Raamattu

5. Moos. 30:10-14

10 Teidän tulee totella Herraa, Jumalaanne, ja noudattaa kaikkia hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka on kirjoitettu tähän lain kirjaan. Silloin te palaatte taas Herran luo koko sydämestänne ja sielustanne.

11 "Tämä laki, jonka minä teille nyt annan, ei ole liian vaikea, ei etäinen eikä salattu. 12 Se ei ole taivaassa, niin että joutuisitte sanomaan: 'Kuka nousee meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen ja ilmoittaa sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa?' 13 Se ei myöskään ole meren takana, niin että joutuisitte sanomaan: 'Kuka käy hakemassa sen meren takaa ja ilmoittaa sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa?' 14 Se on aivan teidän lähellänne, teidän suussanne ja sydämessänne, valmiina noudatettavaksi.

Ps. 119:101,102

101 Pahan poluille en jalallani astu, minä tahdon totella sinun sanaasi.

102 Sinun päätöksistäsi en poikkea syrjään, sillä sinulta minä olen oppini saanut.

Jes. 11:1-3

1 Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää.

2 Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki,

taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki:

3 hänen ilonsa on totella Herraa. Hän ei tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta

Sananl. 1:29-33

29 Te vihasitte tietoa, ette halunneet totella Herraa,

30 te vähät välititte, kun teitä neuvoin, ette antaneet arvoa ohjeilleni.

31 Niinpä saatte syödä tekojenne hedelmät, niellä kurkun täydeltä juonianne.

32 Uppiniskaisuus on tyhmälle tuhoksi, huolettomuuteensa hullu kuolee.

33 Mutta joka minua kuulee, on turvassa, hänen ei tarvitse pelätä mitään pahaa.

Hepr. 3:12-19

12 Varokaa siis, veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta. 13 Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin tuo sana "tänä päivänä" on voimassa, ettei kukaan teistä lankeaisi synnin viettelyksiin ja paatuisi. 14 Mehän olemme osalliset Kristuksesta, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet.

15 Kirjoituksissa siis sanotaan: -- Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan.

16 Ketkä tekivät näin: kuulivat mutta nousivat kapinaan? Kaikki ne, jotka Mooseksen johtamina olivat lähteneet pois Egyptistä. 17 Keille Jumala oli vihoissaan neljäkymmentä vuotta? Niille, jotka lankesivat syntiin ja joiden ruumiit sitten jäivät autiomaahan. 18 Keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepopaikkaansa? Niille, jotka eivät totelleet. 19 Huomaamme näin, että perillepääsyn esti epäusko.

2. Kor. 10:3-6

3 Me elämme tässä maailmassa mutta emme taistele tämän maailman tavoin. 4 Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät 5 ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle 6 ja olemme valmiit rankaisemaan kaikesta tottelemattomuudesta, heti kun te itse olette tulleet täysin kuuliaisiksi.

Ef. 6:1-3

1 Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herraa totellen, sillä se on oikein. 2 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" on ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus: 3 "jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä".

Ps.119:32-37

32 Kevein askelin minä kuljen sinun käskyjesi tietä, sinä huojennat mieleni.

33 Herra, opeta minulle määräystesi tie, niin seuraan sitä tinkimättä.

34 Anna minulle ymmärrystä noudattaa lakiasi, olla sydämestäni sille kuuliainen.

35 Anna minun kulkea käskyjesi polkua, siitä minä saan ilon.

36 Taivuta sydämeni liittosi puoleen, oman voiton pyynnistä ohjaa se pois.

37 Käännä katseeni kauas kaikesta turhasta, anna minun elää ja kulkea sinun tietäsi.

1. Kun. 3:1-21; 4:1

1 Nuori Samuel palveli Herraa Eelin luona. Siihen aikaan Herra puhui ihmisille vain harvoin eikä näkyjä usein nähty. 2 Eräänä iltana Eeli oli jo mennyt nukkumaan. Hänen silmänsä olivat hämärtyneet niin että hän tuskin näki. 3 Jumalan lamppu paloi vielä, ja Samuel oli asettunut nukkumaan pyhäkköön, jossa Jumalan liitonarkku oli. 4 Silloin Herra kutsui Samuelia nimeltä. Hän vastasi: "Täällä minä olen", 5 juoksi Eelin luo ja sanoi: "Kutsuit minua. Tässä olen." Mutta Eeli vastasi: "En minä kutsunut. Mene takaisin nukkumaan." Samuel palasi vuoteelleen. 6 Herra huusi uudelleen: "Samuel!" Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi: "Kutsuit minua. Tässä olen." Mutta Eeli vastasi: "Ei, poikani, en minä kutsunut. Mene takaisin nukkumaan." 7 Silloin Samuel ei vielä tuntenut Herraa eikä Herra ollut ennen puhunut hänelle. 8 Sitten Herra kutsui Samuelia kolmannen kerran, ja Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi: "Kutsuit minua. Tässä olen." Nyt Eeli ymmärsi, että Herra kutsui poikaa, 9 ja hän sanoi: "Mene nukkumaan, mutta jos joku vielä kerran kutsuu sinua, vastaa näin: Puhu, Herra, palvelijasi kuulee." Ja Samuel meni takaisin vuoteelleen.

 

10 Silloin Herra tuli, seisahtui ja huusi kuten edellisilläkin kerroilla: "Samuel, Samuel!" Samuel vastasi: "Puhu, palvelijasi kuulee." 11 Herra sanoi Samuelille: "Pian minä teen Israelissa sellaisen teon, että joka siitä kuulee, sen molemmat korvat soivat. 12 Sinä päivänä toteutan sen, mitä olen puhunut Eelille ja hänen suvulleen, alusta loppuun saakka. 13 Olen sanonut hänelle, että ikuinen tuomioni kohtaa hänen sukuaan, koska hän tiesi poikiensa halventavan Jumalaa eikä pitänyt heitä kurissa. 14 Sen tähden minä vannon Eelin suvulle: eivät uhrit eivätkä lahjat koskaan sovita Eelin suvun rikosta."

 

15 Samuel makasi paikallaan aamuun saakka ja avasi sitten pyhäkön ovet. Hän ei uskaltanut kertoa näkyään Eelille, 16 mutta Eeli kutsui häntä: "Samuel, poikani!" Hän vastasi: "Täällä minä olen." 17 Eeli kysyi: "Mitä hän puhui sinulle? Älä salaa sitä minulta. Kohdatkoon sinua Jumalan viha nyt ja aina, jos salaat minulta sanankin siitä, mitä hän sinulle puhui." 18 Silloin Samuel kertoi hänelle kaiken mitään salaamatta, ja Eeli sanoi: "Hän on Herra. Hän tekee niin kuin hyväksi näkee."

 

19 Kun Samuel varttui, Herra oli hänen kanssaan eikä sallinut yhdenkään hänen sanansa osua harhaan. 20 Näin koko Israel Danista Beersebaan saakka oppi tietämään, että Herra oli uskonut Samuelille profeetan tehtävän. 21 Siitä alkaen Herra ilmestyi jatkuvasti Silossa ja ilmoitti siellä Samuelille tahtonsa.

 

4:1 Ja koko Israel alkoi kuunnella Samuelia.


Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

256:21

Kuka vaatii kuuliaisuuttamme? Hän, joka Raamatun kielellä sanottuna "tekee, niin kuin Hän tahtoo, taivaan joukoille ja maan asukkaille, eikä ole sitä, joka pidättää Hänen kätensä ja sanoo Hänelle: 'Mitäs teet?' ".

4:29-33

Ääneen lausuttu rukous ei voi koskaan tehdä sen henkisen ymmärryksen tekoja, joka tuo uudestisyntymisen;  mutta hiljainen rukous, valppaus ja harras tottelevaisuus antavat meille kyvyn seurata Jeesuksen esimerkkiä.

183:21

Jumalallinen Mieli vaatii oikeutetusti ihmisen kaiken kuuliaisuuden, kiintymyksen ja voiman.  Ei ole poikkeusta, jossa vähempi uskollisuus hyväksyttäisiin. Kuuliaisuus Totuudelle antaa ihmiselle voimaa ja lujuutta. Erheeseen alistuminen johtaa voiman menettämiseen.

62:4

Lasten kasvatuksen tulisi kauttaaltaan olla sellaista, että se luo tavan totella moraalista ja henkistä lakia, jonka avulla lapsi voi torjua ja kukistaa uskon niin kutsuttuihin fyysisiin  lakeihin, minkä usko synnyttää sairautta.

91:5

Vapautukaamme uskomuksesta, että ihminen on erillään Jumalasta, ja totelkaamme ainoastaan jumalallista Periaatetta, Elämää ja Rakkautta. Tämä on kaiken todellisen henkisen kasvun ratkaiseva lähtökohta.

