Aihe: Lapsi                 Keskiviikko 6.9.2006

Raamattu

Ap.t. 3:25-26

25 Te olette profeettojen lapsia, te olette perineet sen liiton, jonka Jumala teki isienne kanssa sanoessaan Abrahamille: 'Sinun jälkeläisesi kautta tulee siunaus kaikille sukukunnille maan päällä.' 26 Teitä varten ennen muita Jumala on nostanut kuolleista palvelijansa. Hänet Jumala on lähettänyt siunaamaan teitä kaikkia, kun käännytte pois pahuudestanne."

Luukas 8:40-42, 49-55

40 Kun Jeesus tuli takaisin, häntä vastassa oli suuri joukko ihmisiä, sillä kaikki olivat odottaneet häntä. 41 Silloin Jeesuksen eteen tuli Jairos, synagogan esimies. Hän heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja pyysi häntä tulemaan kotiinsa. 42 Hänen ainoa lapsensa, noin kaksitoistavuotias tytär, oli kuolemaisillaan.

Matkalla Jairoksen kotiin väkijoukko tungeksi Jeesuksen ympärillä.

49 Hänen vielä puhuessaan tuotiin synagogan esimiehelle kotoa sana: "Tyttäresi on kuollut. Älä enää vaivaa opettajaa." 50 Mutta kun Jeesus kuuli tämän, hän sanoi esimiehelle: "Älä pelkää. Usko, niin hän pelastuu." 51 Perille saavuttuaan hän ei antanut kenenkään muun tulla mukanaan sisään kuin Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin sekä tytön isän ja äidin. 52 Kaikki itkivät ja valittivat tytön kuolemaa, mutta Jeesus sanoi: "Älkää itkekö! Ei hän ole kuollut, hän nukkuu." 53 He nauroivat hänelle, koska tiesivät, että tyttö oli kuollut. 54 Mutta Jeesus otti tyttöä kädestä ja sanoi kuuluvalla äänellä: "Tyttö, nouse!" 55 Silloin henki palasi tyttöön. Hän nousi heti jalkeille, ja Jeesus käski antaa hänelle syötävää.

Markus 10:13-16

13 Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, 14 mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. 15 Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse." 16 Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Markus 7:24-30

24 Jeesus lähti sieltä Tyroksen alueelle. Hän meni erääseen taloon ja halusi pysytellä tuntemattomana, mutta hänen tulonsa ei pysynyt salassa. 25 Hänestä kuuli muuan nainen, jonka tytärtä vaivasi saastainen henki, ja nainen tuli heti hänen luokseen ja lankesi hänen jalkoihinsa. 26 Hän ei ollut juutalainen, vaan Syyrian foinikialaisia. Hän pyysi Jeesusta ajamaan pahan hengen hänen tyttärestään, 27 mutta Jeesus sanoi: "Anna lasten ensin syödä kyllikseen. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille." 28 Nainen vastasi tähän: "Herra, saavathan koiratkin pöydän alla syödä lapsilta putoilevia palasia." 29 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Kun noin sanot, mene. Paha henki on lähtenyt tyttärestäsi." 30 Nainen meni kotiin ja näki lapsen makaamassa vuoteella. Paha henki oli lähtenyt hänestä.

Matteus 18:1-6

1 Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?"

2 Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen 3 ja sanoi:

"Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. 4 Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. 5 Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. 6 Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

Matteus 5:9

9 Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.

Matteus 7:7-11

7 "Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. 8 Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. 9 Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää? 10 Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa? 11 Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät.

Ps. 102:29

29 Palvelijoittesi lapset saavat asua turvassa, heidän lastensa lapset ovat huomassasi.

Ps. 103:13

13 Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.

Ps.131:1,2

1 Herra, sydämeni ei ole korskea eivätkä silmäni ylpeät. Minä en ole tavoitellut suuria, en pyrkinyt liian korkealle.

2 Ei, olen löytänyt rauhan, mieleni on tyyni. Niin kuin kylläinen lapsi lepää äitinsä sylissä, niin on minun mieleni levollinen.

Sananlaskujen kirja 20:7

7 Vanhurskas se, joka nuhteettomasti elää, onnellisia ovat hänen lapsensakin.

Sananlaskujen kirja 22:6

6 Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea.

Sananlaskujen kirja 8:32,33

32 "Nyt, lapset, kuulkaa minua! Hyvin käy sen, joka minun tietäni kulkee.

33 Kuulkaa neuvojani, niin viisastutte, älkää lyökö niitä laimin.


 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

130:16

Kristillinen Tiede, oikein ymmärrettynä, vapauttaa inhimillisen mielen aineellisista uskomuksista, jotka sotivat henkisiä tosiasioita vastaan, ja nämä aineelliset uskomukset meidän täytyy kieltää ja ajaa ulos tehdäksemme tilaa totuudelle. Emme voi kaataa lisää täysinäiseen astiaan. Tämän kirjoittaja on ahertanut kauan horjuttaakseen aikuisten uskoa aineeseen ja juurruttaakseen heidän mieleensä edes hitusen uskoa Jumalaan – aavistuksen Hengen kyvystä tehdä ruumis sopusointuiseksi – ja  silloin hän on usein muistanut Mestarimme rakkautta pieniä lapsia kohtaan ja ymmärtänyt, kuinka totta onkaan, että heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.

