Raamattu

3. Mooses 23:1-3

1 Herra sanoi Moosekselle:

2 "Sano israelilaisille: Nämä ovat Herralle omistetut juhla-ajat, minun juhla-aikani, jolloin teidän tulee kutsua kansa koolle pyhään kokoukseen.

3 "Kuutena päivänä viikossa tehtäköön työtä, mutta seitsemäs päivä on sapatti, lepopäivä, pyhä kokouspäivä. Silloin ette saa tehdä mitään työtä, sillä sen päivän tulee olla Herran sapatti, missä sitten asuttekin..

5. Mooses 5:12

12 "'Pidä lepopäivä mielessäsi ja pyhitä se, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt.

2. Mooses 20:8

8 "Muista pyhittää lepopäivä.

Jesaja 58: 1-14

1 Huuda kurkun täydeltä, älä arkaile, anna äänesi kaikua kuin pasuuna!

Kerro kansalleni sen rikokset, Jaakobin suvulle sen synnit.

2 Minua he ovat etsivinään päivästä päivään ja kyselevät tietoa minun teistäni

niin kuin kansa, joka noudattaa vanhurskautta eikä ole hylännyt Jumalansa säätämää oikeutta.

He pyytävät minulta oikeudenmukaisia tuomioita, he pyytävät Jumalaa puolelleen ja sanovat:

3 "Miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme?"

Näen kyllä! Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne, te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne.

4 Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa, raakoja nyrkiniskuja.

Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin.

5 Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa, sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielen mukaiseksi päiväksi?

6 Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut,

että murskaat kaikki ikeet,

7 murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi.

8 Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen.

Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi.

9 Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo: "Tässä minä olen." Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet,

10 jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo

ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi.

11 Ja Herra on alati ohjaava sinua. Aavikon paahteessakin hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy.

12 Ammoin raunioituneet asumuksesi sinä rakennat jälleen, pystytät rakennuksia muinaisille perustuksille, ja niin sinun nimesi on oleva: sortuneiden muurien korjaaja, maan asutuksen elvyttäjä.

13 Jos et polje tomuun sapattia etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni,

jos nimität sapattia ilon päiväksi ja Herran pyhää päivää kunnian päiväksi,

jos kunnioitat sitä niin, ettet kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa etkä aja omia etujasi,

14 silloin saat iloita Herrasta. Minä annan sinun kulkea kaikkien vuorten yli, ja olet saava elantosi isäsi Jaakobin perintömaasta. Näin on Herra puhunut.

Luukas 14:1-6

1 Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. 2 Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. 3 Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi: "Onko sapattina lupa parantaa vai ei?" 4 He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti hänet pois. 5 Sitten hän taas kysyi: "Miten te itse teette? Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti?" 6 Tähän he eivät kyenneet vastaamaan.

Luukas 13:10-17

10 Jeesus oli sapattina eräässä synagogassa opettamassa. 11 Siellä oli nainen, jota kahdeksantoista vuotta oli vaivannut sairauden henki. Hänen selkänsä oli pahasti köyryssä, eikä hän kyennyt suoristamaan itseään. 12 Nähdessään hänet Jeesus kutsui hänet luokseen ja sanoi: "Nainen, olet päässyt vaivastasi." 13 Hän pani kätensä naisen päälle, ja heti tämä oikaisi selkänsä ja ylisti Jumalaa.

14 Kun synagogan esimies näki, että Jeesus paransi sairaan sapattina, hän suutuksissaan sanoi paikalla oleville: "Viikossa on kuusi päivää työtä varten, tulkaa silloin parannettaviksi älkääkä sapattina." 15 Herra vastasi: "Te tekopyhät! Jokainen teistä kyllä päästää sapattina härkänsä tai aasinsa kytkyestä ja vie sen juomaan. 16 Tätä Abrahamin tytärtä on Saatana pitänyt siteissään jo kahdeksantoista vuotta. Eikö häntä olisi saanut päästää vapaaksi sapatinpäivänä?" 17 Jeesuksen vastauksen kuullessaan kaikki hänen vastustajansa olivat häpeissään, mutta kansa iloitsi kaikista ihmeteltävistä teoista, joita hän teki.

Markus 2:23-28

23 Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. 24 Silloin fariseukset sanoivat hänelle: "Katso nyt! Miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?" 25 Mutta Jeesus vastasi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä eikä heillä ollut ruokaa? 26 Hän meni, Abjatarin ollessa ylipappina, Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille." 27 Ja Jeesus sanoi heille: "Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. 28 Niinpä Ihmisen Poika on myös sapatin herra."

Hepr. 4: 1, 9-12

1 Olkaamme siis varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle.

 9 Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. 10 Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. 11 Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeaisi seuraamaan noiden niskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle.  12 Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet, se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

128: 4

Termi Tiede oikein ymmärrettynä koskee ainoastaan Jumalan lakeja ja Hänen hallitsemaansa maailmankaikkeutta, ihminen mukaan luettuna. Tästä johtuu, että liikemiehet ja etevät oppineet ovat huomanneet, että Kristillinen Tiede lisää heidän kestävyyttään ja henkisiä voimiaan, laajentaa heidän luonteentuntemiskykyään, antaa heille tarkkuutta ja laajakatseisuutta ja saa heidät ylittämään tavalliset kykynsä. Tämän henkisen ymmärryksen täyttämä inhimillinen mieli tulee joustavammaksi ja kestävämmäksi, vapautuu jossain määrin itsestään ja vaatii vähemmän lepoa. Olemisen Tieteen tuntemus kehittää ihmisen piileviä kykyjä ja mahdollisuuksia. Se avartaa ajatuksen piiriä päästäen kuolevaiset avarammille ja korkeammille alueille. Se nostaa ajattelijan hänelle luontaiseen ymmärryksen ja tarkkanäköisyyden ilmapiiriin.

288: 9

Taikausko ja ymmärrys eivät voi yhtyä. Kun Kristillisen Tieteen lopulliset fyysiset ja moraaliset vaikutukset käsitetään täysin, päättyy ristiriita totuuden ja erheen, ymmärryksen ja uskomuksen, Tieteen ja aineellisen käsityksen välillä - ristiriita, jota profeetat ennustivat ja jonka Jeesus saattoi alkuun, ja henkinen sopusointu pääsee vallalle. Erheen salamat ja ukonnuolet saattavat jylistä ja leimahdella, kunnes pilvi hälvenee ja melu vaimenee etäällä. Silloin jumaluuden sadepisarat virvoittavat maan. Paavali sanoo: "Niin on Jumalan (Hengen) kansalle sapatinlepo varmasti tuleva."

20: 5

Muodollisuuksiin sidotulle papille ja ulkokullatulle fariseukselle Jeesus sanoi: "Publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan." Jeesuksen maallinen elämä aloitti uuden ajanlaskun, jota sanomme kristilliseksi aikakaudeksi, mutta hän ei säätänyt muotoihin sidottua jumalanpalvelua. Hän tiesi, että ihmiset voivat ottaa kasteen, käydä ehtoollisella, tukea papistoa, noudattaa sapattia, lukea pitkiä rukouksia - ja silti olla aistillisia ja synnillisiä.

248:28

Meidän taytyy muodostaa ajatuksissamme täydelliset esikuvat ja katsoa niihin jatkuvasti, muuten emme voi koskaan veistää niistä suurta ja jaloa elämää. Antakaamme epäitsekkyyden, hyvyyden, armon, oikeudenmukaisuuden, terveyden, pyhyyden, rakkauden -  taivasten valtakunnan -  hallita meissä niin synti, sairaus ja kuolema vähenevät, kunnes lopulta katoavat.

34:11

Jos kaikki, jotka milloinkaan ovat ottaneet osaa ehtoolliseen, olisivat todella tehneet sen Jeesuksen kärsimisen muistoksi ja juoneet hänen maljastaan, he olisivat muuttaneet maailman täysin. Jos kaikki, jotka pyrkivät viettämään hänen muistoaan aineellisten vertauskuvien avulla, ottavat ristinsä, parantavat sairaita, ajavat ulos riivaajia ja julistavat Kristusta eli Totuutta köyhille – vastaanottavalle ajatukselle – he tuovat tuhatvuotisen valtakunnan maan päälle.

217:16-2

Tieteellisten menetelmien paremmuus muihin nähden ilmenee niiden tuloksista, Kun olet kerran voittanut ruu­miillisen sairaustilan Mielen avulla, tuo tila ei koskaan palaa ja olet edistynyt askeleen Tie­teessä. Kun henkisyys antaa levon ruumiille, on seuraava työ rasittava sinua vähemmän, sillä ratkaiset olemisen on­gelmaa jumalallisessa metafysiikassa; ja siinä määrin kuin ymmärrät Mielen hallitsevan niin sanottua ainetta, ky­kenet ilmentämään tätä hallintaa. Tieteellinen ja pysyvä parannuskeino väsymykseen on oppia käsittämään Mie­len mahti ruumiiseen tai mihin tahansa fyysisen väsymyk­sen kuvitelmaan ja siten hävittää tämä harha, sillä aine ei voi olla väsynyt ja raskautettu.

Sanot: "Raskas työ rasittaa minua." Mutta mikä on tämä minä? Onko sitä lihakset vai mieli? Kumpi on väsynyt ja väittää sellaista? Ellei mieltä olisi, voisivatko lihakset olla väsyneitä? Puhuvatko lihakset vai puhutko sinä niiden puolesta? Aine ei ole älyllistä. Kuolevainen mieli on tämä vääränpuhuja, ja tämän väsymyksen on ai­heuttanut se, mikä puhuu väsymyksestä.

587:20-21

HYVÄ. Jumala; Henki; kaikkivaltius: kaikkitietävyys; kaikkiallisuus; kaikki toiminta.

3:24-29

Olemmeko todella kiitollisia jo saamastamme hyvästä? Silloin käytämme hyväksemme osaksemme jo tullutta siunausta ja tulemme näin kelvollisiksi saamaan lisää. Kiitollisuuteen kuuluu paljon enemmän kuin kiitosten ilmaiseminen sanoin. Toiminta ilmaisee suurempaa kiitollisuutta kuin puhe.