354:1

Ovatko Kristillisen Tieteen vastalauseet käsitykselle, että voi olla aineellista elämää, substanssia tai mieltä, "täyttä valhetta ja järjettömyyttä", kuten jotkut väittävät? Miksi sitten kristityt yrittävät totella Raamattua ja taistella "maailmaa, lihaa ja paholaista" vastaan? Miksi he rukoilevat Jumalan apua voidakseen luopua kaikesta ja seurata Kristusta, Totuutta? Miksi he käyttävät tällaisia sanontoja ja silti kieltävät Kristillisen Tieteen joka opettaa juuri tätä ajatusta? Jumalallisen Tieteen sanojen kuolemattomuus on teoissa, sillä niiden Periaate parantaa sairaat ja henkistää ihmiskuntaa.

25:13-33

Jeesus neuvoi Elämän tien toteennäyttämisellä, jotta me voisimme ymmärtää, miten tämä jumalallinen Periaate parantaa sairaat, ajaa ulos erheen ja voittaa kuoleman. Jeesus esitti Jumala-perikuvan paremmin kuin kukaan vähemmän henkistä alkuperää oleva ihminen olisi voinut tehdä. Kuuliaisuudessaan Jumalalle hän ilmaisi olemisen Periaatteen henkisemmin kuin kukaan muu. Tästä sai voiman hänen toteamuksensa: "Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni."

Vaikka suuri Opettaja osoittikin olevansa synnin ja sairauden herra hän ei suinkaan vapauttanut muita samoin antamasta välttämättömiä todisteita omasta hurskaudestaan. Hän teki työtä opastaakseen heitä, jotta he voisivat hänen tavallaan ilmentää tätä voimaa ja ymmärtää sen jumalallista Periaatetta. Ehdoton usko Opettajaan ja kaikki häneen kohdistamamme tunteenomainen rakkaus eivät riitä tekemään meistä hänen kaltaisiaan.  Meidän on mentävä ja tehtävä samoin, muutoin emme käytä hyväksemme niitä runsaita siunauksia, joiden suomiseksi meille Mestarimme teki työtä ja kärsi. Kristuksen jumalallisuus ilmeni Jeesuksen ihmisyydessä.

325:23

Paavalilla oli selkeä käsitys Totuuden kuolevaisille sekä fyysisessä että henkisessä mielessä asettamista vaatimuksista hänen sanoessaan: "Niin minä... kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne." Mutta ken on syntynyt lihan uskomuksista ja palvelee niitä, hän ei voi tässä maailmassa tavoittaa Herramme jumalallisia korkeuksia. Tulee aika, jolloin ymmärretään ja näytetään todeksi ihmisen henkinen alkuperä, jumalallinen Tiede, joka toi Jeesuksen inhimilliseen olemassaoloon.

496:6-28

Opit näkemään, että Kristillisessä Tieteessä on ensimmäinen velvollisuus totella Jumalaa, omata yksi Mieli ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään.

Meidän kaikkien täytyy oppia, että Elämä on Jumala. Kysy itseltäsi: Elänkö elämää, joka lähenee korkeinta hyvää? Ilmennänkö Totuuden ja Rakkauden parantavaa voimaa? Jos näin on, silloin polku "kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka". Korjaamasi hedelmät todistavat, mitä Jumalan ymmärtäminen antaa ihmiselle. Pidä hellittämättä kiinni tästä ajatuksesta - että henkinen idea, Pyhä Henki ja Kristus, antaa sinulle kyvyn näyttää tieteellisellä varmuudella toteen jumalalliseen Periaatteeseensa, Rakkauteen, perustuvaa parantamisen sääntöä, Periaatteeseen, joka kantaa, suojaa ja ympäröi kaikkea tosi olemista.

"Kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki" – kuolevaisen uskomuksen laki, joka sotii kuolemattoman Elämän tosiasioita vastaan, henkistä lakia vastaan, joka sanoo haudalle: "Missä on sinun voittosi?" Mutta "kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: 'Kuolema on nielty ja voitto saatu’."

vii:17

Jumalan  tuntemisen puute ei ole enää astinlauta uskoon. Tottelevaisuuden ainoa tae on ymmärtää oikein Hänet, jonka oikea tunteminen on iankaikkinen Elämä. Vaikka valtakunnat kaatuvat, "Herra on kuningas iankaikkisesti".