463:5

Opettajan ja oppilaan pitäisi myös olla perillä tämän Tieteen opettamasta lapsenpäästöopista. Voidaksesi oikealla tavalla avustaa uuden lapsen eli jumalallisen idean syntymässä sinun tulee irrottaa kuolevainen ajatus aineellisista käsityksistään niin, että syntymätapahtuma on luonnollinen ja turvallinen. Vaikka tämä idea kerää uutta voimaa, se ei voi vahingoittaa sille hyödyllistä ympäristöä henkisen synnytyksen vaivoissa. Henkisessä ideassa ei ole ainuttakaan erheen elementtiä, ja tämä totuus poistaa oikealla tavalla kaiken vahingollisen. Uusi idea, joka on siinnyt ja syntynyt Totuudesta ja Rakkaudesta, on puettu valkeisiin vaatteisiin. Sen alkuvaihe on lempeää, sen kasvu vakaata ja sen kypsyys kuihtumaton. Kun tämä uusi syntyminen tapahtuu, Kristillisen Tieteen lapsi syntyy Hengestä, Jumalasta, eikä voi aiheuttaa äidille enää kärsimyksiä. Tästä tiedämme että Totuus on läsnä ja on suorittanut täydellisen työnsä.

469:33-5

Yhden Isän, Jumalan, lapsina koko ihmisperhe olisi veljiä; ja jos ihmiset tunnustaisivat vain yhden Mielen, nimittäin Jumalan eli hyvän, heidän veljeytensä muodostaisivat Rakkaus ja Totuus ja sillä olisi Periaatteen ykseys ja henkinen voima, jotka muodostavat jumalallisen Tieteen.

476:29-34

Puhuessaan Jumalan lapsista, ei ihmisten lapsista, Jeesus sanoi: "Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä", toisin sanoen: Totuus ja Rakkaus hallitsevat todellisessa ihmisessä ja osoittavat, että ihminen Jumalan kuvana ei ole langennut vaan on ikuinen.

69:20

Jos Kristilliset Tieteilijät kasvattavat omat jälkeläisensä henkisesti, he voivat kasvattaa myös muita henkisesti eivätkä joudu ristiriitaan Jumalan luomakunnasta omaksumansa tieteellisen käsityksen kanssa. Jonakin päivänä lapsi on kysyvä vanhemmaltaan: "Pidätkö ensimmäisen käskyn? Onko sinulla yksi Jumala ja luoja vai onko ihminen luoja?" Jos isä vastaa: "Jumala luo ihmisen ihmisen kautta", lapsi saattaa kysyä: "Opetatko, että Henki luo aineellisesti vai selitätkö, että Henki on ääretön ja siksi aine ei tule kysymykseen?" Jeesus sanoi: 'Tämän maailmanajan lapset naivat ja menevät miehelle. Mutta ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle."

412:16-18, 28-3

Jotta sairaus voitaisiin estää tai parantaa, täytyy Totuuden, jumalallisen Hengen, voiman lopettaa aineellisten aistien uni.

 

Jos kysymyksessä on pieni lapsi tai vauva, on tapausta käsiteltävä pääasiassa vanhempien ajatusten kautta, äänettömästi tai ääneen, edellä mainitulla Kristillisen Tieteen perustalta lähtien. Tieteilijä tietää, ettei perittyä sairautta voi olla, koska aineella ei ole älyä eikä voi siirtää hyvää tai pahaa älyä ihmiselle, eikä Jumala, ainoa Mieli, aiheuta kipua aineessa.

131:14

Onko Kristillisen Tieteen tultava kristillisten kirkkojen kautta, kuten jotkut sanovat? Tämä Tiede on jo tullut Jumalan säätämällä tavalla, mutta kirkot eivät näytä olevan valmiita ottamaan sitä vastaan kuten Raamatussa sanotaankin: "Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan." Jeesus sanoi kerran: "Minä ylistän Sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on Sinulle hyväksi näkynyt." Kuten muinoin ei nytkään oteta vastaan Kristuksen henkeä, joka poistaa ihmisten seremoniat ja opit, ennen kuin ihmisten sydämet on saatettu sille valmiiksi.

69:8-12

Jo luodut Jumalan lapset tunnistetaan vain siinä määrin, kuin ihminen löytää olemisen totuuden. Näin ollen todellinen, alkukuvan mukainen ihminen tulee ilmi samassa suhteessa kuin väärä ja aineellinen katoaa.

323:31-8

Kristillisen Tieteen vaikutuksia ei niinkään nähdä kuin tunnetaan. Se on Totuuden "hiljainen tuulen hyminä", joka ilmaisee itsensä. Joko käännämme selkämme tälle äänelle tai kuuntelemme sitä ja nousemme ylemmäs. Kun olemme valmiit tulemaan pienen lapsen kaltaisiksi ja jättämään vanhan uuden vuoksi, tulee ajatuksemme vastaanottavaksi edistyneelle oivallukselle.  Mielenlaatu, joka iloiten jättää väärät rajapyykit ja riemuitsee nähdessään niiden katoavan, auttaa jouduttamaan lopullista sopusointua. Tajunnan ja itseyden puhdistuminen on todistus edistyksestä. "Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan."