Teema: Lapset

Keskiviikko 19.2.2020

Raamattu

 

1.Moos. 1:1, 26* (kaltaiseksemme;), 27*, 31* (hyvää;)

1 Alussa Jumala loi taivaan ja maan.

26 Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme;

27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

31 Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää.

Room. 8:16, 17

16 Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.

17 Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän.

Gal. 3:26*

26 Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.

Matt. 18:1-5 opetuslapset

1 … opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?"

2 Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen

3 ja sanoi: "Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan.

4 Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa.

5 Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut.

Mark. 10:13-16

13 Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia,

14 mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.

15 Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse."

16 Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Ef. 5:1*, 2*,  8-11*, 18-20

1 Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset,

2 ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi".

8 Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina

9 -sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä-

10 ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;

11 Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.

18 Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne.

19 Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle

20 ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.


Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

582:28

   LAPSET. Elämän, Totuuden ja Rakkauden henkisiä ajatuksia ja edustajia.

108:19

   Ollessani ilmeisen lähellä kuolevaisen olemassaolon rajaa ja jo kuoleman varjon laaksossa opin nämä jumalallisen Tieteen totuudet: että kaikki todellinen oleminen on Jumalassa, jumalallisessa Mielessä, ja että Elämä, Totuus ja Rakkaus ovat kaikkivoimaisia ja aina läsnä; että Totuuden vastakohta — erhe, synti, sairaus, kärsiminen ja kuolema — on väärän aineellisen käsityksen väärää todistelua aineessa olevasta mielestä; että tämä väärä käsitys luo uskomukseen kuolevaisen mielen omakohtaisen tilan, jota tämä sama niin sanottu mieli nimittää aineeksi ja sulkee siten pois oikean käsityksen Hengestä.

475: 10-14

Ihminen on henkinen ja täydellinen, ja koska hän on henkinen ja täydellinen, hänet täytyy ymmärtää sellaiseksi Kristillisessä Tieteessä. Ihminen on idea, Rakkauden kuva; hän ei ole fyysinen ruumis.

572:10

Tieteessä me olemme Jumalan lapsia, mutta mikään aineellisesta näkemyksestä peräisin oleva tai kuolevainen ei kuulu Hänen lapsilleen, sillä aineellisuus on henkisyyden käänteiskuva.

476:12-14, 29-4

Kuolevaiset tulevat katoamaan ja kuolemattomat eli Jumalan lapset ilmaantumaan ihmisen ainoina ja ikuisina totuuksina.

   Puhuessaan Jumalan lapsista, ei ihmisten lapsista, Jeesus sanoi: ”Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä”, toisin sanoen: Totuus ja Rakkaus hallitsevat todellisessa ihmisessä ja osoittavat, että ihminen Jumalan kuvana ei ole langennut vaan on ikuinen. Jeesus näki Tieteessä täydellisen ihmisen, joka ilmeni hänelle siinä, missä kuolevaiset näkevät syntisen kuolevaisen ihmisen. Tässä täydellisessä ihmisessä Vapahtaja näki Jumalan oman kaltaisuuden, ja tämä oikea näkemys ihmisestä paransi sairaat.

 

130:21

Tämän kirjoittaja on ahertanut kauan horjuttaakseen aikuisten uskoa aineeseen ja juurruttaakseen heidän mieleensä edes hitusen uskoa Jumalaan — aavistuksen Hengen kyvystä tehdä ruumis sopusointuiseksi — ja silloin hän on usein muistanut Mestarimme rakkautta pieniä lapsia kohtaan ja ymmärtänyt, kuinka totta onkaan, että heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.

236:30-11

   Jeesus rakasti pieniä lapsia, koska he olivat vapaita väärästä ja vastaanottavaisia oikealle. Kun iäkkäämpi horjuu kahden mielipiteen välillä ja kamppailee väärien uskomusten kanssa, nuori etenee helposti ja nopeasti kohti Totuutta.

   Eräs pieni tyttö, joka oli silloin tällöin kuunnellut selostuksiani, loukkasi pahoin sormensa. Hän ei näyttänyt huomaavan sitä. Kun häneltä kysyttiin asiasta, hän vastasi teeskentelemättä: ”Aineessa ei ole tuntokykyä.” Silmät säteillen hän juoksi pois ja lisäsi hetken kuluttua: ”Äiti, sormeni ei ole hiukkaakaan kipeä.”

   Olisi saattanut kulua kuukausia tai vuosia, ennen kuin hänen vanhempansa olisivat hylänneet lääkkeet tai päässeet niin korkealle mentaalisesti, kuin heidän pikku tyttärensä oli niin luonnollisesti päässyt.

323:35-5

Kun olemme valmiit tulemaan pienen lapsen kaltaisiksi ja jättämään vanhan uuden vuoksi, tulee ajatuksemme vastaanottavaksi edistyneelle oivallukselle. Mielenlaatu, joka iloiten jättää väärät rajapyykit ja riemuitsee nähdessään niiden katoavan, auttaa jouduttamaan lopullista sopusointua.

496:9

   Meidän kaikkien täytyy oppia, että Elämä on Jumala. Kysy itseltäsi: Elänkö elämää, joka lähenee korkeinta hyvää? Ilmennänkö Totuuden ja Rakkauden parantavaa voimaa? Jos näin on, silloin polku ”kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka”. Korjaamasi hedelmät todistavat, mitä Jumalan ymmärtäminen antaa ihmiselle. Pidä hellittämättä kiinni tästä ajatuksesta — että henkinen idea, Pyhä Henki ja Kristus, antaa sinulle kyvyn näyttää tieteellisellä varmuudella toteen jumalalliseen Periaatteeseensa, Rakkauteen, perustuvaa parantamisen sääntöä, Periaatteeseen joka kantaa, suojaa ja ympäröi kaikkea tosi olemista.