Teema: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi

Keskiviikko 15.1.20120

Raamattu

Ps. 96:1, 2

1 Laulakaa Herralle uusi laulu! Laula Herralle, maa, laulakaa Herralle, maan asukkaat!

2 Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään! Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan.

 

Matt. 4:17  

17 Tästä lähtien Jeesus julisti: "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!"

 

Matt. 22:37-39

37 "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.  38 Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.  39 Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

 

Jaak. 2.8

8 Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi", te teette oikein.

 

Matt. 5:1, 2, 21-24, 43-47

1 Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen.

2 Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin:  21 "Teille on opetettu tämä isille annettu käsky: 'Älä tapa.' Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion.  22 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: 'Senkin hölmö', on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

23 "Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan,

24 niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi.

43 "Teille on opetettu: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.'  44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta,  45 jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille.

46 Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin?

47 Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin?

48 Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.

 

Matt. 6:9-12, 14, 15

9 Rukoilkaa te siis näin: -- Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi.  10. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.  11 Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.  12 Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa.

14 "Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi.  15 Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

 

1. Joh. 4:7, 16

7 Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan.  16 Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun, kirjoittanut Mary Baker Eddy

26:22-25

Jeesuksen suorittama Totuuden opetus ja käytäntöön soveltaminen sisälsivät sellaisen uhrauksen, että meidän on myönnettävä Rakkauden olevan sen Periaatteena.

 

30:15

   Rabbiinit ja papit opettivat Mooseksen lakia, joka sanoo: ”Silmä silmästä” ja ”Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava”. Jeesus, Jumalan tahdon uusi toteuttaja, ei esittänyt sellaiseksi Rakkauden jumalallista lakia, joka siunaa niitäkin, jotka sitä kiroavat.

 

516:12-14

Epäitsekkyyttä säteilevä Rakkaus saa kaiken kylpemään kauneudessa ja valossa.

 

248:3-4

   Rakkaus ei kadota koskaan rakastettavuutta näköpiiristään. Sen sädekehä lepää sen kohteen yllä.

 

454:18

Rakkaus Jumalaa ja ihmistä kohtaan on oikea kannustin sekä parantamisessa että opettamisessa. Rakkaus innoittaa, valaisee, säätää ja näyttää tien. Oikeat vaikuttimet antavat siivet ajatukselle ja voiman ja vapauden puheelle ja toiminnalle. Rakkaus on Totuuden alttarin papitar. Odota kärsivällisesti, kunnes jumalallinen Rakkaus käy yli kuolevaisen mielen vetten ja muovaa käsityksen täydelliseksi. ”Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon.”

 

476:34-7

Jeesus näki Tieteessä täydellisen ihmisen, joka ilmeni hänelle siinä, missä kuolevaiset näkevät syntisen kuolevaisen ihmisen. Tässä täydellisessä ihmisessä Vapahtaja näki Jumalan oman kaltaisuuden, ja tämä oikea näkemys ihmisestä paransi sairaat. Näin Jeesus opetti, että Jumalan valtakunta on tahraton, kaikkiallinen, ja että ihminen on puhdas ja pyhä. Ihminen ei ole Sielun aineellinen asunto; hän itse on henkinen.

 

541:16

   Erheellinen uskomus, että elämä, substanssi ja äly voivat olla aineellisia, rikkoo ihmisen elämän ja veljeyden alusta alkaen.

 

33:19

   Kun inhimillinen aines suuressa Opettajassamme taisteli jumalallisen kanssa, hän sanoi: ”Älköön . . . tapahtuko minun tahtoni, vaan Sinun!” — toisin sanoen: Älköön minussa ilmetkö liha vaan Henki. Tätä on henkisen Rakkauden uusi ymmärtäminen. Se antaa kaiken Kristuksen eli Totuuden vuoksi. Se siunaa vihollisiaan, parantaa sairaat, ajaa ulos erheen, herättää kuolleet rikkomuksistaan ja synneistään ja julistaa evankeliumia köyhille, sydämeltään nöyrille.

 

475:10-12

Ihminen on henkinen ja täydellinen, ja koska hän on henkinen ja täydellinen, hänet täytyy ymmärtää sellaiseksi Kristillisessä Tieteessä.

 

572:8

Meidän tulee ”rakastaa toinen toistamme” (1 Joh. 3:23), on tuon innoittuneen kirjoittajan yksinkertaisin ja syvällisin neuvo. Tieteessä me olemme Jumalan lapsia, mutta mikään aineellisesta näkemyksestä peräisin oleva tai kuolevainen ei kuulu Hänen lapsilleen, sillä aineellisuus on henkisyyden käänteiskuva.

 

567:7-9

Äärettömälle, aina läsnä olevalle Rakkaudelle kaikki on Rakkautta, eikä ole erhettä, ei syntiä, sairautta eikä kuolemaa.