävä, kaikennäkevä, kaikenvaikuttava, kaikkiviisas, täysin rakastava ja ikuinen; Periaate; Mieli; Sielu; Henki; Elämä; Totuus; Rakkaus; kaikki substanssi; äly.

550:15

Erheellinen ajattelu kuvastuu erheellisenä toimintana. Olemassaolon alituinen tarkastelu jonakin aineellisena ja ruumiillisena — alkavana ja päättyvänä sekä syntymisen, kuihtumisen ja hajoamisen vai­heista koostuneena — kätkee todellisen ja henkisen Elämän ja saa lippumme laahaamaan tomussa. Jos Elämällä yleensä on lähtökohta, silloin suuri MINÄ OLEN on tarua. Jos Elämä on Jumala kuten Raamattu ilmoit­taa, silloin Elämä ei ole sikiöperäinen, se on ääretön. On mahdotonta, että Jumaluus olisi munasolussa.

27:10-16

Jeesus todisti, että Elämä on Jumala, ilmestymällä uu­delleen ristiinnaulitsemisensa jälkeen täysin tämän tie­teellisen lausumansa mukaisesti: “Hajottakaa maahan tämä temppeli , niin Minä [H­enki] pystytän sen kolmessa päivässä.” On kuin hän olisi sanonut: Minuus — maailmankaikkeuden Elämä, substanssi ja äly — ei ole aineessa eikä siis tuhottavissa.

249:20

Elämä on Kristuksen tavoin "sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti". Elimellisellä rakenteella ja ajalla ei ole mitään tekemistä Elämän kanssa. Sanot ehkä; "Minä näin yöllä unta." Mikä erehdys! Minä on Henki. Jumala ei torku koskaan eikä Hänen kaltaisuutensa näe unia. Aadam-unia näkevät kuolevaiset.

252:35-20

   Henki, joka antaa päinvastaisen todistuksen, sanoo:

   Minä olen Henki. Ihminen, jonka aistit ovat henkiset,

on minun kaltaiseni. Hän kuvastaa ääretöntä ymmärrystä, sillä Minä olen Äärettömyys. Pyhyyden kauneus, ole­misen täydellisyys, katoamaton kirkkaus —kaikki on Minun, sillä Minä olen Jumala. Minä annan ihmiselle kuolemattomuuden, sillä Minä olen Totuus. Minä sisällän ja suon kaiken autuuden, sillä Minä olen Rakkaus. Minä annan elämän vailla alkua ja vailla loppua, sillä Minä olen Elämä. Minä olen yksinvaltias ja annan kaiken, sillä Minä olen Mieli. Minä olen kaiken substanssi, koska MINÄ OLEN SE, JOKA MINÄ OLEN.

   Toivon, hyvä lukija, johtavani sinut jumalallisten oi­keuksiesi, taivaan suoman sopusointusi ymmärtämiseen — että lukiessasi näkisit, ettei ole mitään syytä (lukuun ottamatta erehtyvää, kuolevaista, aineel­lista käsitystä, joka ei ole voima), mikä voisi tehdä sinut sairaaksi tai syntiseksi; ja toivon, että voitat tä­män väärän käsityksen. Tietäen niin sanotun aineellisen käsityksen virheellisyyden voit saattaa voimaan kiistä­mättömän etuoikeutesi voittaa usko syntiin, sairauteen ja kuolemaan.

256:9-20

Teoria kolmesta persoonasta yhdessä Jumalassa (persoonallinen Kolminaisuus eli Kolmiyhteys) tuo mieleen pikemminkin monijumalisuuden kuin ainoan aina läsnäolevan MINÄ OLEN -olemuksen. "Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi."

Ikuinen MINÄ OLEN ei ole suljettu eikä ahdettu fyysisen inhimillisyyden ahtaisiin rajoihin eikä Häntä voida ymmärtää oikealla tavalla kuolevaisin käsittein. Jumalan tarkalla muodolla ei voi olla suurta merkitystä verrattuna ylevään kysymykseen: Mikä on ääretön Mieli eli jumalallinen Rakkaus?

267:9

Yleisesti myönnetään, että Jumala on Isä, ikuinen, itsensä luoma, ääretön. Jos näin on, on ikuisella Isällä täytynyt olla lapsia ennen Aadamia. Suuri MINÄ OLEN on tehnyt kaiken "mikä syntynyt on". Tästä johtuen ihmisen ja henkisen maailmankaikkeuden olemassaolo on rinnakkaista Jumalan kanssa.

290:1

Elämä on ikuinen MINÄ OLEN, Olemus joka oli ja on ja on oleva, jota mikään ei voi hävittää.

335:35-8

Ego on kuolematon ja rajaton, sillä rajoitukset merkitsisivät ja aiheuttaisivat tietämättömyyttä. Mieli on MINÄ OLEN eli äärettömyys. Mieli ei koskaan astu rajalliseen. Äly ei siirry älyä vailla olevaan eli aineeseen. Hyvä ei sisälly pahaan, rajoittamaton rajoitettuun, ikuinen ajalliseen eikä kuolematon kuolevaisuuteen. Jumalallinen Ego eli yksilöllisyys kuvastuu kaikessa henkisessä yksilöllisyydessä äärettömän pienestä äärettömän suureen.